Slider1
slider2

Vijf over twaalf

HELVOIRT –  18 november 2019. De oppositie in Haaren pleitte deze maand voor meer snelheid en geld bij verbouwing van de dorpshuizen in Haaren en Biezenmortel en de Willibrordusschool in Esch. Volgens Samenwerking 95 en VVD zijn de drie projecten nu niet veiliggesteld als straks Haaren is opgesplitst. Je moet maar afwachten hoe straks Oisterwijk, Tilburg en Boxtel daarmee omgaan, is de onzekere gedachte.

Het college heeft daarvoor in totaal vier miljoen aan kapitaallasten opzij gezet: anderhalf miljoen voor elk dorpshuis en een miljoen voor de school. Maar in de begroting is daarvoor geen budget opgenomen. De oppositie wil dat er in overleg met de gemeente voor 1 april concrete plannen op tafel liggen met een degelijke financiële onderbouwing. Dan zal blijken dat vier miljoen voor twee dorpshuizen en een school een lachertje is, is de redenering van Samenwerking 95 en VVD. Immers, voor anderhalf miljoen bouw je nog geen half dorpshuis.

Het probleem is dat de politiek (lees: de achtereenvolgende colleges) veel te laat is begonnen om de verbouwing van de dorpshuizen en school, cruciale plannen in de drie dorpen, veilig te stellen. Al jarenlang is helder dat er iets moeten gebeuren met Den Domp, de Vorselaer en de Essche school, maar spijkers met koppen zijn nooit geslagen.

Inmiddels is de bestuursstijl in Haaren veranderd. Laat de inwoners of besturen zelf met plannen komen, die weten wat goed voor hen is, redeneert het college. De gemeente is ‘slechts’ voorwaardenscheppend. Een voorbeeld: voor de Noenes hebben de inwoners een gebiedsvisie opgesteld met financiële steun van de gemeente. Op de Distelberg gebeurt nu hetzelfde om meer zekerheid te bieden in de woonsituatie van de bewoners van 37 recreatiewoningen. “Ons beleid heeft een uitnodigend karakter”, viel vanuit het college op te tekenen tijdens het begrotingsdebat.

De bal ligt dus bij de inwoners. Ook als het gaat over de dorpshuizen in Haaren en Biezenmortel en de Essche school. De besturen moeten zelf met een concreet plan komen; de gemeente heeft in totaal een ton beschikbaar voor ondersteuning.

Maar inmiddels kan de gemeente niet (meer) garanderen dat de besturen van de dorpshuizen en school die (anderhalf) miljoen ook daadwerkelijk krijgen! Er is geen dekking vanaf 2021. Dan bestaat Haaren immers niet meer. Het is dus niet vijf voor twaalf maar vijf over twaalf!

Ter illustratie: Oisterwijk geeft geen garanties dat zij anderhalf miljoen voor Den Domp meeneemt in haar begroting . Logisch! Geen wethouder die dat toezegt, het kan je doodvonnis zijn! Daar gaat immers de Oisterwijkse raad over.

In het Bestuursakkoord hebben Progressief 96 en CDA vastgelegd dat het vernieuwen van Den Domp, De Vorselaer en de school in Esch “bijdragen aan de kracht van de dorpen.” Die projecten “zetten we door, starten we op of halen we naar voren.” De realiteit is inmiddels radicaal anders. Of moeten we dat citaat uit het Bestuursakkoord ook ‘uitnodigend’ interpreteren?

Waarom ligt de bal hier zo nadrukkelijk bij de inwoners (lees: besturen)? Dorpshuizen en school zijn van cruciaal belang voor een dorp en dragen –inderdaad!– bij aan de kracht van een dorp. Hier moet het initiatief bij de gemeente liggen!

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *