De gemeenten Haaren, Sint-Michielsgestel, Boxtel, en Vught hebben samen een nieuwe overeenkomst, geldig voor 3 jaar, vastgelegd om inwoners op maat te blijven ondersteunen voor hulp bij het huishouden. Een voortzetting van de ingezette op maat aanpak in Haaren.
Wethouder Van den Brand: ‘Uit gesprekken met cliënten spreekt steeds weer het belang van deze voorziening. Vanuit die ervaringen en de ervaringen van de hulpaanbieders brengen wij verbeteringen aan en blijven wij steeds op zoek naar de beste hulp.”
De overeenkomst borgt de werkgelegenheid de komende jaren voor de huishoudelijke hulpen/zorgaanbieders naar de toekomst. De huishoudelijke hulp toelage is ingevlochten en het signaleren van situaties (volksgezondheidselement), zoals we dat al kennen, is meegenomen. Ook is een extra schoonmaakregeling toegevoegd. Bijvoorbeeld een extra voor- en najaar schoonmaak. Mantelzorgers kunnen de komende jaren zoals vanouds een beroep blijven doen op ondersteuning voor hulp bij het huishouden. Juist déze mensen, die al zoveel doen voor een ander worden enorm ontlast door ze enkele uren ondersteuning te blijven bieden.
Uitgangspunt voor de huishoudelijke hulp in de gemeente blijft een schoon en leefbaar huis. Is er een verandering in de situatie? Dan kunnen inwoners dit als vanouds aangeven bij hun zorgaanbieder of een medewerker van zorgloket WegWijs. In onze gemeente werken we samen met Zorggroep Elde, Actiefzorg en Tzorg.
De zorgaanbieders krijgen de ruimte om, wanneer dat nodig is, extra inzet te plegen. Bijvoorbeeld een keer een grote schoonmaak verzorgen. Daarnaast behouden ze hun signaalfunctie wanneer ze bij hun cliënten thuis zijn. Zij zien het natuurlijk het beste wanneer er iets gaat veranderen of al is veranderd. Een preventie en signaalfunctie wordt voortgezet. Maatwerk blijft geboden.
Van den Brand: ‘onze inwoners mogen de komende jaren blijven rekenen op inspanningen van de gemeente voor de inzet van prima huishoudelijke hulp.”
Bron: Gemeente Haaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *