Slider1
slider2

Burgemeester verlengt en verruimt aanwijzing veiligheidsrisicogebied PI en omgeving

Foto Bart Meesters/Archief HelvoirtNet

VUGHT/CROMVOIRT/HELVOIRT – 31 oktober 2023. Burgemeester Van de Mortel heeft de aanwijzing tot veiligheidsrisicogebied van het gebied Penitentiaire Inrichting (PI) en omgeving uitgebreid en met één jaar verlengd. 

De maatregel geldt van 1 november 2023 tot en met 31 oktober 2024. Op advies van politie en Officier van Justitie breidt de burgemeester het veiligheidsgebied uit met het tracé van de (tijdelijke) noordelijke ontsluitingsweg. Ook nu is het besluit tot verlenging en uitbreiding het resultaat van een zorgvuldige afweging door de lokale driehoek. Het doel is en blijft het waarborgen van de veiligheid van inwoners, medewerkers en bezoekers. 

De aanwijzing tot een veiligheidsrisicogebied is een stevige, ingrijpende maatregel. Toch vereist de veiligheid nog steeds dat we deze handhaven. Uit de recente evaluatie door de driehoek met de PI Vught, blijkt dat er nog steeds gegronde vrees bestaat dat de openbare orde en veiligheid op de Lunettenlaan, Boslaan en het gebied in de Vughtse Gement, kortom in en rondom de PI Vught, al dan niet door de aanwezigheid van wapens, onder druk staat.

De nieuwe, tijdelijke noordelijke ontsluitingsroute zal gebruikt gaan worden voor transporten van gedetineerden. Dat maakt ook dit gebied kwetsbaar voor wat betreft openbare orde en veiligheid. Dat is reden om het in de aanwijzing te betrekken. De weg wordt nu aangelegd en is vermoedelijk begin 2024 gereed.

Verder vinden er diverse ruimtelijke ontwikkelingen plaats in het gebied, waaronder de realisatie van de rechtbank. Hierdoor ontstaan nieuwe veiligheidsvraagstukken die de verlenging van de aanwijzing rechtvaardigen.

In het veiligheidsrisicogebied kan de Officier van Justitie de politie opdracht geven tot preventief fouilleren, zonder dat er een concrete verdenking tegen de persoon in kwestie bestaat. Ook kunnen  voertuigen en bagage onderzocht worden. Het wil niet zeggen dat er voortdurend gecontroleerd wordt; dat mag uitsluitend nadat de Officier van Justitie hiertoe een machtiging heeft gegeven. De aanwijzing is een belangrijke preventieve maatregel om (gewelds)misdrijven in een gebied te voorkomen.

Over de geldende sluiting van het luchtruim boven en rondom de PI Vught (vooralsnog tot en met 31 december 2023) volgt later meer informatie.

Download onze gratis app

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *