Slider1
slider2

Column Corvers: Nul

HELVOIRT – 18 april 2020. De N65 gaat dus toch niet op slot.

De rijksweg zou aanvankelijk acht maanden dicht gaan tussen Den Bosch en Tilburg om de ombouw van drie naar vier sporen en de verdiepte aanleg mogelijk te maken. Maar het plan uit 2017 voor een viaduct dat al in een la was beland wordt nu toch uitgevoerd, zij het in een afgeslankte variant: twee keer één rijstrook in plaats van twee keer twee rijstroken.

Dat is vooral goed nieuws voor Helvoirt dat acht maanden van de ‘buitenwereld’ leek te worden afgesneden. Vught en Haaren hadden daar even bonje over: Vught koos voor veiligheid en minder overlast maar Haaren zag een praktisch onbereikbaar dorp, wanhopige ondernemers en een overbelast buitengebied in het verschiet. Nu motiveren ministerie, provincie en Vught de ommezwaai dat de omleidingsroutes –na afsluiting van de N65– voor te veel uitstoot van stikstof bij natuurgebieden zou leiden… Niet eerder aan gedacht?

Op het ontwerpbestemmingsplan voor het Vughtse deel (van juni/juli 2019) zijn 125 zienswijzen binnengekomen (het Helvoirtse plan van de N65 ligt tot en met 1 mei nog ter inzage). Veel reacties hebben te maken met de druk op het lokale wegennet. Immers, minder aansluitingen op de N65 betekent meer verkeer op de lokale wegen. Vught wijst vrijwel alle bezwaren af. Dat is niet verrassend want het plan dat nu op tafel ligt is het resultaat van vele inspraakrondes.

De vereniging Vught Participeert komt met een opmerkelijk burgerinitiatief: een tunnel voor het volledige traject in Vught van de N65 in plaats van een tunnelbak die nu in het plan staat. ‘Gewoon iets dieper graven, dak erop en onze oorspronkelijke Helvoirtseweg er overheen’, schrijft Vught Participeert, die dat goed mogelijk vindt dankzij ‘voortgeschreden technieken’. De voordelen zijn helder: het dorp blijft in tact, Vught Noord en Zuid met elkaar verbonden, meer verkeersveiligheid, aansluitingen op de N65 blijven behouden, geen druk op lokale wegen, enzovoort. Vught Participeert weet zich met dit burgerinitiatief inmiddels gesteund door meer dan 300 handtekeningen.

Het lijkt mooi maar het plan is eerder uitgebreid onderzocht en blijkt zowel financieel als ruimtelijk volstrekt onhaalbaar. Volgens de Vughtse wethouder Guus van Woesik is met dit plan al gauw tussen 350 tot 600 miljoen gemoeid!
Ter vergelijking: het huidige plan kost 155 miljoen: provincie en rijk betalen 115 miljoen, Vught 21, 5, Haaren 5,5 en Den Bosch 3,5 (9,5 miljoen is BTW). Die 115 miljoen bleek Vught alleen met uiterste inspanningen te kunnen binnenhalen.

De onuitvoerbaarheid, althans voor het hele traject, zit ‘m in de omkering van spoor en weg bij Vught. Straks gaat het spoor onder de weg door die op maaiveldhoogte komt. Een tunnel (acht meter diep) kan dus pas worden gerealiseerd ter hoogte van villa Craijenstein omdat er ruimte nodig is voor nieuwe stroken die moeten aansluiten op de verdiepte N65, ook gelet op de aansluiting met de Helvoirtseweg. Veel straten in Vught, zoals Lekkerbeetjenlaan en omgeving, hebben dan geen profijt van een tunnel.

Gewoon iets dieper graven en dak erop…! Tja, als je zomaar iets opschrijft zonder je enigszins in een plan te verdiepen, wel ruim 300 handtekeningen in je achterzak hebt van mensen die kennelijk blindelings tekenen….
Dan is het resultaat uiteindelijk nul!

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net

2 Comments

Avarage Rating:
 • 0 / 10
 • Philip Helmer , 19 april 2020 @ 14:35

  Op de site Helvoirt.net, digitaal dorpsplein door en voor Helvoirtenaren, weet Peter Covers het al, zelfs zonder onderzoek: “Gewoon iets dieper graven en dak erop…! Tja, als je zomaar iets opschrijft zonder je enigszins in een plan te verdiepen, wel ruim 300 handtekeningen in je achterzak hebt van mensen die kennelijk blindelings tekenen….”

  Dat doet geen recht aan de vele inwoners die via ons hebben gevraagd om serieus onderzoek naar de tunnelvariant van de N65. Blijkbaar hebben zij “blindelings” getekend.

  “Blindelings’ is echter meer van toepassing op de mening die zonder enige verdieping of navraag in de publieke ruimte wordt geslingerd. Het hebben van een mening dat het níet kan is blijkbaar besmettelijk, wij zijn op zoek naar wat wél kan. Daar hebben de inwoners van Vught recht op.
  De reden voor onderzoek naar de tunnelvariant is dat de verkeerscijfers (viewer rijksinfra Vught) klip en klaar laten zien dat huidige plannen met de N65, het VKA+, leiden tot een flinke verkeerstoename in de woonwijken van Vught en Helvoirt. Dat is een bedreiging voor de leefbaarheid en de veiligheid van ons en onze fietsende kinderen. Zónder de reconstructie, neemt het verkeer binnen Vught en Helvoirt nauwelijks toe.

  Omdat de tunnelvariant nooit serieus is onderzocht, doet iedereen die de kosten noemt, zomaar een slag in de lucht, inclusief wethouder van Woesik. Het type tunnel is namelijk heel bepalend voor de kosten.

  Overigens is de aanleiding voor de publicatie van RijksinfraVught ook een kans voor Helvoirt. Als het omdraaien van spoor en N65 in Vught kan op een manier die een beperkte doorstroming van het verkeer toelaat, dan past dit prima met een van de opties om een tunnel aan te leggen. Ook daar is een kans om deze aan te leggen zonder een volledige afsluiting, iets waar ook Helvoirt bij gebaat is.

  Die kans komt echter niet als wij van meet af aan vinden dat het niet kan, die komt alleen als je eerst nadenkt, onderzoekt en overlegt. Daar dringen meer dan 300 inwoners van Vught “blindelings’ op aan. Wij staan open voor dialoog, maar dan wel constructief.

 • Corneel Spil , 26 april 2020 @ 16:02

  Kennelijk heeft Peter Corvers meerdere studies over de haalbaarheid van een echte lange autotunnel over het hoofd gezien. Zie o.a.
  http://www.n65.nl/Schone-Lucht-Akkoord-N65-V2.pdf en http://www.n65.nl/Oproep-Politiek-Haaren-Stem-tegen-N65-bestemmingsplan.pdf.
  http://www.n65.nl/Zienswijze%20Reconstructie%20N65-Definitief.pdf
  En dat terwijl de minister toegeeft dat wonen langs een snelweg zoals de N65 tenminste een gezond levensjaar scheelt voor omwonenden. Laat Peter Covers maar eens uitrekenen wat de maatschappelijke lasten zijn als tenminste 10,000 inwoners in Vught en Helvoirt tenminste een jaar eerder sterven door geen echte lange autotunnel aan te leggen.

  Waarom ziet Peter Corvers als publicist deze elementaire wijsheden over het hoofd kan iedereen zich afvragen? Waarom citeert Peter Corvers wel de losse flodders van een wethouder (Samenwerking Vught) die probeert dit plan door te drukken tot iedere prijs en ziet serieuze tegenargumenten over het hoofd? En dat nadat diezelfde wethouder verkiezingswinst boekte met de slogan: ““je kunt het maar eenmaal goed doen”,” En dat nadat alle politieke partijen in 2009 een autotunnel beoogden als win-win situatie met de slogan “van knelpunt naar knooppunt”. Nu bereiken B&W Vught en Haaren met de slogan “je kunt het maar eenmaal goed doen”, een verlies-verlies situatie die €155 miljoen kost met alleen verliezers.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *