Slider1
slider2

Gemeentelijk Energiebedrijf van PvdA-GroenLinks levert Vught jaarlijks €1 miljoen extra op

VUGHT/CROMVOIRT/HELVOIRT – 14 oktober 2020. “Dankzij ons gemeentelijk energiebedrijf kan iedereen in Vught, Helvoirt en Cromvoirt meeprofiteren van meer schone energie.”, aldus Toine van de Ven.

De lijsttrekker van PvdA-GroenLinks heeft hoge ambities. “Wij willen jaarlijks 1.000 woningen isoleren, scholen en kantoren verduurzamen en meer schone energie opwekken. In 2030 wil PvdA-GroenLinks dat de gemeente klimaatneutraal is.” Om dit te kunnen betalen stelt de partij voor een nieuw energiebedrijf op te richten. Geen bedrijf van aandeelhouders, maar van de gemeente. Zodat alle winsten ook aan de lokale gemeenschap ten goede komen. PvdA-GroenLinks wil deze winst inzetten voor energieadviezen en subsidies voor verduurzaming van woningen, bedrijven, scholen en clubgebouwen.

Rekening niet doorschuiven
Om de uitstoot van CO2 terug te dringen, moeten gebouwen beter geïsoleerd worden en moet steeds meer schone energie opgewekt worden. Straks moeten bestaande woningen en kantoren ook van het aardgas af. Maar niet iedereen heeft de financiële mogelijkheden om dit te kunnen. “Doodzonde”, aldus Van de Ven. “Beter isoleren, zonnepanelen, ledverlichting etc. levert niet alleen winst op voor het milieu en de portemonnee, maar ook comfortabeler wonen. Daar moet elke inwoner van onze gemeente van kunnen profiteren.” Voor wie niet kan verduurzamen, loopt de energierekening de komende jaren geleidelijk op. Juist daarom vindt PvdA-GroenLinks het cruciaal dat ook inwoners met lagere inkomens geholpen worden. Van de Ven: “Als we dit blijven doorschuiven, betalen vooral de lagere inkomens uiteindelijk de rekening.”

Wat is het plan?
Het plan is relatief eenvoudig. De gemeente investeert in vijf windmolens en vijf hectare zonnevelden op een nog te bepalen locatie. De gemeente blijft 100% eigenaar van deze energie. Een voorzichtige schatting laat zien dat deze windmolens en zonnevelden jaarlijks €1 miljoen aan winst opbrengen. PvdA-GroenLinks stelt voor om minimaal 75% van deze opbrengsten in een lokaal Energie- en Klimaatfonds te stoppen. De andere 25% zou kunnen worden gebruikt om leningen voor de N65 af te betalen en de financiële positie van de gemeente te verbeteren. “Met dit geld steunen we alle inwoners die starten met verduurzamen, helpen we de lokale energiecoöperaties zoals VET en DEH en klimaatinitiatief KANT en kunnen we echte stappen zetten. Door sneller af te lossen op de N65, blijft er voldoende geld beschikbaar voor goede zorg, voorzieningen en scholen.”

“Neem het heft in eigen hand!”
Alle gemeenten in Nederland moeten actief bijdragen aan de opwek van energie met zon en/of wind. Als wethouder voerde Van de Ven hier al gesprekken over met inwoners en buurgemeenten. Toch zal niet iedereen zitten te wachten op windmolens. “We kunnen twee dingen doen. Of ons nu met hand en tand verzetten en het uiteindelijk opgelegd krijgen. Of we nemen het heft in eigen hand, bepalen zelf de geschikte locaties én zorgen ervoor dat de winst niet verdwijnt in de zakken van projectontwikkelaars.” Het zijn vooral de investeringen die maken dat vaak grote investeerders eigenaar zijn en dus profiteren. Groepen inwoners kunnen deze investeringen vaak niet dragen, ook niet coöperatief. “Maar de gemeente kan dat wel. Geld lenen is voor de gemeente nu bijna gratis. En deze investering levert daarna jaren gegarandeerde hoge rendementen op. Voordeel dat PvdA-GroenLinks wil inzetten voor alle inwoners. Zo maken we de energietransitie haalbaar én betaalbaar.”

Gemeente moet het goede voorbeeld geven
Als de gemeente van inwoners en ondernemers vraagt om te verduurzamen, dan moet ze dat zelf ook doen. PvdA-GroenLinks heeft eerder al gepleit voor de ‘0-op-de-meter organisatie’. Inmiddels ligt er voor alle gebouwen van de gemeente een energieadvies om energieneutraal te kunnen worden. Ook is ingezet op het versneld vervangen van de openbare verlichting door LED. Op de Martinihal en jongerencentrum en sportzaal Elzenburg zijn zonnepanelen gelegd. En natuurlijk is de verlichting van het gemeentekantoor afgelopen jaar eindelijk aangepast, zodat ’s nachts de lichten uit kunnen. Van de Ven: “Mooie en belangrijke stappen. Maar nu ook echt doorpakken. Gemeente, inwoners, ondernemers en verenigingen, samen werken we aan een klimaatneutraal Vught, Helvoirt en Cromvoirt.”

KLIK HIER VOOR MEER INFO

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.