Slider1
slider2

N65: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

HELVOIRT/VUGHT – 1 april 2023. Het was een lange weg maar het lijkt de goede kant op te gaan met de N65.

Uit overleg in de Raad op 16-3-2023 over de N65, het Duidingsdebat, bleek dat de Raad vrijwel unaniem, citaat, concludeerde: “Doorgaan op de ingeslagen weg ziet vrijwel niemand zitten. Ook niet met de nodige aanpassingen.” Ook bleek dat B&W voornemens is om nu eindelijk meerdere N65 opties serieus te gaan onderzoeken: 1. Huidig ontwerp met optimalisaties, 2. Tunnel, 3. Zuidtangent (N65 – A2) en 4. Afwaarderen huidige N65 naar 50km/u binnen bebouwde kom.

Vraag is nu hoe dat wordt omgezet in daden. Om B&W een handje te helpen is deze brief op 23-3-2023 aan de Raad geschreven. Vervolgoverleg in de Raad vindt plaats op donderdag 6 april. Als dan zal besloten worden of en hoe de opdracht aan de Task Force N65, conform ons advies, beter wordt omkaderd en ingeperkt. We zijn benieuwd welke van onze suggesties wordt overgenomen.

Het staat wel vast dat D66(3), PvDA-GL (4), CDA, CDA(3), SP(1), Prog-Lib (1) en Rasenberg (1) zich zullen verzetten tegen opkrikken van het oude tunnelbakplan. Daarmee bestaat een meerderheid van 13 in de Raad van 23 leden. De positie van VVD(4) en GL(6) is nog niet helemaal duidelijk. Maar hopelijk wint ook bij hen het gezond verstand en inzicht dat het te gek is voor woorden om voor > 180 Mio een open tunnelbak in Vught te graven met een negatieve kosten-baten analyse in de tientallen miljoenen onder het mom dat door die beperking van het aantal oversteekpunten een eind komt aan de splitsing van Vught etc.

Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief staat vast dat van de 4 andere belangengroepen die zich ook tegen het oude plan keerden (IVN/NMV , SamenVoorVught, VP en Vught Struc-tureel), SamenVoorVught en VP ook hun contacten in de Raad gaan inzetten om het oude N65 plan definitief ten grave te dragen.

Nieuw in deze discussie dat voor het eerst in Nederland automatische tolheffing is gerealiseerd bij de Blankenburg tunnel bij Rotterdam. Voor de financiering van echte tunnels, liefst boortunnels in Vught en Helvoirt, is dat waarschijnlijk onontbeerlijk. Met 50.000 auto’s per weekdag en €1 tol per rit, (50.000x€1×365=) €18,25 Mio per jaar, kom je een heel eind .

Inzake onze oude slagzin, Veilig en Gezond. N65 onder de Grond! zijn drie inzendingen binnen gekomen. De stemmen staakten zodat het bestuur besloten heeft de voorkeur te geven aan de slogan/slagzin: Niet zeuren. Er moet wat gebeuren!

En als U tijd of geld kunt vrijmaken voor die betere N65 oplossing, mail naar bestuur@n65.nl of doneer naar NL05RABO 0106494422.

(de laatste regel, denken wij van de redactie van HelvoirtNet, dat het een 1 april grap is)

Download onze gratis app

1 Comment

Avarage Rating:
 • 0 / 10
 • J. van Engelen , 1 april 2023 @ 15:50

  Het word steeds gekker met dat N65 Comite.Werkelijk alles word er aan gedaan om hun zin te krijgen.
  Nu onderstaande weer:

  “Nieuw in deze discussie dat voor het eerst in Nederland automatische tolheffing is gerealiseerd bij de Blankenburg tunnel bij Rotterdam. Voor de financiering van echte tunnels, liefst boortunnels in Vught en Helvoirt, is dat waarschijnlijk onontbeerlijk. Met 50.000 auto’s per weekdag en €1 tol per rit, (50.000x€1×365=) €18,25 Mio per jaar, kom je een heel eind.”

  Betaald de automobilist al niet genoeg aan wegenbelasting,provinciale opcenten,parkeertarieven en accijns op brandstof?

  Uw vorige “idee”een Zuidtangent,lopend door natuurgebied en Helvoirt had ik al op gereageerd,ook al zo’n raar plan.
  Het lijkt er steeds meer op dat dit N65 Comite er op uit is om ten eigen voordeel plannen te bedenken om de prijzen voor hun onroerend goed of van degenen die kort aan de N65 te Vught wonen vooral maar niet te laten dalen.En dat ten koste van anderen.

  Leg gewoon een tunnel,of laat alles zo het is.Ook het plan om ter hoogte van Vught de N65 af te schalen naar 50km per uur heeft mijn inziens geen nut.De drukte blijft,schadelijke stoffen blijven ook,geluid blijft ook,dus waar hebben we hier over.
  Totaal doorgeslagen dat comite N65 lijkt wel.
  En tot slot,ik ga graag met u in gesprek om eens toe te lichten wat ik,en ik denk inmiddels meerderen in Helvoirt van uw commissie denken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *