Slider

Notities uit de Raad

www.progressief96.nl

info@progressief96.nl

Raadsvergadering donderdag 14 november 2019

Feitelijk telde de agenda slechts vier agendapunten, waarvan er twee – afgezien van een technisch amendement – rimpelloos de Raad passeerden. De andere twee – Jeugdbeleid en Bieb – werden ook unaniem aangenomen, maar voordat het zover was moesten er wel wat nodige – en soms onnodige – zegjes gedaan worden. Alle stukken zijn weer te lezen op:  www.haaren.nl → Bestuur en organisatie → Gemeenteraad → Vergaderkalender → 14 nov. 2019.

JeugdhulpAan de orde was het nieuwe regionale beleidsplan 2020-2023. In tegenstelling tot het vorige waarin de nadruk lag op transitie (overhevelen van taken van rijksoverheid naar gemeenten) staat nu de transformatie centraal. Dat speelt op diverse terreinen. Men streeft naar meer aandacht voor preventie en eigen verantwoordelijkheid, sneller hulp op maat zodat dure specialistische zorg achteraf niet nodig is, minder regeldruk, en één procesregisseur als een gezin om hulp vraagt. Dat laatste houdt ook in dat het onderwijs erbij betrokken wordt. Wethouder Verschuren van P96 (en haar ambtenaren) kregen complimenten voor het beleidsstuk dat voor de komende vier jaar is opgesteld. Weliswaar doet de gemeente Haaren maar één jaar mee, maar na de herindeling blijven twee dorpen (Helvoirt en Esch) er wel onder vallen; de dorpen Biezenmortel en Haaren vallen dan onder een andere regio. Er wordt aandacht gevraagd om de continuïteit van Jeugdhulp te waarborgen en te vermijden dat er plotselinge wijzigingen komen in de indicatiestelling. Op de achtergrond speelt natuurlijk mee dat de transitie óók een bezuinigingsmaatregel was. Als gevolg daarvan is er landelijk al heel lang onrust in de jeugdzorg. Reden voor wethouders uit heel het land om binnenkort actie te voeren in de Tweede Kamer om duidelijk te maken dat er echt geld bij moet.

BiebOf beter: bibliotheekwerk en taalactiviteiten, want het gaat allang niet meer om een plank met boeken. In feite is dit een reparatie van wat er in 2014 abrupt is wegbezuinigd, iets waar S95 nog even een schimmig achterhoedegevechtje over voerde. Maar ook hier waren de complimenten niet van de lucht: in de voorgelegde plannen is men op een innovatieve en creatieve manier binnen de beschikbare budgetten gebleven. Jongeren lezen steeds minder dus de combinatie met onderwijs is erg belangrijk. Daarom is er gekozen voor een integrale benadering: de bibliotheek als boekenpunt blijft gehandhaafd maar scholen en leerkrachten worden erbij betrokken. Bovendien zijn de regelingen in dit plan toegespitst op het taalachterstandsbeleid. Na de herindeling sluiten de taalactiviteiten aan bij het onderwijsaanbod van de ontvangende gemeentes. Wel zegde wethouder Verschuren toe om te onderzoeken of basisscholen een half jaar eerder dan 1 januari 2021 aan dit programma kunnen meedoen, omdat de datum van herindeling midden in een lopend schooljaar valt.

Namens de fractie van Progressief ‘96 Kees Fennis

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *