Slider1
slider2

Bedevaartgangers naar Troosteres der Bedroefden in Kevelaer vanuit Vught verzoeken om vrede

Kapelaan Bart Theunissen stak de pelgrimskaars aan en pastoor Martien Mesch zegende de kaars.

HELVOIRT/CROMVOIRT/VUGHT -19 oktober 2023.  Krachtige misintenties vanuit de groep pelgrims bij de bedevaart naar Kevelaer bevestigen de betekenis van de verering van de heilige Maria in het Duitse stadje Kevelaer.

De moeder van Jezus kreeg tal van verzoeken uit het dagelijkse leven om die te realiseren. Opvallend zijn de verzoeken naar vrede in de wereld. De pelgrimstocht op dinsdag 17 oktober 2023 was een initiatief van de parochie Heilige Edith Stein Vught/Cromvoirt/Helvoirt. Pastoor Martien Mesch en kapelaan Bart Theunissen gingen voor in de viering.

Een touringcar met ruim 50 pelgrims uit voornamelijk Vught, Cromvoirt en Helvoirt vertrok al vroeg richting Duitsland. Acht uur gaven de wijzers van de kerktoren van de H. Hartkerk aan toen de volle bus op pad ging. De bus haalde eerst deelnemers op in Helvoirt, in Vught Zuid en als laatste bij de Heilig Hart kerk in Vught. De meesten zijn parochiaan van de parochie H. Edith Stein. Zij begonnen de pelgrimstocht met een viering in de prachtige basiliek van Kevelaer. Daar klonken tijdens die fraaie viering de geschreven misintenties door de luidsprekers van de basiliek met op het verhoogde altaar de heilige Maria, De troosteres der Bedroefden, in de bloemen. Meerdere pelgrims verzochten de heilige Maria naar een wereldwijde vrede. Daarbij plaatsten zij hun eigen verdriet op de tweede plaats.

Misintenties
Het zijn misintenties voortkomend uit het dagelijkse leven. We noemen er een aantal. “Dank aan Maria voor de goede afloop van een spannende operatie. Dat het goed mag gaan met mijn kinderen en kleinkinderen. Dat mijn dochter haargroei krijgt op de plaats waar eerst een haardos groeide. Maria ik bid voor beterschap voor mijn ernstig zieke zoon. Beste Maria, ik bid hier voor de gezondheid van mijn familie en hoop op vrede.”

Troosteres der Bedroefden
“Ik vraag Maria te bidden voor mijn zusje die pas weduwe is geworden. Maria biedt me steun bij het verlies van mijn overleden vriend. Vraag bij Maria aandacht voor het verlies van mijn overleden man. Ik heb een verzoek aan Maria voor een bijzondere intentie. Lieve Maria graag aandacht voor vrede in de wereld en het stoppen van de oorlogen die nu gaande zijn. Daarbij denken we aan Palestina en het Heilige Land. Maar laten ze ook stoppen met oorlog voeren in de Oekraïne. Heilige Maria, we bidden hier voor de oorlogsslachtoffers.”

De pelgrimskaars krijgt een plaatsje in de kaarsenkapel. Tussen andere grote kaarsen met datum van bezoek.(2023) apelaan Bart Theunissen stak de pelgrimskaars aan en pastoor Martien Mesch zegende de kaars.

Na de viering in de basiliek trok het gezelschap in processie naar de genadekapel om samen kort te bidden om daarna tijd te krijgen voor de koop van devotie spullen en de inwendige mens te versterken. Na het middaguur bezocht de groep pelgrims de kaarsenkapel. Opnieuw bracht kapelaan Bart Theunissen de aandacht op de misintenties. De aangeschafte devotiespullen werden door voorganger Bart gewijd. De groep vanuit Vught deed gezamenlijk de kruisweg.

Bidden en eten

Bidden is de hoofdmoot van de bedevaart naar De Troosteres der Bedroefden. Daarnaast staat op het menu ook het onderdeel lekker eten. Na de busreis van een klein uur gaan de pelgrims naar een uitspanning in Kevelaer waar ze lekkere koffie of thee met iets lekkers hebben. Dan pas naar de viering in de basiliek. Tijdens de middagpauze besteden de pelgrims opnieuw aandacht aan lekker eten. De dag sluit de groep onderweg af met een gezamenlijk diner.

Bron: Werkgroep Bedevaart Kevelaer

Download onze gratis app

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *