Slider1
slider2

Begroting 2023: D66 blij met Vughts noodfonds van 1 miljoen euro

HELVOIRT/CROMVOIRT/VUGHT – 21 november 2022. De gemeente staat er financieel goed voor en ook de komende jaren lijkt dat het geval te zijn.

We hebben een sluitende begroting, met de versnellingen in het uitvoeringsprogramma die de raad wenste. De gemeente gaat ook inwoners, kleine ondernemers en verenigingen die door de stijgende energiekosten en inflatie aantoonbaar in de problemen komen helpen als de steunmaatregelen van het rijk onvoldoende zijn. Daarvoor is een lokaal sociaal noodfonds in het leven geroepen. D66 is daar heel blij mee en nam mede het initiatief om hiervoor 1 miljoen euro te reserveren.

De belangrijkste indicatoren voor de financiële gezondheid zijn uit de gevarenzone, maar voorzichtigheid blijft geboden en we moeten hier aandacht voor houden. “We leven in een fijne gemeente, een van de beste woongemeenten van Nederland. Wat D66 betreft blijven we vooral doorgaan met investeren in de leefbaarheid, welzijn en het woongenot van onze inwoners, in vergroening en verduurzaming, in ons verenigingsleven en in ruimte voor fietsers en voetgangers” aldus fractievoorzitter Dion Meuwissen. “Maar tegenover al het extra geld dat beschikbaar is staan ook toenemende risico’s in de bouwkosten, zoals bij de rijksinfra-projecten. We hebben nog steeds geen duidelijkheid of en wanneer deze starten.”

Het lokaal sociaal noodfonds wordt uitgebreid zodat ook verenigingen en culturele instellingen hier gebruik van kunnen maken. Een initiatief van de VVD leidde tot een mede door D66 ingediend amendement dat raadsbreed werd aangenomen. Daarnaast werd een mede door ons ingediende motie in om het college te vragen ook kleine ondernemers hierin te betrekken aangenomen. Meuwissen: “Op korte termijn gaat het om bestrijding van de enorme inflatie en hoge energieprijzen. En daarbij niemand laten vallen, als diegene ondanks de landelijke steunmaatregelen toch aantoonbaar in de problemen komt. D66 is blij met het vormen van een fors noodfonds hiervoor. Essentieel dat weten wat de voorwaarden van het fonds zijn en dat het direct beschikbaar is.”

Minder te spreken is D66 over de uitbreiding van het aantal boa’s naar 7.5 voltijdbanen. Nu zijn het er nog geen twee en in de begroting zouden dat er ruim 5 worden. Een motie om dat nog verder uit te breiden werd aangenomen, D66 stemde tegen. De belangrijkste beweegredenen voor de indieners was de overlast van jongeren en het feit dat de politie overbelast is. D66 vindt preventie veel belangrijker dan repressie en er moet altijd een balans zijn. “We zien liever een extra jongerenwerker of wijk-GGD’er”, aldus Meuwissen. “We zijn niet overtuigd dat nog meer boa’s deze problemen gaan oplossen.”

D66 is blij met de versnelling van het realiseren van tijdelijke woningen in 2023, dit is hard nodig en in andere gemeenten zien we dat hier werk van wordt gemaakt. De verduurzaming van de gebouwen van de gemeente moet sneller, en ook dit moet al in 2023 duidelijke effecten hebben.

Door dit college is al ontzettend veel werk is verzet. Achterstanden zijn ingelopen en op alle belangrijke onderwerpen zijn visies en beleidsnotities aangenomen, zoals recentelijk de visie wonen in het buitengebied en binnenkort de mobiliteitsvisie. D66 complimenteert hen daarvoor. “We hebben vertrouwen dat het college door gaat met zoveel mogelijk meters maken. En dat de resultaten daarvan snel zichtbaar worden. D66 is uitermate tevreden met deze begroting en de versnellingen in beleid. En we kijken met vertrouwen uit naar de mid term review die in 2023 aan ons zal worden voorgelegd.”

Download onze gratis app

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *