Slider1
slider2

Column Corvers: Subsidiepot

HELVOIRT – 19 november 2022. Helvoirtse verenigingen en organisaties worden niet slechter van het nieuwe subsidiebeleid van Vught, zo liet wethouder Toine van de Ven onlangs weten.

De gemeente Vught is aanmerkelijk ruimhartiger dan de voormalige gemeente Haaren die erg op de centen zat.

Sinds de opheffing van de gemeente Haaren op 1 januari 2021 behouden Helvoirtse organisaties die subsidie ontvangen nog twee jaar dat recht. Intussen werkt het Vughts gemeentebestuur aan een nieuw beleid voor subsidies en accommodaties. Het subsidiebeleid wordt herijkt door samenvoeging van Helvoirt bij Vught en ook omdat het beleid na zes jaar toe is aan herijking.
Ook wordt het beleid voor accommodaties zoals DePetrus, Elzenburg, het HelvoirThuis en tientallen andere locaties opnieuw bekeken. Van veel accommodaties is de gemeente eigenaar en de exploitatie in particuliere handen. Maar dat ondernemerschap levert niet altijd de gewenste resultaten op. Ook worden accommodaties lang niet altijd optimaal gebruikt. Wanneer moet de gemeente bijsturen? Het subsidiebeleid en het beleid voor accommodaties moet op elkaar worden afgestemd. Als bijvoorbeeld een vereniging steun van de gemeente krijgt voor verduurzaming van haar clubgebouw kan dat een lagere subsidie betekenen.

Het nieuwe subsidiebeleid gaat niet vanaf 2023 in maar een jaar later. Het blijkt een hele puzzel, veel overleg met clubs en instellingen waardoor het college meer tijd nodig heeft. Het Vughtse college wil voorkomen dat Helvoirtse subsidie-ontvangers daar de dupe van worden. Het Vughtse beleid is immers ruimhartiger dan het Haarense was. Daarom krijgen verenigingen en instellingen uit Helvoirt die er onder Vught op vooruit zouden gaan vanaf 2023 toch al die hogere subsidie. Voor clubs die er eventueel (toch) op achteruit gaan of niet passen in de Vughtse regeling, wordt de overgangsregeling juist verlengd zodat zij nog een jaar hetzelfde ontvangen. Een chique zet.

De verschillen in subsidies tussen Vughtse en Helvoirtse verenigingen en instellingen zijn soms opvallend groot. Zo krijgt de Vughtse harmonie Kunst en Vriendschap jaarlijks 15.500 euro, de Cromvoirtse fanfare ruim 13.000 euro. Harmonie Kunst Adelt ontvangt 7.000 euro, het bedrag dat Haaren jaarlijks uitbetaalde.

Veel Helvoirtse organisaties kregen van de gemeente Haaren geen subsidie. Onder het huidige Vughtse beleid zouden zij -voor dezelfde activiteit- wel voor subsidie in aanmerking komen, zoals koren en sportorganisaties. Dat geldt bijvoorbeeld voor de tennisvereniging Helvoirt die nu niets ontvangt, terwijl de drie Vughtse tennisverenigingen samen bijna 24.500 euro krijgen. Voor voetbalvereniging Helvoirt geldt hetzelfde terwijl Zwaluw VFC (31.318 euro) en Real Lunet (4.187 euro) die wel krijgen. Ook jeugd- en jongerenorganisaties kregen onder Haaren veel minder dan dat zij onder Vught krijgen. Vught geeft dit jaar ruim 100.000 euro aan de jeugd. Ter vergelijking met Helvoirt: de stichting KVW krijgt dit jaar 2.343 euro en LEFH (opvolger van Jong Nederland) 2970 euro, bedragen die Haaren nog vaststelde. Dat wordt dus vanaf 2023 meer!

Vught heeft de organisaties die bij haar bekend zijn erop gewezen dat zij subsidie kunnen aanvragen. “Een aantal heeft gereageerd en die weten dat zij vanaf januari subsidie krijgen”, zegt wethouder Van de Ven. “Maar nog veel organisaties hebben dat niet gedaan. En dat vind ik ontzettend jammer vanuit het idee: gelijke monniken, gelijke kappen. Als bijvoorbeeld een koor in Vught subsidie krijgt dan heeft een koor in Helvoirt daar ook recht op.”

Veel Helvoirtse organisaties zullen de samenvoeging bij Vught alleen maar toejuichen.

Download onze gratis app

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *