Slider1
slider2

Drie juridische genadeklappen aan dit domme en ondoordachte N65 reconstructie plan

Veilig en Gezond N65 onder de Grond! Ons Leven gaat Voor! secretariaat@n65.nl

(Voor de versie met diverse doorlinkjes KLIK HIER, we hebben een kleine storing op HelvoirtNet)

Deze aflevering handelt over 3 ernstige fouten en extra bewijsmateriaal om de juridische genadeklap uit te delen aan dit domme en ondoordachte N65 plan. Dat plan dwingt alle inwoners van Vught en Helvoirt te blij­ven wonen onder de rook van een snelweg en boort hen ook nog eens 300 Mio waarde­stij­ging woningbezit door de neus.

– Fout 1: Uitgangspunt van het N65 bestemmingsplan is dat het Nationaal Samenwerkingsplan Lucht­kwaliteit (NSL) geen normoverschrijding laat zien. Al eerder toonden we aan dat je langs de N65 nooit norm­overschrijding luchtkwaliteit krijgt als je maar verder van de wegrand toetst dan de voorge­schreven 10 meter wegrand en de luchtverontreiniging van verkeer op rijkswegen zoals de N65 zelf, niet laat mee­tellen in het SRM 1 rekenmodel. Maar inmiddels blijkt dat in dit SRM 1 rekenmodel twee andere belang­rijke factoren niet worden meegenomen: A. Resuspensie (ouder fijn stof op wegen dat opdwarrelt door autoverkeer) en B. sommige niet uitlaat-emissies. En uit literatuur en WOB-vragen blijkt dat re­sus­pensie + niet uitlaat-emissies samen even veel luchtverontreiniging veroorzaken als alle uitlaat-emis­sies samen. En wie schetst onze verbazing hoe het dan kan bestaan dat als je kijkt in de NSL viewer naar het drukste kruispunt in Vught, JF Kennedylaan/N65, de luchtverontreiniging aldaar van alle 50.000 auto’s per weekdag op de N65 zelf (SRM1) , ineens geen enkele luchtverontreiniging meer zouden ver­oor­zaken. Wonderbaarlijk! Niemand gelooft dat verkeer geen luchtverontreiniging veroorzaakt maar B&W ken­nelijk wel door dit soort ‘bewijs’ materiaal te gebruiken. Mogelijk hoopt B&W dat net als met de model­len van Newton en Einstein de mensheid er pas na hun dood achter komt dat hun modellen niet alle waar­ne­mingen verklaarden. Maar zolang kunnen wij niet wachten. Wij zijn vrijwel zeker dat het NSL nog andere fundamentele fouten bevat. Vandaar dat een WOB 2 verzoek is inge­diend om dat haarfijn uit te zoeken. Zie details op www.n65.nl onder nieuws..

– Fout 2: Uitgangspunt van het N65 bestemmingsplan is ook dat daarmee de veiligheid verbetert. Het is juist dat verkeersongevallen bij de stoplichten zullen verdwijnen. Maar eerder wezen we op deze con­clusie van een gecertificeerd Rijksauditor over de verkeersveiligheid van de N65 dat de Raad bewust is onthouden: Groot risico. Situatie met kans op ernstige verkeersslachtoffers‘. Een ander la­ter rapport concludeerde: Vooral het cumuleren hiervan met de niet-vergevingsgezinde omgeving (geen correctie­ruimte, betonnen wand) maakt dat hier sprake is van een zeer hoog, zo al niet onaan­vaard­baar risico. Inmiddels blijken ook de verkeerskruispuntanalyses bij het bestemmingsplan voor de 3 res­teren­de N65 ovondes gebaseerd te zijn op onjuiste cijfers en gebrek aan ovonde-kennis, met name het grote ge­vaar van ovondes met fietsers in de voorrang. Een WOB-verzoek is uit om de waarheid boven water te krijgen.

– Fout 3: De Provincie is er eindelijk achter gekomen dat het gebruikte regio­nale verkeersmodel ten onrechte geen rekening houdt met de gewijzigde infrastructuur met name het verdwijnen van 4 stop­lichten. In een memo van 12 februari jl. geeft GS nu toe dat een klein foutje is gemaakt waar­door 2300 mo­tor­voer­tuigen, slechts enkele procenten, niet zijn meegenomen. Maar uit iedere routeplanner blijkt dat vanaf het centrum van het land, Utrecht, naar het Zuiden nu nog de snelste routes Tilburg (A27, 81 km) of Bre­da (A59, 86 km) zijn. Nadat de 4 N65 stoplichten verdwijnen, blijft de route naar Tilburg over de A2/N65 als vanouds de kortste (79,2km). Maar wordt dan ook de snelste route. Bijna alle verkeer vanaf Utrecht zal de A2/N65 gaan kiezen en dan gaat het om vele tientallen procenten. Zo gaan niet alleen veel meer plan­tjes voortijdig overlijden maar ook nog veel meer N65 omwonenden dan nu al het geval is. Een WOB-verzoek is ook hier uit.

Naast veel energie, kosten die procedures en onder­zoeken voor nieuw en extra bewijsmateriaal ook veel geld. Do­neer daarom fiscaal aftrekbaar op IBAN NL05RABO 0106494422 ten name van het Comité N65OH. Zie www.n65.nl onder Inschrijven.

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.