Slider

Gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg borgen continuïteit subsidieverlening

HAAREN – 20 februari 2020. De colleges van de gemeenten Haaren, Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg hebben een besluit genomen over de subsidieverlening aan de dorpen van Haaren in en na 2020.

De aanleiding hiervoor is de herindeling van de gemeente Haaren en de toevoeging van de vier dorpen van Haaren aan haar buurgemeenten per 1 januari 2021. Het besluit draagt bij aan een soepele overgang en borgt de continuïteit van de subsidieverlening.

Afspraken subsidieverlening De gemeente Haaren verleent verschillende subsidies aan inwoners en organisaties. Over prestatiesubsidies, projectsubsidies en waarderingssubsidies hebben de gemeenten de volgende afspraken gemaakt:

– Prestatiesubsidies worden jaarlijks door Haaren verleend aan professionele organisaties met een maatschappelijke functie. Organisaties die aanspraak willen maken op een prestatiesubsidie voor het jaar 2021 kunnen deze in 2020 al aanvragen bij hun toekomstige gemeente.

– Projectsubsidies worden incidenteel door Haaren verleend voor de uitvoering van een project of evenement. Er is afgesproken dat Haaren in 2020 de subsidies nog verleent volgens de eigen regelgeving. Indien de subsidie doorloopt na 1-1-2021 betrekt Haaren hierbij de betreffende toekomstige gemeente.

– Waarderingssubsidies worden door Haaren verleend aan vrijwilligersorganisaties die activiteiten organiseren in de dorpen ten behoeve van de inwoners. De subsidie wordt voor vier jaar verleend en jaarlijks wordt de hoogte van de subsidie vastgesteld. De waarderingssubsidies zijn reeds verleend door de gemeente Haaren voor de periode 20192022. Voor de jaren 2021 en 2022 wordt de hoogte nog door de gemeente Haaren vastgesteld. De hoogte wordt bepaald aan de hand van ledenaantallen van organisaties per 11-2020. De toekomstige gemeenten keren de door Haaren toegekende waarderingssubsidies in 2021 en 2022 uit.

Voor subsidieaanvragen vanaf 1-1-2021 geldt dat deze niet meer kunnen worden aangevraagd bij gemeente Haaren. Voor de behandeling van deze aanvragen gelden de subsidieregels van de nieuwe gemeente. Dit geldt ook voor prestatiesubsidies voor 2021. De gemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg besluiten in 2022 hoe de projectsubsidies en waarderingssubsidies van Haaren worden ingepast in het eigen subsidiebeleid.

Informatieavonden Huidige ontvangers van subsidies worden per brief op de hoogte gesteld van het besluit van de gemeenten. Daarnaast informeren we subsidieaanvragers graag persoonlijk en bieden we ze de gelegenheid om vragen te stellen. Daarom organiseren de gemeenten in ieder dorp een informatieavond. Op de avonden is zowel de gemeente Haaren als de toekomstige gemeente aanwezig. Houd de website van de gemeente Haaren in de gaten voor data en tijden.

Het collegebesluit en meer informatie over subsidieverlening vindt u ook op www.haaren.nl

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *