Slider1
slider2

Schriftelijke vragen n.a.v. Petitie Burgerinitiatief Duurzaam Cromvoirt

VUGHT/CROMVOIRT/HELVOIRT – 13 januari 2022. Door het burgerinitiatief Duurzaam Cromvoirt is voor de inwoners van Vught, Helvoirt en Cromvoirt een petitie gestart tegen de bouw van windmolens en voor het plaatsen van zonnepanelen en eigen energie.

In de petitie wordt opgeroepen om tot 2030 geen windmolens of zonnevelden in de gemeente toe te staan. In plaats daarvan zou alleen moeten worden ingezet op zonnepanelen op daken. Wethouder Van de Ven heeft eerder beweerd dat dit onvoldoende is om aan de verplichting van de Regionale Energiestrategie (RES) te voldoen.

De inhoud van de petitie en met name een aantal beweringen die daarin worden gedaan zijn voor de fractie van PvdA-GroenLinks de aanleiding geweest tot het stellen van schriftelijke vragen aan Burgemeester en Wethouders.

Deze vragen zijn hieronder aan dit bericht toegevoegd.

De fractie wacht met belangstelling de beantwoording van het college af en zal in de tussentijd zelf contact leggen met de initiatiefnemers met het verzoek tot een gesprek.

Geacht college,

Recent is een petitie gestart met een oproep om tot 2030 geen windmolens of zonnevelden in de gemeente toe te staan. In plaats daarvan zou alleen moeten worden ingezet op zonnepanelen op daken. Wethouder Van de Ven heeft eerder beweerd dat dit onvoldoende is om aan de verplichting van de Regionale Energiestrategie (RES) te voldoen.
In een bericht op Helvoirt.net worden door de initiatiefgroep Duurzaam Cromvoirt diverse beweringen gedaan, die onze fractie graag voor wederhoor aan het college wil voorleggen. Onze fractie heeft daarom de volgende vragen aan het college:

– Is het correct dat er een onderzoek gedaan is door Deloitte over de vraag of er voldoende dakoppervlak in Vught beschikbaar is om te voldoen aan de energiebehoefte zoals is vastgelegd in de Regionale Energie Strategie (RES)?

– Zo ja, over welk onderzoeksrapport gaat dit en wat zijn de uitkomsten van dit onderzoek?

– Als de uitkomst van de studie is dat er inderdaad voldoende dakoppervlak beschikbaar is, kan die dan met een grotere inspanning van de gemeente ook feitelijk worden benut?

– Is het college van oordeel dat -zoals gemeld in het bericht op Helvoirt.net- dat het bereiken van het daar omschreven doel inderdaad te veel “gedoe” oplevert?

– Is er naar aanleiding van de laatste inzichten op het gebied van duurzame opwekking te voldoen aan de verplichting uit de RES om elektrische energie op te wekken zonder de inzet van windmolens?

– Is het college met het onderzoek bekend dat aangeeft dat in een straal van 2 kilometer rondom een molen bij bewoners ziekten worden geïndiceerd?

– Zo ja, zijn die rapporten dan voor de raad inzichtelijk te maken?

In een publicatie op www.helvoirt.net wordt gesteld: “De gemeente Vught wil 200 meter hoge windmolens bouwen.”.

– Heeft er reeds besluitvorming plaatsgevonden over aantallen en de hoogte van mogelijk te plaatsen windmolens? De fractie is benieuwd naar de antwoorden.

Namens de fractie, Ton van der Vossen Fractievoorzitter.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *