Slider

CPO Den Hoek wil nu gaan bouwen in Helvoirt…

HELVOIRT/VUGHT – 21 februari 2021. Het politieke verkiezings- en coalitie-stof lijkt nog niet te zijn neergedwarreld of de Vughtse politiek doet na al het media-vuurwerk toch weer van zich spreken. Wat is er dan aan de hand?

In december 2020 hebben we als CPO Den Hoek een bericht op Helvoirt.net geplaatst met de bedoeling de ernst van het woningtekort en de behoefte om te kunnen wonen in Helvoirt onder de aandacht te brengen. We gaan nog even verder terug in de tijd wanneer we in 2018 een burgerinitiatief CPO Den Hoek opzetten om in CPO-verband een 12-tal betaalbare woningen voor jongeren en ouderen te bouwen. Een initiatief dat volledig past in de Woonvisie 2017-2021 die de gemeente Haaren heeft opgesteld en door de toenmalige gemeenteraad is goedgekeurd.

Ergens in het midden van 2020 steekt de gemeente Vught een stokje voor het uitvoeren van de plannen van de gemeente Haaren om 28 in plaats van 6 betaalbare woningen te bouwen. Minder winst lag ten grondslag aan deze beslissing. Na twee en een half jaar overleggen en afspraken maken, staan we in oktober 2020 officieel met lege handen.

Het is dus oktober 2020 en de verkiezingen in het kader van de gemeentelijke herindeling staan voor de deur. In aanloop naar deze verkiezingen komen alle politieke partijen weer naar buiten en op de verschillende affiches worden allerlei beloftes en toezeggingen gedaan. De een nog mooier dan de andere. Ook over te bouwen woningen in Helvoirt. Zo staat onder andere op het affiche van PvdA/GroenLinks: “betaalbare woningen, ze komen er aan!”. Je ziet ze dan overal in Helvoirt hangen. Ook de andere partijen zetten stevig in op betaalbaar wonen in Helvoirt. In november 2020 wordt tijdens een van de laatste gemeenteraadsvergaderingen van de gemeente Haaren een motie aangenomen die de gemeente Vught aanspoort ervoor te zorgen dat de bouwplannen ten aanzien van Den Hoek in Helvoirt zo snel mogelijk na 1 januari 2021 ten uitvoer worden gebracht.

In december 2020 hebben we op basis van onze ervaringen onze zorgen uitgesproken of de gemeente Vught dezelfde waarde hecht aan betaalbaar wonen in Helvoirt als de Helvoirtenaren dat zelf doen.

Onze zorgen blijken niet onterecht. Want het is inmiddels eind februari 2021, de gemeenteraad van Vught is bekend en we horen of zien geen enkel bericht behoudens over het gestuntel van verschillende partijen in de media ten aanzien van de N65.
Tot vorige week. We horen dat de gemeente Vught voornemens is een nieuwe woonvisie op te gaan stellen. Een nieuwe woonvisie terwijl er een Woonvisie 2017-2021 in de la ligt mede op basis waarvan Den Hoek is ontwikkeld. Terwijl Den Hoek fase 3 en fase 4 helemaal bouwrijp zijn gemaakt. Terwijl de verbodsborden voor parkeren al geplaatst zijn. Een nieuwe woonvisie? Terwijl er in Helvoirt een mooie locatie klaarligt om meteen aan de slag te gaan. Wat verstaat PvdA/GroenLinks met “betaalbare woningen, ze komen er aan”? En dan met name het stukje “ze komen er aan”. Wanneer en hoe is kennelijk helemaal niet meer belangrijk.

Zelfs het artikel van CDA-wethouder Yvonne Vos in Het Klaverblad van woensdag 10 februari 2021 verbaast ons. We kunnen welgeteld drie zinnen over dit onderwerp in het artikel terugvinden die wel heel erg ruim gelezen kunnen worden.

Die nieuwe woonvisie wil men voor de zomervakantie gereed hebben, zo beluisteren wij. Vervolgens zal de gemeenteraad daar een oordeel over moeten vellen. Dat houdt in dat we ruim in de tweede helft van 2021 terecht gaan komen. En dan is het nog maar de vraag of het burgerinitiatief CPO Den Hoek alsnog in aanmerking komt de voorgenomen plannen uit te kunnen voeren. Een dergelijke gang van zaken vinden wij niet acceptabel.

Waarom niet acceptabel? Omdat er nog steeds een motie ligt die ervoor moet zorgen dat er op zeer korte termijn na 1 januari 2021 in Den Hoek gebouwd gaat worden. Omdat door steeds langer te wachten de kosten alleen maar hoger worden en betaalbaar voor velen niet meer betaalbaar is. Maar vooral omdat je het gewoon niet kunt maken al die mensen onnodig langer te laten wachten en in de kou te laten staan. Een stukje uit het coalitie-akkoord “Een nieuwe start”:

“Van het nieuwe college wordt gevraagd een flinke slag te maken in het verbeteren en vernieuwen van de bestuurs- stijl en bestuurscultuur met meer aandacht voor burgerpar- ticipatie. Geen woorden, maar daden: meer transparantie, toegankelijker en beter aanspreekbaar bestuur en inwoners meer en eerder betrekken bij beleid. Dit leidt tot meer ideeën, draagvlak, betrokkenheid en tevredenheid. Juist in deze dynamische tijden, waarin veel gebeurt binnen onze gemeente, is daar meer behoefte aan dan ooit.” Mooie zinnen, we kunnen alleen niet terugvinden wanneer de nieuwe coalitie daarmee gaat beginnen.

Welnu coalitie, grijp jullie kans! Als het dan echt om “geen woorden maar daden” gaat, stel deze maand nog de aangepaste verkaveling Den Hoek in Helvoirt vast. En zorg ervoor dat het betaalbaar is. Dan kunnen we aan de slag. Daar kan toch niemand op tegen zijn?

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten, we gaan graag in gesprek.

Met vriendelijke groet,

CPO Den Hoek
Maarten van Gorp en Hans van Wijnen
E: cpodenhoek@gmail.com
W: www.cpodenhoek.nl

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *