Slider

“Notities uit de Raad” 6-6-2019

HELVOIRT – 17 juni 2019.

Democratie.
Een vergadering met vier insprekers voorafgaand aan de vergadering.
1. “De bosbewoners Distelberg”.
Men voelde zich niet gehoord. In het kader van de eventuele herziening van het buitengebied wil men meer inspraak, anders dan tot nu toe gegaan is.

2. Een bewoner van een “recreatiewoning” die er een vaste woonbestemming voor wil. Bang dat, door alles gelijk te stellen, zijn mogelijkheden minder worden, terwijl hij al vele jaren ermee bezig is en ook al toezeggingen heeft.

3. Een vertegenwoordiger van de ZLTO die graag wil dat ondernemers bij hun eigen bedrijf tot maximaal 11 maanden per jaar arbeidsmigranten (i.p.v. de voorgestelde 9) mogen huisvesten. Tevens werd er gepleit voor gewasrotatie, waarbij het er op leek dat zo op een “slinkse” manier omgegaan kan worden met de beschermde status van de Belverse Akkers.
Daarnaast pleitte men voor geen bebouwing of Ruimte voor Ruimte-bouw in primair agrarisch gebied . Kort gezegd wilde men net een beetje meer dan voorgesteld werd en waarbij het college al verder was gegaan dan ooit.

4. En dan stoorde iemand zich erg aan de paardenpoep op fietspaden en wegen: waar voor honden in de APV een en ander opgenomen is, is dat niet gedaan voor paarden.

En dan de vragen van raadsleden:
1. Op een perceel aan de Helvoirtseweg lijkt weer bouwactiviteit te zijn, maar de wethouder zegt: “Er zat veel wit zand in de grond en dat wordt elders gebruikt. Vandaar dat het lijkt op bouwactiviteiten” (vraag van dhr. de Werdt, CDA).

2. Luistert het college wel naar de verkeersdenktank uit Esch die zich bijvoorbeeld grote zorgen maakt over de wegversmallingen in de Dorpstraat? “Natuurlijk”, zegt de wethouder, “maar deze verkeersdenktank is opgegaan in PEP en daar heeft het college overleg mee” (vraag van dhr. Stark, VVD).

3. Stopt de peuteropvang in Esch? Heeft de gemeente daar geen rol in? “Nee” zegt de wethouder, “We hebben daar geen rol in, de marktwerking telt in dit geval. Maar de basisschool denkt er over na en er is nog een ander particulier initiatief in Esch dat het eventueel over kan nemen” (vraag van dhr. Van den Brand, Samenwerking ‘95).

4. Een ander raadslid vraag zich af wat voor type woningen er in Reigerskant komen, maar dat is nog niet helemaal rond (vraag van dhr. Den Ouden, Samenwerking ‘95)

En daarna startte de raadsvergadering met onder andere de volgende vastgestelde agendapunten.
1. Jan van Ginneken (Progressief ’96) vroeg speciaal aandacht voor de goede inburgering van statushouders. Hoe kun je de integratie wat betreft taal en cultuur zo goed mogelijk bevorderen?

2. Plansystematiek en uitgangspunten bestemmingsplan buitengebied.

Het CDA had een inbreng die sterk overeen kwam met de inspreker van ZLTO.
Daarnaast vroegen ze zich af hoe een en ander goed geregeld kan worden voor de “Bosbewoners Distelberg” (bewoners Spechtbos e.d.).

Progressief ’96 vroeg zich af waarom er geen klankbordgroep samengesteld was voor de actualisatie van het buitengebied.
Tevens vroeg men zich af wat de reacties van de ontvangende gemeentes waren op deze notitie.
En waarom het aantal maanden verblijf voor arbeidsmigranten werd verhoogd van 6 naar 9 maanden.

Samenwerking ’95 miste de onderbouwing van een aantal uitgangspunten.

En de VVD had waardering voor het geheel, maar vroeg zich wel af hoe het nou verder moet met de “Bosbewoners Distelberg”.

Wethouder Van Hal reageerde onder andere met de opmerking dat het op verzoek van de raad was dat deze tussenstop is gemaakt. Dat geldt voor de vrijkomende agrarische bebouwing en wat daar kan gebeuren (categorie 2 vergunningen).
Het noemen van een brede klankbordgroep had te hoge verwachtingen opgeroepen.
Voor het Spechtbos en omgeving (“Bewonersgroep Distelberg”) kan een gebiedsvisie gemaakt worden, hetgeen betekent dat de groep daarvoor een subsidie krijgt en daar zelf een bureau opdracht voor kan verstrekken. Zelfde werkwijze als met De Noenes is gebeurd.

In het hele antwoord kregen de raadsleden regelmatig te horen dat alles is gedaan op verzoek van de Raad, hetgeen er op leek dat men niet moest zeuren.

Tot slot diende Samenwerking ’95 met de VVD een amendement in: zij stelden voor dat de notitie voor kennisgeving aangenomen zou worden, zodat het als uitgangspunt kan gelden maar niet meer dan dat, omdat de onderbouwing dan nog verwerkt kan en moet worden.

De wethouder ontraadde het amendement en deed de toezegging dat hij niemand zal vastpinnen op zaken die nu in de notitie staan en waar men later op terug wil komen.

Voor Progressief ’96 was dit als collegepartij een dilemma.
De toezegging van de wethouder gaf na schorsing de doorslag: Jan van Ginneken van Progressief ’96 stemde met Samenwerking ’95 en de VVD voor het amendement.
Vier leden van Porgressief ’96 en het CDA stemden tegen, waardoor het amendement werd verworpen.

En zo werkt dan de democratie: inspreken, vragen stellen, bespreken en een keuze maken.

Antoon van de Ven
Progressief ’96.

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *