Slider

Detailtekeningen N65

Tussen 2021 en 2023 wordt de N65 verbouwd en krijgt Helvoirt een tunnelbak bij het kruispunt met de Torenstraat. Wie wil weten hoe dit precies uitpakt kan gebruik maken van deze openbare viewer.

Daarmee kunt u inzoomen op het project en uw woning. Op deze manier ziet u heel duidelijk wat er in uw omgeving gaat veranderen of hetzelfde blijft na de reconstructie. Dit is echter nog niet het definitieve plan maar geeft het wel op hoofdlijnen weer hoe het er uit komt te zien.

De gemeente inventariseert nu de reacties vanuit de burgerij. Mede aan de hand daarvan wordt er eerst een voorontwerp van een bestemmingsplan gemaakt. Dit plan zal in binnenkort op de website www.haaren.nl/N65 geplaatst worden. Daarnaast komen er inloopmomenten op het gemeentehuis, zodat u bij vragen of onduidelijkheden een medewerker van de gemeente Haaren hierover kunt spreken.

Na het voorontwerpbestemmingsplan zal de formele procedure rondom het bestemmingsplan plaatsvinden waarbij u formeel zienswijze kunt indienen. De terinzagelegging hiervan staat gepland voor eind mei 2019. Zowel over de inloopmomenten als de formele ter inzage legging wordt u nog nader geïnformeerd.

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *