Slider1
slider2

RIVM/NSL verhult ernst luchtverontreiniging langs drukke wegen

HELVOIRT – 7 juni 2023. Deze RIVM-publicatie concludeert dat met bestaand beleid de nieuw voorgestelde normen voor luchtkwaliteit vrijwel overal in Nederland gehaald kunnen worden.

Dit onderzoek toont evenwel evidente gebreken aan in het huidige NSL/Aerius model voor fijn stof langs drukke wegen. Vereist herstel leidt onherroepelijk tot het verdwijnen van veel onterecht als blauw aangemerkte stippen op deze kaart.

1. In het NSL/Aerius model ontbreekt resuspensie (opdwarrelend wegstof). Toch blijkt hier dat de algemene wetenschappelijke conclusie luidt: “resuspension of road dust maybe the dominant source of road transport particulate matter (PM) emissions in many cities.”

2. Gezond verstand geeft aan om reken- en meetuitkomsten op dezelfde locaties te vergelijken. Toch blijkt hier dat, ondanks wettelijk voorschrift, RIVM dit nalaat met de veelzeggende mededeling: “Het detailniveau van de NSL-monitoring sluit minder goed aan bij degrootschali ge beoordeling van zones en agglomeraties en is om die reden niet gebruikt.”

3. Gezond verstand geeft aan om het verband te valideren dat moet bestaan tussen verkeersvolume en meet- c.q. rekenresultaten. Toch blijkt hier dat RIVM dit nalaat.

4. Het NSL/Aerius model kent dubbeltellingcorrecties voor snelwegen en veestallen. Toch blijkt hier dat die vooral tot gevolg hebben dat fijn stof uit verkeer en veestallen ten onrechte in de achtergrond wordt verstopt waardoor de achtergrondconcentratie veel te hoog wordt ingeschat en fijn stof langs drukke wegen veel te laag.

5. Negatieve meetwaarden fijn stof kunnen natuurkundig niet bestaan want duiden op meetfouten. Toch blijkt hier dat negatieve waarden veelvuldig bestaan en zelfs gesaldeerd worden met positieve waarden.

6. Gezond verstand geeft aan dat overdag met meer verkeer de meetwaarden fijn stof hoger zouden moeten zijn dan ’s nachts met veel minder verkeer. Maar toch blijkt bijv. hier het omgekeerde. De oorzaak zit in de grafimetrische meetmethode die niet wordt gecorrigeerd voor het Relative Humidity (RH) effect.

7. Gezond verstand geeft ook aan dat meetwaarden fijn stof bij verkeersbelaste locaties aanzienlijk hoger moeten zijn dan bij achtergrond locaties. Maar hier blijkt dit niet zo te zijn.

8. Het is een simpele natuurkundige waarheid dat stof zwaarder is dan gas en door zwaartekracht eerder bij de bron neervalt. Maar toch blijkt hier dat door het voorschrift op Rijkswegen alleen SRM 2 toe te passen een groot zo niet overgroot deel van alle verkeersgerelateerd fijn stof op Rijkswegen onder de deurmat verdwijnt.

9. Om die reden maken veel modellen onderscheid tussen gas- en fijnstof moleculen qua verspreiding. Maar toch blijkt hier dat het NSL/Aerius model geen onderscheid maakt qua verspreiding voor verkeersgerelateerd fijn stof en gas.

Inlichtingen: secretariaat@n65.nl
Comité N65, Eikenheuveldreef 16 5263 EM Vught, KvK nr: 52186342 www.n65.nl

Download onze gratis app

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *