Slider

Coalitieakkoord van D66, VVD, PvdA-GroenLinks en CDA gepresenteerd

Nieuwe coalitie maakt nieuwe start

VUGHT/CROMVOIRT/HELVOIRT – 18 januari 2021. Een nieuwe start. Dat is de titel van het akkoord dat D66, VVD, PvdA-GroenLinks en CDA bereikt hebben met daarin de plannen voor de komende jaren in de nieuwe gemeente Vught.

Een nieuw college, een nieuwe coalitie en vooral een nieuwe manier van besturen. Midden in een nieuwe lock down vanwege de uitbraak van Covid-19 zijn Vught, Helvoirt en Cromvoirt één gemeente gaan vormen. Helvoirt verdient en krijgt een warm welkom met een soepele overgang voor inwoners, verenigingen en bedrijven. De nieuwe coalitie wil het beste van twee gemeenten samenvoegen, want ook goede plannen uit de voormalige gemeente Haaren worden overgenomen.

Nieuwe koers
D66, VVD, PvdA-GroenLinks en CDA willen een nieuwe koers varen. Door de vervroegde, tussentijdse verkiezingen op 18 november 2020 is het een extra lange bestuursperiode van 5,5 jaar.
Zo’n lange termijn vraagt om een breed gedragen, stabiel bestuur. De nieuwe, brede coalitie wil laten zien dat tegenstellingen uit het verleden kunnen worden overbrugd en de belangen van de inwoners van de gemeente Vught voorop staan. En als die belangen buiten de gemeentegrenzen te behartigen zijn, zet de coalitie ook haar partijlijnen richting ’s-Hertogenbosch, Den Haag of zelfs Brussel in.

Nieuwe bestuursstijl
Van het nieuwe college wordt gevraagd een flinke slag te maken in het verbeteren en vernieuwen van de bestuursstijl en bestuurscultuur met veel aandacht voor burgerparticipatie. Geen woorden, maar daden: meer transparantie, toegankelijker en beter aanspreekbaar bestuur en inwoners meer en eerder betrekken bij beleid. Juist in deze dynamische tijden, waarin veel gebeurt binnen onze gemeente, is daar meer behoefte aan dan ooit.

Nieuwe kennismaking
De nieuwe bestuursstijl begint al op dag één. Voor een nieuwe kennismaking met Vught, Helvoirt en Cromvoirt zal het college -uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen- de eerste 100 dagen, zo mogelijk voltallig, in gesprek gaan met inwoners, (belangen)verenigingen en bedrijven. Het bestuursakkoord is daarom ook niet dichtgetimmerd, zodat er veel ruimte is om hun ideeën en wensen mee te nemen in de gezamenlijke ambities. Het college wordt gevraagd om voor de zomer een uitvoeringsprogramma aan te bieden aan de gemeenteraad, waarin deze suggesties ook verwerkt zijn.

Nieuwe ambities
D66, VVD, PvdA-GroenLinks en CDA zetten op verschillende vlakken in op een nieuwe koers met een ambitieus, maar ook realistisch bestuursakkoord. De belangrijkste punten zijn:
• Het accent op de woningmarkt komt te liggen op betaalbare en middel dure woningen, vooral voor jongeren, starters en ouderen.
• Een ambitieus klimaat- en energiebeleid.
• Leefbaarheid en veiligheid in de drie dorpen zijn speerpunt van verkeersbeleid.
• Binnen het sociaal domein integraal inzetten op gezondheid, preventie, inclusie, vroegtijdige interventies en maatwerk.
• We blijven werken aan gezonde financiën en het beperken van lastenstijgingen.

Nieuwe besluitvorming
De nieuwe coalitie wil ook de rol van de gemeenteraad groter te maken. Niet alleen inwoners en organisaties, maar ook de gemeenteraad moet meer de mogelijkheid krijgen om vroegtijdig mee te praten en richting te geven. Gelegenheidscoalities zijn niet langer een deuk in een coalitie, maar het resultaat van een dualistisch, democratisch proces.

Nieuwe tussenstop
Deze nieuwe bestuursperiode is met 5,5 jaar extra lang. Om scherp te blijven en goed in te kunnen spelen op de actualiteit wordt het college gevraagd om halverwege de bestuursperiode verantwoording af te leggen over de stand van zaken. De gemeenteraad kan de ambities en resultaten tussentijds beoordelen en kan waar nodig de voortgang op dossiers bijstellen.

De gemeenteraad van Vught behandelt het coalitieakkoord op donderdag 21 januari om 20.00 uur. In deze extra raadsvergadering, die live te volgen is op het YouTube-kanaal van de gemeente, worden ook de wethouderkandidaten voorgedragen voor benoeming. Alle partijen dragen een wethouder voor.

Dat zijn Fons Potters (D66), Mark du Maine (VVD), Toine van de Ven (PvdA-GroenLinks) en Yvonne Vos (CDA). De nieuwe coalitie D66 (5), VVD (4), PvdA-GroenLinks (4) en CDA (3) heeft een ruime meerderheid in de nieuwe gemeenteraad, die door de samenvoeging van Vught en Helvoirt nu uit 23 zetels bestaat.

Coalitieakkoord Vught KLIK HIER

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *