Slider1
slider2

Veilig en Gezond N65 onder de Grond! Ons Leven gaat Voor!

HELVOIRT/CROMVOIRT/VUGHT – 1 januari 2021. Met dank aan allen die ons stemadvies gevolgd hebben, is de politieke aardver­schui­ving in Vught van mogelijkheid nu werkelijkheid geworden.

GB (6 zetels) blijkt als grootste partij geen coalitie te kunnen vormen. D66, met 5 zetels de grootste coalitiepartij, heeft besloten met de beoogde coalitiepartners VVD, PvdA-GroenLinks en CDA om twee formateurs aan te stellen: Wilbert Seuren (D66)  en Robert Gebel (VVD).  Belangrijk struikel­blok voor deze coalitie­vorming is het dossier N65 en de hamvraag is welk standpunt PvdA­/­GL en VVD gaan innemen. Vasthouden aan het bestaande N65-plan of zoeken naar betere oplossingen.

Om dit proces te bevorderen heeft  het Comité N65 drie nieuwe  knuppels in het politieke hoenderhok gegooid na de eerdere drie deskundigenrapporten (1. onaanvaardbare verkeersveiligheidsrisico’s, groot risico op ernstige verkeersslachtoffers, 2.groot risico met  kans op ernstige verkeersslachtoffers  3. aantoonbaar veel te hoge € 412 miljoen calculatie voor simpele tunnelkosten).

–        Het is algemeen bekend dat verkeersgerelateerde luchtverontreiniging leidt tot voortijdig over­lij­den en gezondheidsproblemen. Vieze lucht veroorzaakt en/of versnelt diverse ziektebeelden zoals postneonatale sterfte, bronchitis/astma,  longkanker, hart- en vaataandoeningen en diabe­tes vol­gens de Gezondheidsraad. Het verband met verkeer was altijd indirect totdat het Londen­se 9-jarige meisje Ella_Kissi-Debrah vroegtijdig overleed. Voor het eerst in de geschiedenis van de me­dische wetenschap stelde de lijkschouwer nu vast dat verkeersgerelateerde luchtver­ont­rei­ni­ging de doodsoorzaak was. De burgemeester van London schreef  „Giftige luchtver­ont­reiniging is een volksgezondheidscrisis, vooral voor onze kinderen. De ministers en de vori­ge burgemeester heb­ben in het verleden te traag gehandeld. We moeten nu lessen trekken uit de conclusie van de lijkschouwer en veel meer doen om de do­delijke plaag van luchtvervuiling in Londen en het hele land aan te pakken.” Mogelijk inspi­reert dit bericht de burgemeester en PvdA/GL en VVD om eindelijk lessen te trekken uit het stimuleren van snelwegen door de bebouwde ko­mmen van Vught en Helvoirt. Zie www.n65.nl onder nieuws voor details en bronnen.

–        Inmiddels hebben onze deskundigen een nieuw rapport geproduceerd over betere oplossingen dan het bestaande € 180 Miljoen kostende N65 plan naast een volwaardige autotunnel en een Zuid-tangent: de Lunetten-tunnel in Vught en een rondweg langs Helvoirt. Het plan is van een ver­bluf­fende eenvoud. Bouw in plaats van hoge geluidsschermen een dak boven de tunnelbak in Vught en leg een rondweg langs Helvoirt i.p.v. de tunnelbak onder de stoplichten aldaar. Kost­prijs: € 177 Mio. Die Lunetten-tunnel is niet ideaal maar zeker beter dan de nu voorge­stelde uiterst onveilige open tunnelbak. In ieder geval zal de verkeersgerelateerde luchtverontreini­ging afnemen. Datzelfde geldt voor die rondweg langs Helvoirt. Zie www.n65.nl onder nieuws.

–        Tot slot is onze tweede EU-klacht gedeponeerd bij het Hof van Justitie van de EU. Dit keer tegen het  EMA (Europees Milieu Agentschap) en niet tegen de Europese Commissie zoals bij de eer­dere EU-klacht. Beide klachten gaan over het feit dat luchtkwaliteit niet alleen overal getoetst moet worden maar juist ook binnen 10 meter van de wegrand. Toets je verder van de weg­rand dan maxi­maal 10 meter van de wegrand, zoals Nederland doet, dan camoufleert dat norm­over­schrij­­ding. Gevolg is dat geen actie wordt ondernomen met als resultaat onnodige vroeg­tijdige sterfte en gezondheidsproblemen. Het is al onbegrijpelijk dat zoiets kon plaatsvin­den. Bedenkelijk werd het toen bleek dat de Raad van State, op voor­dracht van de Staat, de ver­plich­ting overal te toetsen aangrijpt om de verplichte toetsing binnen 10 meter van de wegrand opzij te zetten. Nu blijkt dat zowel het EMA als de Europese Commissie proberen te beletten dat het Hof van Jus­titie EU zich uitspreekt over deze kwestie, roept dat serieuze vragen op over de betrouwbaarheid van Ne­derlandse en EU-overheden. Zie details op http://www.n65.nl/Civiel/Civiele-Procedure.htm.

Mochten PvdA-GL en VVD ondanks deze 6 bommen toch blijven vasthouden aan het huidige N65 plan, dan wordt het eind­spel gespeeld bij de Raad van State en het Hof van Justitie EU. Helaas zijn die procedures en onder­zoeken erg kostbaar. Doneer daarom fiscaal aftrekbaar op IBAN NL05RABO 0106494422 ten name van het Comité N65OH voor deze  kostbare juridische procedures. Let op! Bij eenmalige dona­ties zijn alleen bedragen boven 1% van uw fiscaal inkomen aftrekbaar tot 10%. Doneer daarom meer of doe een periodieke gift gedurende vijf jaar. Zie  www.n65.nl onder Inschrijven. 

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net

1 Comment

Avarage Rating:
  • 0 / 10
  • Rob Remmers , 12 januari 2021 @ 10:26

    Helaas wordt het in dit artikel te rooskleurig voorgesteld.
    Er is momenteel GEEN KEUZE. Het hier voorgestelde tracé kent een hele lange procedure voor je überhaupt groen licht kunt krijgen. Daarnaast is het ook te makkelijk gedacht.

    Dus als het huidige ontwerp wordt tegengehouden gebeurt er de komende jaren NIETS. Dat zou een ramp betekenen voor de veiligheid van Vught en Helvoirt omtrent de N65

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *