Woonveste kiest ervoor om in 2016 de jaarlijkse huurverhoging voor haar huurders zo laag mogelijk te houden. De wooncorporatie maakt geen gebruik van de ruimte die het Rijk geeft om een basishuurverhoging van 2,1% door te voeren voor de laagste inkomens. Huurders van Woonveste met de laagste inkomens (tot € 34.678) krijgen slechts 0,6% huurverhoging. Concreet betekent dit dat zo’n 70% van de huurders alleen de inflatie als huuraanpassing krijgt. Met het gevoerde huurbeleid wil Woonveste haar belangrijkste en grootste doelgroep zoveel mogelijk ontzien.
Per 1 juli krijgen huurders een inkomensafhankelijke huurverhoging. Met de inkomensafhankelijke huurverhoging wil de overheid het ‘scheefwonen’ tegengaan. Dat wil zeggen dat mensen in een woning blijven zitten die eigenlijk te goedkoop voor ze is. Die woningen, met een huurprijs tot € 710,68, moeten beschikbaar zijn voor diegenen met de laagste inkomens. Zo ontstaat er meer doorstroom op de woningmarkt.
Beperkte huurverhoging
Onlangs hebben huurders een brief ontvangen waarin staat hoeveel hun huur wordt met ingang van 1 juli 2016. Afhankelijk van het inkomen wordt de huur met een bepaald percentage verhoogd. De overheid bepaalt met hoeveel procent de huur maximaal verhoogd mag worden. Woonveste blijft ook dit jaar ruim onder de huurverhoging die het kabinet in Den Haag maximaal toestaat. Woonveste vindt het belangrijk dat haar huurders betaalbaar wonen. Daarom kiest zij ervoor om niet het maximaal mogelijke te vragen. Uitgangspunt bij de huurverhoging voor huurders van Woonveste is dat mensen met een lager inkomen een lagere huurverhoging betalen.
Waarom huurverhoging?
De huurinkomsten zijn de belangrijkste bron van inkomsten voor Woonveste. Hiermee wordt het onderhoud betaald om de kwaliteit van de woningen op peil te houden. Ook heeft Woonveste de inkomsten nodig om te investeren in onder meer betaalbare woningen voor ouderen en gehandicapten, en in de woonomgeving. Verder wordt met de huurinkomsten de rente en aflossing van leningen betaald om nieuwe duurzame woningen te kunnen bouwen. De jaarlijkse huurverhoging is nodig om alle kosten en investeringen te kunnen blijven betalen waaronder de verhuurdersheffing van € 4 miljoen aan de overheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *