Slider1
slider2

Brabantse boeren krijgen beloning voor vergroten biodiversiteit

PROVINCIE BRABANT – 28 januari 2021. De 1e stap is gezet om melkveehouders financieel te belonen voor het versterken van de biodiversiteit in het Van Gogh Nationaal Park in oprichting.
Dit via de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. Melkveehouderij dragen hiermee bij aan een betere balans tussen hun bedrijf, natuur, water en landschapskwaliteit.

Biodiversiteitsmonitor en ondernemerschap
De landelijke Biodiversiteitmonitor Melkveehouderij (BBM) is ontwikkeld in opdracht van FrieslandCampina, Rabobank en het Wereld Natuur Fonds. Binnen het programma ‘Brabants Bodem’ in het Van Gogh Nationaal Park, is deze biodiversiteitmonitor verder ontwikkeld om beter aan te sluiten bij de doelstellingen binnen het gebied: waterkwaliteit verbeteren, een vitale bodem en een aantrekkelijk landschap creëren. De Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM) bestaat daarom uit een uitgebreidere set van 13 indicatoren. Deze brengen de bijdrage van het melkveebedrijf op de leefomgeving, bodem en water in kaart via een puntenscore op elk van de indicatoren. De ondernemer kan zelf kiezen welke maatregelen hij neemt en waar hij zijn score wil verbeteren. Door bovenwettelijke maatregelen te nemen kan een ondernemer hoger scoren op deze indicatoren. Het doel is om daarmee de biodiversiteit te versterken, waterkwaliteit te verbeteren, een vitale bodem en een aantrekkelijk landschap te creëren. De BBM is een pilot waarmee de boer voor 3 jaar een maximale vergoeding van €5.000,- per jaar kan ontvangen.

Aanmelden
De Biodiversiteitsmonitor is al getest met 55 boeren en wordt nu opengezet voor nog eens 145 deelnemers. Geïnteresseerde melkveehouders kunnen zich tot 26 februari melden bij de collectieven agrarisch natuurbeheer. De regeling staat open voor alle melkveehouders, maar randvoorwaarde is dat uiteindelijk 90% van hen uit het Van Gogh Nationaal Park komt.
ga naar: https://anbbrabant.nl/projecten/biodiversiteitsmonitor/

Brabants Bodem
De Biodiversiteitsmonitor komt voort uit Brabants Bodem. Dit is een van de projecten uit het Interbestuurlijke programma Vitaal Platteland van het ministerie van LNV. Brabants Bodem wil een nieuw economisch perspectief realiseren voor agrarische ondernemers in het Van Gogh Nationaal Park. In het project werken 11 partijen samen, waaronder ZLTO, Brabantse Milieufederatie en Brabants Landschap. Het ministerie van LNV, de provincie Noord-Brabant en de waterschappen De Dommel, Aa en Maas en Brabantse Delta betalen samen de beloningen.

Structureel verdienmodel
Na het aflopen van de Biodiversiteitsmonitor is het van belang dat de getroffen maatregelen worden voortgezet. Daarom werkt Brabants Bodem in samenwerking met boeren en marktpartijen gelijktijdig aan structurele oplossingen. Daarbij valt te denken aan rentevoordeel, meerprijs op melk, beloning voor CO2 vastlegging en het financieren van ecosysteemdiensten, etc. Deze stapeling van beloning is noodzakelijk voor een boer om te kunnen investeren in het verbinden van landbouw en natuur.

Over Van Gogh Nationaal Park
Hier werken 50 partners samen aan een mooie, gezonde en groene leefomgeving. Met prachtige natuur en vitaal boerenland midden in een economisch krachtige regio. Met groen tot in de steden en dorpen. Met hetzelfde lef en de verbeeldingskracht als Van Gogh wordt hier samen aan het landschap van de toekomst gebouwd. Zoals binnen het project Brabants Bodem, waarmee boeren worden beloond die bijdragen aan de kwaliteit van dit landschap.

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *