Archief

Startbijeenkomsten Biezenmortel en Haaren

Op 18 oktober jongstleden is de klankbordgroep Biezenmortel voor het eerst bij elkaar geweest en is ook voor dit dorp de startbijeenkomst gepland. De datum van de bijeenkomst in Haaren was reeds bekend. De avonden gaan plaatsvinden op: 

DORPSONTWIKKELINGSPLANNEN

Praat mee over de toekomst van Helvoirt; uw toekomst! Uitnodiging aan alle inwoners van Helvoirt van 16 jaar en ouder  Wat vindt u aantrekkelijk aan het wonen in Helvoirt?

KENT U HET BURGERJAARVERSLAG?

Onderzoeksbureau Daadkracht onderzoekt voor gemeente Haaren vanaf donderdag 25 oktober 2007 op www.haaren.nl wat inwoners van het burgerjaarverslag vinden. 

GEEN FEEST

GEEN FEEST  Helvoirt is net niet het groenste dorp van Nederland geworden. Gelukkig maar. Het moet ook niet gekker worden! We zijn al flink op weg zo’n beetje het bekendste dorp van Nederland te worden waar het leven nog heel gewoon is. Althans dat wil de KRO/RKK ons doen geloven.…

e

Blijf op de hoogte

Binnenkort krijgt u actuele informatie over samenwerking ’95

GLADHEIDBESTRIJDING

Nu de kans op de winterse weersomstandigheden nadert, is het goed om voor u, de inwoners van onze gemeente, weer eens op een rijtje te zetten hoe de gladheidbestrijding is georganiseerd.

JAARLIJKSE OMWISSELING AFVALCONTAINER

Jaarlijks wordt in december aan iedereen de mogelijkheid geboden om de afvalcontainer (zowel de grijze als de groene afvalcontainer) eenmalig te laten omwisselingen. Dit betekent dat u een kleinere of juist een grotere afvalcontainer in bruikleen kunt ontvangen. In tegenstelling tot 2007, zal er in 2008 betreffende de huisvuilinzameling geen…

TWEEDE SPOOR BOUWINITIATIEVEN

Om de bouw van starters- en seniorenwoningen extra te stimuleren voorziet het beleidsprogramma in een Tweede Spoor van bouwinitiatieven. Dit Tweede Spoor betreft kleine particuliere bouwprojecten (maximaal 5 woningen) op plekken binnen de dorpen. Besloten is om daarvoor in de periode 2007 t/m 2009 elk jaar 10-15 woningen beschikbaar te…