Slider

Europese inbreuk procedure gestart

HELVOIRT – 9 september 2019. Zoals bekend volgde de Raad van State in deze uitspraak op 29-5-2019 de Nederlandse  Staat in een redenering waardoor het voorschrift in BIJLAGE III C van de EU Richtlijn Luchtkwaliteit 2008/50/EG2 om op microschaal te toetsen binnen 10 meter van de wegrand, bijna iedere betekenis verliest.

Dit heeft grote gevolgen. Daarmee verliest ook de Monitoringstool3 van het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) iedere betekenis daar waar drukke verkeerswegen bebouwde kommen kruisen. Zoals bijv. de N65  in Vught en Helvoirt. Normoverschrijdingen luchtkwaliteit worden daar niet meer gesignaleerd. 

Ingevolge art.17 van het Verdrag betreffende de Europese Unie4 ziet de Europese Commissie toe op de toepassing van zowel de Verdragen als de maatregelen die de instellingen krachtens deze Verdragen vaststellen. Onder de controle van het Hof van Justitie van de Europese Unie ziet zij toe op de toepassing van het recht van de Unie. Daartoe is onder meer ook deze klachtprocedure5 opgezet.

Gezien de ernst van de hiervoor geschetste inbreuk heeft de advocaat van het Comité N65 deze klacht  6 ingediend. In het onwaarschijnlijke geval dat de EU Commissie geen inbreukprocedure start, zal het Comité N65 rechtstreeks beroep instellen bij het Europese Hof van Justitie (HvJ) in Luxemburg ingevolge art. 10 van deze Aarhus regelgeving7.

Voor details zie http://www.n65.nl  onder nieuws en deze juridische procedure  8.

Met vriendelijke groet, Comité N65 mail: bestuur@n65.nl tel: 0411-641699

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *