Slider1
slider2

De vierendeling en kaalslag van Vught staan de komende maanden op het spel

VUGHT – 9 augustus 2022. De komende maanden worden belangrijke besluiten genomen over het verkeer,  de verkeersveiligheid en het kappen van meer dan 1.100 bomen in de gemeente Vught.

Reconstructie N65

Allereerst de stand van zaken van het bestemmingsplan reconstructie N65. Ruim 30 beroepszaken  liggen bij de Raad van State (RvS) en deze zijn in april uitvoerig toegelicht door diverse partijen. Belangrijke redenen voor het aantekenen van beroepen waren de overschrijdingen van de stikstof- en fijnstof-normen en twijfel aan het bereiken van doelstellingen zoals verkeersveiligheid, doorstroming en algehele leefbaarheid. Inmiddels heeft de RvS laten weten niet voor oktober een oordeel te vellen in verband met de complexiteit.

Programma Hoogfrequent Spoor PHS

Parallel lopen ook een dertigtal beroepen tegen het tracé-besluit van de treinverbinding tussen Utrecht en Eindhoven. De uitbreiding van het aantal treinen per uur en het groeiende goederenvervoer dat men door de woongebieden van o.a. ‘s-Hertogenbosch, Vught, Boxtel, wil gaan sturen, waren aanleiding het spoor ter hoogte van Vught te verbreden en deels te verdiepen. Daarvoor is dan ook nodig de kruising met de N65 om te draaien, dus niet de N65 onder het spoor door maar het spoor onder de N65 door. Ook in deze zaak bij de RvS is nog geen besluit genomen en mogelijk komt er een tweede zitting, de eerste zitting was 24-25 maart. Er is dus nog geen besluit en ook nog geen datum waarop dit zou kunnen komen.

Meer dan 1.100 bomen moeten worden gekapt

De projecten N65 en PHS zullen grote offers vragen wat betreft het kenmerkende eeuwenoude groen in Vught. Inmiddels ligt er een wat ons betreft voorbarige aanvraag voor kapvergunning van ruim 1.100 bomen. Op termijn worden in het totaal 2.000 bomen bedreigd. Deze kap zal het karakter van Vught voor de komende decennia dramatisch veranderen. De kaalslag wordt niet geloofwaardig gecompenseerd, zelfs al is de aannemer bereid sommige vervangende bomen 2 jaar eerder te planten. Dan blijven er nog tientallen jaren over voordat het oude aanzien enigszins is hersteld. Velen van ons zullen dat niet meer meemaken.

Stikstof legt vele projecten in Brabant stil

Als gevolg van de stikstofproblematiek heeft de minister een hele rij projecten stilgelegd. Voor Brabant waren dat o.a. A58 (Tilburg – Eindhoven), A2 (verbreding van Deil tot Vught) en A59 (langs Waalwijk). De Provincie Noord-Brabant hoopt tenminste de A58 op de prioriteitenlijst te kunnen duwen, nodig voor de ontwikkeling van Brainport Eindhoven. Wat deze beperkingen met zich meebrengen voor Vught is ongewis.

Mobiliteitsvisie en knelpunten

Ook binnen de gemeente Vught wordt nagedacht over verkeer waarvoor een mobiliteitsvisie wordt ontwikkeld. Na 3 weken van participatie ligt er een ontwerp waarop iedereen kan reageren, maar  besluiten van de RvS over de N65 en PHS zouden hierop wel eens een grote invloed kunnen hebben.

Tenslotte worden de reconstructie van de rotonde Esscheweg-Vijverboschweg en een inventarisatie van de gevaarlijkste knooppunten in Vught met voorrang aangepakt.

Er staat dus veel op het spel

Hele grote en kleinere ontwikkelingen zullen in de komende maanden worden besloten en enkele in gang gezet. De toekomst van verkeer en verkeersveiligheid, en daarmee de leefbaarheid in onze gemeente, voor de komende decennia wordt binnenkort bepaald.

Download onze gratis app

2 Comments

Avarage Rating:
 • 0 / 10
 • Ton baarendse , 9 augustus 2022 @ 23:58

  VOORSTEL. Provincie koopt alle landbouw gronden naast de N65 VAN VUGHT TOT TILBURG en plant die vol met BOMEN dan krijgen we een mooi GROEN WOUD. en zijn alle STIKSTOF PROBLEMEN OP GELOST.
  BRENGT LANGS DE WEG HOUTEN GELEIDEN RAIL AAN. en alle Dodelijke ongelukken kunnen zo ver komen worden

  • Teun katsman , 10 augustus 2022 @ 00:47

   Van Willem v roessel z’n land blijven ze af

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.