Slider1
slider2

CROMVOIRT/HELVOIRT/VUGHT – 17 januari 2024. In de gemeente Vught zijn we eind 2023 van start gegaan met de ketenaanpak Valpreventie, nu nog met een pilot, vanaf dit jaar gaan we meer cursussen valpreventie aanbieden.

Het toenemende aantal 65-plussers vraagt om meer aandacht voor de zelfredzaamheid en vitaliteit van deze groep. De komende jaren gaat het aantal 65-plussers met een verhoogd valrisico alleen maar stijgen. Elke 5 minuten belandt er in Nederland een 65-plussers op de spoedeisende hulp na een ongeval. De vraag naar aanbod rondom valpreventie wordt steeds meer, mede ook omdat ouderen langer thuis blijven wonen.

Alle gemeenten hebben de taak gekregen om de Ketenaanpak Valpreventie in te richten voor hun inwoners van 65 jaar en ouder met een valrisico. Dit is vastgelegd is het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven akkoord (GALA). De ketenaanpak is een intensieve samenwerking van partijen zoals: ouderenorganisaties, GGD, fysiotherapeuten, huisartsen, praktijkondersteuners, wijkpunten, wegwijs+, welzijnscoaches, sport- en beweegaanbieders, etc.

De buurtsportcoaches van MOVE Vught hebben afgelopen jaar al vaak de vraag over valpreventie gehad. Ook constateren zij tijdens activiteiten met senioren dat mensen bang zijn om te vallen en dat zij te eenzijdig bewegen. Ook MOVE Vught wil daarom actiever op valpreventie  inzetten en hebben daarvoor een plan opgesteld hoe dit met bovengenoemde partijen op te pakken.

Waar staan we nu

De gemeente Vught en MOVE Vught zijn het valpreventieprogramma 2024 aan het vormgeven. Naast Fysiofit Vught haakt ook Fysiotherapiepraktijk Bruyst aan. Zij gaan in Vught én in Helvoirt cursussen aanbieden. Er zijn nog een aantal praktijken die in 2024 graag gaan aanhaken. Dit betekent dat we meer inwoners kunnen gaan testen op hun valrisico. De eerste stap is het opsporen van valrisico. De buurtsportcoaches gaan de komende tijd de inwoners van Vught, Helvoirt en Cromvoirt testen op hun valrisico. Dit doen ze door het afnemen van drie vragen en ze nemen een loopanalyse af met behulp van een ‘smartfloor’. Dit is een loopmat van 6 meter en mensen moeten op deze mat 2 keer op en neer lopen. In deze mat zitten allerlei sensoren en deze meten het valrisico. De loopanalyse kan met of zonder hulpmiddel (stok/rollator) plaatsvinden.

Op basis van drie vragen én de loopanalyse geven zij een advies op basis van de uitslag. Bij een verhoogd valrisico adviseren zij om een afspraak te maken bij een fysiotherapeut die een verdiepend gesprek zal voeren. Dit noemen ze een ‘valanalyse’. De fysiotherapeut gaat dan vragen stellen over verschillende factoren die mogelijk invloed hebben op het valrisico. Wanneer de fysiotherapeut vervolgens inschat dat een valpreventie cursus nodig is, dan zal hij/zij dat met de persoon bespreken. Deze cursussen duren vaak 12-14 weken.

MOVE Vught gaat de komende tijd een aantal partners al langs, maar organiseert ook open inloop momenten waar inwoners zich kunnen testen. Op maandag 22 januari kunnen inwoners zich komen testen tussen 14.30 en 17.00 uur in Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg en op donderdag 1 februari is er een open inloop in de foyer van Theater de Speeldoos tussen 09.00 en 12.00 uur. In februari volgen ook twee testmomenten in Cromvoirt en Helvoirt. Deze worden op dit moment ingepland.

Heef u vragen rondom valpreventie? Neem dan contact met ons op via: info@movevught.nl of 06-4579 6883.

Download onze gratis app

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *