Archief

Wantrouwen

Wantrouwen  Het opstappen (of beter: gedwongen vertrek) van Jan Brenninkmeijer als wethouder kun je gerust een historisch moment noemen in de Haarense politiek. Niet eerder durfde de gemeenteraad het aan een wethouder zijn congé te geven. De doorgaans zo gemoedelijke raad liet dit keer wél zijn tanden zien. VVD en…

What's in a name?

Samenwerking’95   Er zijn momenten dat ik weleens wat zit te mijmeren over de loop der dingen en hoe het gelopen zou zijn als zaken, vanaf het begin, anders zouden zijn aangepakt. Zo kwam ik onlangs uit bij de gedachte: hoe zou het zijn geweest als de nieuwe gemeente Haaren…

CENTRUMPLAN HELVOIRT GAAT VOOR EEN GEDEELTE DOOR

Donderdagavond 17 december heeft de Gemeenteraad van Haaren afgewogen hoe het nieuwe centrum opgepakt moet worden. Door het college waren een vijftal varianten gepresenteerd. De Raad heeft gekozen voor variant drie. Variant drieDeze keuze houdt in dat de voorbereidingen voor de volgende deelprojecten kunnen starten: • De nieuwbouw De Leyenhof • De…

week 51

WONEN OP SANCTA MONICA: EEN UNIEKE KANS Sinds het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan begin oktober, is er weer een aantal belangrijke stappen gezet. Cornelis Huygens Projectontwikkeling en Woonstichting Woonwijze sloten een overeenkomst om de woningen met Maatschappelijk Gebonden Eigendom te kunnen verkopen. De gemeente Haaren verleende de monumenten- en…

Helvoirt

Samenwerking’95 Na jarenlange voorbereiding ligt eindelijk het nieuwe centrumplan van Helvoirt op 17 december ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Het plan is breed; in het centrum van Helvoirt komt een nieuwe sportzaal, nieuwbouw van de Leyenhof, de brede school, een nieuw gemeenschapshuis, vele parkeerplaatsen en woningen.

week 50

DE GEMEENTE PAKT ONDUIDELIJKE VERKEERSSITUATIE IN DE TORENSTRAAT AAN In het kader van de Dorpsontwikkelingsplannen (DOP's) en het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) vroeg u aandacht voor de onduidelijke voorrangssituatie op het kruispunt Torenstraat – Broekwal. Let op Het gaat om kruispunt ter hoogte van de apotheek. Nu is de…

Terug naar de vrouw

Samenwerking’95 Jan W. Brenninkmeijer, beoogd lijsttrekker van het Haarense C.D.A. en nog (steeds) zittend wethouder voor diezelfde partij, gebruikt de kolommen van weekblad De Leije voor zijn politiek commentaar. Stonden zijn eerdere columns nog in het teken van het door het college van B&W uit te voeren of nog uit…

Venijnig

VENIJNIG  Het venijn zat ‘m duidelijk in de staart! Aan het eind van het soms emotionele raadsdebat afgelopen donderdag toverde Jos Barends een brief tevoorschijn van de inspectie VROM die was gericht aan een Haarense inwoner. Uit de brief blijkt dat er een samenhang is tussen twee projecten waarbij ondernemer…

week 49

INLOOPSPREEKUREN COLLEGE VAN B&W U kent het ondertussen vast wel; de inloopspreekuren van de burgemeester en wethouders.   Wilt u iets bespreken met de burgemeester of een wethouder, kom dan naar het inloopspreekuur in uw dorp. Onze bestuurders willen veel praten met u en luisteren naar wat er leeft. U…

De nuance

Samenwerking’95 Hopelijk kent u Samenwerking’95 als een partij die zijn nek uitsteekt voor bouwen voor met name starters en senioren. Ik vind het dan ook ongepast dat de grootste coalitiepartij, het CDA, ons probeert weg te zetten als een partij die tegen bouwen is; wij zouden immers tegen 3 bestemmingsplannen…