Slider1
slider2

Nicolaaskerk en gildes Helvoirt in teken van reis naar laatste rustplaats Wim Dik

HELVOIRT – 27 juni 2022. De gildes van Helvoirt en de Nicolaaskerk stonden maandagmorgen al vroeg in het teken van het afscheid ofwel laatste denkbeeldige reis van Wim Dik uit Helvoirt naar zijn laatste rustplaats.

Traditioneel is het op kermismaandag in Helvoirt verzamelen van de gildeleden. Zo kwam het gilde Sint Joris bijeen bij koning en tevens bakker Peter Coppens die een heerlijk ontbijt had klaar staan voor zijn gildebroeders. De leden van het gilde Sint Cathrien en Barbara kwamen op een andere plaats bijeen. Met tromgeroffel gaan beide gildes al om negen uur in de ochtend naar de Nicolaaskerk waar ze samen de viering volgen. Voorganger Jan van der Zandt , pastor uit Vught, ging hen voor en stak samen met een gildebroeder van Sint Joris een kaars aan ter nagedachtenis aan Wim Dik. Deze prominente inwoner van Helvoirt zou in de namiddag vanuit dezelfde Nicolaaskerk zijn laatste reis naar “hogere sferen” maken. Wrang is het deze keer dat de kermis in Helvoirt net voor aanvang van het weekeinde bekend maakte niet door te gaan vanwege personeel gebrek bij de attracties.

De trom en het vaandel in beweging bij de consecratie in de viering. Rechts op de voorgrond de vogel die later die dag een nieuwe koning van het gilde moet opleveren.

Pastor Jan van der Zandt stond tijdens de dienst stil bij het overlijden van de beschermheer van het gilde Sint Joris, Wim Dik. De bekende man bij het bedrijfsleven in Brabant en Nederland en op politiek vlak voor D66 als staatsecretaris zich inzette voor Nederland is ruim 25 jaar beschermheer geweest van het gilde Sint Joris.

Volgens hoofdman Theo van Hattum lag een onderscheiding klaar voor uitreiking vanwege dit jubileum. Pure toeval is de uitvaart van de voormalige KPN topman op kermismaandag in Helvoirt de dag van het traditioneel koning schieten van het gilde Sint Cathrien en Barbara in Helvoirt. Een evenement waar Wim Dik zich altijd liet zien in zijn tenue als beschermheer.
Pastor Jan van der Zandt: “Hij zette zich in voor plaatselijke zaken die met dorps enthousiasme het dorpsgevoel onderstrepen. Hij gaf adviezen en had belangstelling voor het wel en wee. Hij had niet alleen een luisterend oor maar droeg ook bij aan een nieuw vaandel en deed een schenking voor de nieuwe trom van de hoofd tamboer.”

Betrek de jeugd in je plannen
“Wim had ook oog voor de jeugd. Hij stimuleerde de oudere broeders om de jeugd steeds te betrekken zodat de jeugd makkelijker kan instromen in de vereniging. Daar is het gilde Sint Joris hem dankbaar voor. De Sint Joris gildebroeders vinden het een hele eer Wim Dik in hun midden te hebben. “
Hij gaat verder: “Wim blijft onze beschermheer in “hogere sferen”. Wij op onze buurt blijven met je gedachtegoed verbonden. Want dat zit in het wezen van onze gildebroeders. Wij eren bijzonder de leden die van ons zijn heengegaan. En met u gedenken wij al onze leden dat zij mogen rusten in vrede. “

In de geest en de sfeer van Wim Dik. Betrek er de jeugd bij met demonstraties van een vendelgroet door leden van het gilde Sint Joris na afloop van de maandagmorgen viering in de Nicolaaskerk. Hier in de praktijk met de jeugd van de Landmanschool in Helvoirt.

Tekst : Van onze correspondent

Foto’s: Gilde Sint Joris en familie Dik

Download onze gratis app

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.