Slider

Buitengebied: grotere bedrijven mogelijk

HAAREN – 14 mei 2019. Het college van B&W van Haaren wil in het buitengebied grotere niet-agrarische bedrijven toestaan als er een boer stopt. Dat staat in een opzet voor een nieuw bestemmingsplan buitengebied Haaren.

Het college wil nog vóór de herindeling vastleggen dat agrariërs meer mogelijkheden hebben om hun boerderij te wijzigen tot burgerwoning of tot niet-agrarisch bedrijf. Aanvankelijk was het idee om in plaats van boerderijen andere bedrijvigheid toe te staan in gebouwen tot maximaal 200 vierkante meter. Het meerdere aan leegkomende stallen zou dan gesloopt moeten worden. Nu wil het college ook grotere bedrijfspanden dan 200 m2 een kans geven in het buitengebied.

Als een stoppende boer om zo’n nieuwe bestemming vraagt krijgt het college de bevoegdheid om dat toe te staan. Voorwaarde is wel dat het nieuwe bedrijf maximaal milieucategorie 2 heeft. Onder die categorie vallen bijvoorbeeld aannemers, autogarages, horeca- of handelsondernemingen. Een hogere categorie – bijvoorbeeld slachterij, constructiewerkplaats of timmerfabriek – kan ook, mits er bijvoorbeeld geluidswerende muren zijn. “Er dient wel sprake te zijn van een goede landschappelijke inpassing en er dient zorgvuldig om te worden gegaan met de aanwezige belangen in het plangebied”, staat in de nota. In de praktijk moet de gemeente bij een aanvraag bewijzen dat het eventueel níet past.

Boeren die niet stoppen krijgen straks 5000 vierkante meter extra ruimte voor opslag van hooi en kuilgras. Woningen voor mantelzorgers worden makkelijker te realiseren. Ook burgerbewoners kunnen meer krijgen: hun huis mag 750 in plaats van 600 kuub inhoud hebben en bijgebouwen 200 in plaats van 100 vierkante meter. Er komen ook minder regels voor hobbydieren en paardenbakken. De bewoners van het Spechtbos, Eekhoornbos en Fazantenbos worden beperkt tot een inhoudsmaat van 260 m3 (nu 200 m3) voor hun recreatiehuisjes. Over permanente bewoning wil het college nu nog geen afspraken maken.

De gemeente heeft zo’n dertig vragen en commentaren binnengekregen over het plan. Enkele briefschrijvers maken zich zorgen over “verrommeling” van het buitengebied. “Natuur en landschap dreigen het onderspit te delven. Dit kan ons mooie buitengebied teniet doen.” Een ander waarschuwt voor “supermarkten en groothandels, die in een dorp thuishoren of op industrieterrein en niet in het buitengebied”. Maar het college antwoordt dat dit goed is afgewogen. Vragen van agrariërs om meer en grotere kassen te bouwen zijn afgewezen.

De gemeenteraad van Haaren bespreekt de nota van uitgangspunten in juni. In september wil het college dan een voorontwerpbestemmingsplan presenteren en in januari 2020 een voorstel. In juni 2020 kan de Haarense gemeenteraad het plan vaststellen. De overnemende gemeenten zitten er dan aan vast. Ze worden vooraf wel geraadpleegd.

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *