Slider1
slider2

Zienswijzen over N65 afgewezen

HELVOIRT – 10 juni 2020. De gemeenteraad van Haaren beslist op 2 juli over het bestemmingsplan N65 Helvoirt. De weg komt volgens dat plan door een tunnelbak waardoor het verkeer van de Torenstraat-Molenstraat over de rijksweg gaat. Tegen het plan zijn 35 zienswijzen met kritische kanttekeningen ingediend. Ze worden vrijwel allemaal van tafel geveegd.

De ombouw van de N65 wordt geregeld in twee bestemmingsplannen: een voor het Vughtse deel en een voor de weg bij Helvoirt. De gemeenteraad van Vught stelde het Vughtse bestemmingsplan vast op 14 mei. Niet zonder slag of stoot. In Vught waren er liefst 130 kritische zienswijzen, die ook allemaal werden afgewezen. De manier waarop leidde tot een motie van wantrouwen tegen wethouder Van Woesik. Veel Vughtse bezwaarmakers overwegen nu om tegen het plan beroep aan te tekenen bij de Raad van State.

De zienswijzen voor het Helvoirtse plandeel komen van organisaties als de Fietsersbond, Stichting Comité N650H, Wandelnet, Brabants Landschap, Stichting Landschap Natuur en Milieu Haaren, Natuur- en Milieugroep Vught en Het Groene Hart. De overige komen vooral van eigenaren van woningen en bedrijven in de buurt van de N65. Ook twee andere overheden – Provincie Noord-Brabant en Waterschap De Dommel – hebben aanmerkingen. Alleen die leiden tot kleine aanpassingen in de tekst van het plan.

Op een enkeling na is niemand tegen de tunnelbak. Wel wordt gepleit voor verbeteringen. Het gaat daarbij over problemen met veiligheid, bereikbaarheid, omzetschade, waardevermindering, bedrijfsnadeel, fietspaden, looppaden, luchtkwaliteit, waterafvoer, sluipverkeer, erfontsluitingen, landbouwverkeer, geluidstoename en fijnstof. De natuur- en milieubeschermers wijzen op het verlies van bomen, aantasting van het landschap, verdroging van de Leemputten en toename van stikstof op Natura2000. De meeste indieners van de zienswijzen bieden ook oplossingen aan.

De plannenmakers – Rijkswaterstaat is als eigenaar van de weg de belangrijkste partij – wijzen nagenoeg alle bezwaren en voorstellen van de hand. Wel geven ze toe dat aansluitingen vervallen en dat er mogelijk planschade ontstaat. Maar dat is iets voor later. Andere punten worden ontkend, soms met verwijzing naar onderzoeken. Of de reactie is dat er – in tegenstelling tot de zienswijze – geen problemen worden verwacht of dat die wel meevallen.

Dat geldt ook voor het toekomstige verkeer op de Torenstraat. Men verwacht daar een toename van het verkeer met 21%. Dat gaat leiden tot rijtijdverlies van 5 tot 30 seconden. Maar de Torenstraat kan het extra verkeer aan, stellen de plannenmakers. Voor alle zienswijzen en de reacties daarop zie de Nota van Zienswijzen.

Bron: HelvoirtNet

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net

1 Comment

Avarage Rating:
  • 0 / 10
  • Antoon van de Ven , 10 juni 2020 @ 18:19

    Ik heb alle zienswijzen en antwoorden gelezen.
    En kom tot een andere conclusie.
    Een deel afgewezen, een deel waarvoor het bestemmingsplan gewijzigd zal worden en een deel waarbij aangegeven wordt dat de gemeente in overleg wil.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *