Slider

PvdA-GroenLinks over nieuwbouw Van der Valk: graag kleinere bouwmassa en minder hoog

‘Fractie wel positief over idee herontwikkeling’

VUGHT/HELVOIRT – 25 januari 2020. Donderdagavond werd in het Vughtse raadhuis opiniërend gesproken over de voorgenomen (nieuw)bouwplannen van Van der Valk in Vught.

Een onderwerp dat leeft, want de publieke tribune zat overvol. PvdA-GroenLinks staat positief tegenover herontwikkeling van het huidige gebouw en de locatie, maar de partij heeft wel zijn bedenkingen bij het idee van twee hoge torens en de volumineuze afmetingen. Niet in de laatste plaats vanwege de ligging in een woonwijk én aan het mooie, groene natuurgebied het Bossche Broek.

Geen hoge torens
Dat Van der Valk met een totaalvisie op hoofdlijnen is gekomen wordt gewaardeerd, maar PvdA-GroenLinks wil het college wel kaders meegeven ten behoeve van de uiteindelijke plannen. Kaders met betrekking tot het ruimtelijke aspect, maar ook welke activiteiten er mogen (blijven) plaatsvinden. Het doortrekken van de lintbebouwing aan de kant van de Bosscheweg juicht de PvdA-GroenLinks fractie toe; dit sluit goed aan bij de directe omgeving en het straatbeeld zal er mooier op worden.
Ook het uit het zicht verdwijnen van de parkeerplaatsen vindt de partij een goed plan, met daarbij wel de vraag wat er voor in de plaats komt.
De voorgestelde hoogte van de torens (65m) vindt PvdA-GroenLinks echt veel te hoog en niet passend bij de woonomgeving en het Bossche Broek. Voor hen volstaat één toren met een maximale hoogte van 27m, gelijk als aan de Heunflats. De plaatsing van meerdere hoge torens zou afbreuk doen aan de beleving van de natuurwaarde van het Bossche Broek en een grote impact hebben op dit gebied. Dat vindt PvdA-GroenLinks onwenselijk.

Minder massief
Kijkend naar de bebouwing van het zgn. plangebied; deze beslaat op dit moment circa 30% van de grond. PvdA-GroenLinks zou qua bouwoppervlakte een zekere uitbreiding willen toestaan om zo tegemoet te komen aan de wensen van Van der Valk tot uitbreiding van hun activiteiten, maar dan met een maximum van 50% van het plangebied exclusief het Heunwiel. Ook het verder uitgraven van het Heunwiel en het tot recreatieplas maken met een doorgang naar de Dommel, vindt de partij geen goed plan.

Horeca ja, casino nee
PvdA-GroenLinks is tegen de komst van een casino, of beter gezegd een speelautomatenhal. Dit zal leiden tot dag en nacht aan- en afrijdend verkeer, (gevoel van) sociale onveiligheid en het kan gokverslaving in de hand werken. PvdA-GroenLinks kan zich wel vinden in uitbreiding van de hotelgebonden voorzieningen voor vergaderen, de aanleg van een zwembad en wellness, maar ziet niet direct de mogelijkheid voor een uitgebreide woonfunctie.
Daar reageerden andere fracties wat verbaasd op, omdat de partij veel heeft gehamerd op het woningtekort in Vught. Maar op het moment dat de meerderheid vindt dat het volume van de plannen moet worden teruggedrongen, dan moet je ook durven kiezen wat wel en wat niet. PvdA-GroenLinks kiest ervoor om die woonfunctie wél mogelijk te maken voor de lintbebouwing aan de Bosscheweg, maar houdt het daar voorlopig bij.

Groene, natuurlijke entree
De aandacht voor een groene en duurzame opzet juicht de fractie uiteraard toe; hopelijk blijft dit niet bij alleen woorden, maar worden het ook daden. Gesproken wordt over dat de locatie de Poort van Vught is, gemarkeerd met een landscraper. PvdA-GroenLinks ziet dit liever wat anders. Groener. Voor hen staat de Poort van Vught meer voor de groene, fijne leefomgeving waarin we wonen en waar je dan tot toetreedt. Vught staat bekend om zijn groene karakter en met een natuurlijke, passende entree wordt dat extra benadrukt. Tevens moet niet worden vergeten dat ook hier de stikstofproblematiek om de hoek komt kijken. De enorme toename van verkeer zal moeten worden gecompenseerd ten opzichte van de natuurwaarde van het Bossche Broek. Een belangrijke en flinke opgaaf!

Van participatie naar draagvlak
Voorafgaand aan de beraadslagingen kwamen negen omwonenden / belanghebbenden de commissie toespreken en hun zorgen over de voorgenomen plannen delen. Terugkerend element in hun bijdrages was dat zij als omwonenden de hand hadden uitgestoken naar Van der Valk met hen in gesprek te gaan. Tot op heden was daar nog geen gehoor aangegeven. Om ervoor te zorgen dat er wél participatie plaatsvindt, deed ook PvdA-GroenLinks een dringende oproep aan Van der Valk hier niet aan voorbij te gaan.

Samenvattend: de fractie van PvdA-GroenLinks is niet tegen herontwikkeling, maar het mag wat hen betreft allemaal veel minder hoog en kolossaal. Of zoals woordvoerder Floor Bink het in toepasselijke termen verwoordde: Of het met wat minder toekan.

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *