Slider1
slider2

Hoe gaan we om met water en riolering?

Een goede waterhuishouding begint bij onszelf, hoe zorgen we daarvoor?

VUGHT/CROMVOIRT/HELVOIRT – 13 januari 2022. Een goede waterhuishouding is erg belangrijk.

Zeker nu droogte en wateroverlast steeds vaker voorkomen, moeten waterbeheer en riolering in de gemeente goed op orde zijn. De gemeentelijke watertaken leggen we vast in het Programma water en riolering 2022-2026 (PWR). De praktische regels vertalen we in de Waterafvoerverordening. Het conceptplan en de conceptverordening liggen nu ter inzage.

Wat staat er in het PWR?
Het PWR is een beleidsplan. Het beschrijft op hoofdlijnen hoe we de gemeentelijke watertaken uitvoeren en wat we ermee willen bereiken. De Waterafvoerverordening vertaalt het beleid naar regels voor de praktijk. Met het plan en de verordening kunnen we goed inspelen op trends en ontwikkelingen in water en riolering. Daarnaast leggen we vast wat de rolverdeling is tussen de overheid en bewoners/ondernemers op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater.

Wat vindt u?
Het college van burgemeester en wethouders wil graag weten wat u vindt van het concept Programma water en riolering 2022-2026 en
de bijbehorende Waterafvoerverordening. U kunt beide inzien op www.overheid.nl of aan de balie van het gemeentekantoor aan de Secr. van Rooijstraat 1.

Zienswijze
Wilt u een zienswijze indienen, dan hebt u tot 9 februari 2022 daarvoor de gelegenheid. Stuur uw zienswijze naar gemeente@vught.nl. We behandelen deze dan nog voor de behandeling van het PWR en de verordening door de gemeenteraad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *