Slider1
slider2

De pachtovereenkomsten zijn getekend!

‘Natuurinclusieve landbouw’ bij de Margriet in Helvoirt

HELVOIRT – 20 februari 2020. Boeren die grond pachten op ‘De Margriet’ in Helvoirt zetten goede stappen richting natuurinclusieve landbouw.

Deze vorm van landbouw moet leiden naar landbouw die hoogwaardig en veilig voedsel oplevert, die het milieu minder belast én zorgt voor verbetering van biodiversiteit op het boerenland én de belevingswaarde van het agrarisch landschap verhoogt.  16 bevlogen boeren doen mee aan dit project van de gemeente Haaren, in samenwerking met het Louis Bolk Instituut.  

Op  woensdag 19 februari zijn de overeenkomsten symbolisch ondertekend door de 16 pachters en gemeente Haaren  (wethouders M. Vromans en C. Blom). Ook gemeente Vught, waar Helvoirt vanaf 1 januari 2021 onder valt tekende mee.  De gronden die de boeren pachten zijn eigendom van de gemeente Haaren. Voor een groot deel van het gebied (22 hectare) gelden kortdurende pachtafspraken (1 jaar), waardoor de grondgebruikers weinig kunnen investeren in de bodemkwaliteit en natuurwaarden op langere termijn. De gemeente wil dat veranderen door samen met de pachters de transitie te maken naar een duurzamer, meer natuur-inclusief gebruik van deze agrarische grond. Door langdurende pachtovereenkomsten, het invoeren van een nieuw teeltschema  wat de kwaliteit van de bodem verbetert én door aanleg van bloemenranden langs de percelen herstelt de biodiversiteit zich.  

In dit project werken de boeren samen met het Louis Bolk Instituut, een kenniscentrum voor duurzame landbouw. De adviseurs van deze organisatie maken met elke deelnemende boer een plan. Dat richt zich niet alleen op de pachtgronden in De Margriet, de deelnemers betrekken ook de rest van hun bedrijf in het plan. De  Margriet wordt hierdoor een aanlokkelijk gebied. Daarnaast draagt de integrale benadering bij aan de verduurzaming van de agrarische sector en van de  gemeentelijke gronden.  Voor de betrokken agrarische ondernemers is het project daarnaast ook aantrekkelijk omdat ze kunnen rekenen op gunstigere pachtvoorwaarden als compensatie voor de kosten en de opbrengstenderving die bij deze verandering horen. Dank aan de pachters die zich hier voor inzetten.  

Het project heeft een duur van 6 jaar. Het is een initiatief van de gemeente Haaren. Ook na de gemeentelijke herindeling in 2021 is de continuïteit gewaarborgd. Vanaf 2021 valt het gebied onder de gemeente Vught die zich ook gecommitteerd heeft aan dit project.

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *