Slider1
slider2

Woonvisie 2021 – 2025

VUGHT/CROMVOIRT/HELVOIRT – 26 september 2021. A.s. donderdag, 30 september, stemt de gemeenteraad over de nieuwe woonvisie. Een document waar we lang naar hebben uitgekeken omdat, en dat zal u zeker niet zijn ontgaan, er weinig woningen in onze gemeente beschikbaar zijn.

Eigenlijk is aan alle soorten woningen tegenwoordig een gebrek. Aan starterswoningen, sociale huurwoningen en passende woningen voor ouderen een stuk meer dan aan dure woningen weliswaar en daarom hebben we zo uitgekeken naar deze nieuwe woonvisie. Een document dat wat ons betreft ook daadwerkelijk getuigd van een mooie visie waarin de nadruk ligt op bouwen voor starters en ouderen, het bouwen van sociale huurwoningen en passende doorstroomwoningen.

Meer betaalbare woningen

Nemen we de nieuwe woonvisie aan dan gaat dit voor alle nieuwbouwprojecten betekenen dat in 2030 minimaal 45% van de nieuwe huizen betaalbare koop en huur betreft (tot 250.000 euro v.o.n. of een sociale huurwoning) en minimaal 20% in de middeldure huur en koop categorie komt. (tussen 250.000 en 400.000 euro v.o.n.) Tevens wordt een nieuw categorie woningen toegevoegd die een waarde hebben tussen €400.000 v.o.n. en €600.000 v.o.n. om de vroegere categorie duur op te knippen en beter aan te sluiten bij de doorstromingsbehoefte in de gemeente. Ook voor deze categorie is ongeveer 20% beschikbaar. De woonvisie stelt als ambitie om 2000 woningen te realiseren tot 2030. Dit is een grote ambitie maar wat ons betreft een ambitie die, mits goed uitgevoerd, daadwerkelijk kan bijdragen aan het oplossen van het woningtekort. Gekeken naar de hierboven genoemde verdeling komen er daarmee veel betaalbare woningen bij in onze gemeenten.

De woonvisie als onderdeel van het coalitieakkoord

In het coalitieakkoord dat wij samen met D66, CDA en VVD hebben gesloten, is de bestrijding van de woningnood een belangrijk anker voor deze periode. Het is echter niet het enige anker. Zo staan er in het coalitieakkoord en het bijbehorende uitvoeringsprogramma concrete afspraken over vergroening van de gemeente en participatiebeleid waarbij inwoners goed betrokken worden bij de besluitvorming. Bij de uitvoering van het woningbouwprogramma zal met deze uitdagingen uitdrukkelijk rekening worden gehouden.

Wonen en zorg

Ook wordt in de woonvisie de koppeling tussen wonen en zorg in onze gemeente gemaakt. Want hoe jong we ons mogen voelen het lijkt erop dat er steeds meer behoefte is aan het combineren van wonen en zorg in onze gemeente. Via de woonvisie legt de gemeente zichzelf dadelijk ook op de koppeling tussen wonen en zorg zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoefte door bijvoorbeeld woningen te centreren rond voorzieningen.

Letten op de uitvoering

De visie die er ligt is mooi en die onderschrijven wij van harte. De crux zit hem, zoals bij elk visiedocument, natuurlijk in de uitvoering. Nu hebben we goede ervaringen met het afspreken van percentages voor woningverdeling. Zo wordt er dadelijk bij de zusters JMJ precies volgens de vorige verdeling gebouwd. (40 % betaalbaar,40% middelduur, 20% duur). Wij hebben het college in ieder geval sterk aangegeven dat we er strak op zullen toezien dat er voldoende betaalbare woningen gebouwd gaan worden deze periode.

Nino de Lange

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *