UITNODIGING Het gemeentebestuur van Haaren nodigt individuele inwoners, vertegenwoordigers van verenigingen, organisaties en bedrijven uit de gemeente van harte uit voor het afscheid van wethouderWil van NistelrooijDe afscheidsreceptie wordt gehouden in het gemeentehuis  woensdag 27 februari 2008tussen 18.30 en 20.00 uur Voorafgaand aan deze bijeenkomst vindt om 17.30 uur een bijzondere, openbare raadsvergadering plaats, ter gelegenheid van dit afscheid.  Wil heeft aangegeven zelf geen cadeaus te willen ontvangen, maar een donatie ten behoeve van de restauratie van Oude Kerk in Helvoirt wordt zeer gewaardeerd *.   

 EUROPA, ÓÓK VOOR DE DORPEN. 

Veel mensen hebben het idee dat de Europese Unie ver van hun bed staat.

Het idee dat het alleen maar een bureaucratische instelling is, die in Brussel zetelt en handenvol geld kost is hardnekkig.

Echter de Europese Unie heeft veel te bieden, vooral ook voor inwoners in dorpen, zoals de onze.

 

Om u een indruk te geven wat de mogelijkheden zijn, richten wij van 23 tot en met 29 februari a.s. in het gemeentehuis een tentoonstelling in met als titel “Europa en het platteland”.

Ik nodig u daarvoor van harte uit!

 

U vindt er folders en brochures die u niet alleen maar inzicht geven in hoe de EU werkt, maar die ook informatie geven over wat de EU voor u kan betekenen, in uw beroep, in uw dagelijks leven of in uw opleiding. Er zijn boekjes die u op een bijzonder aardige manier kennis laten maken met uw mede-Europeanen en hun cultuur en gewoontes. Voor kinderen zijn er speciale folders en andere materialen die hen op een leerzame, maar vooral ook speelse manier bekend maken met de Europese Unie. Studenten kunnen informatie verzamelen over bijvoorbeeld de mogelijkheden van buitenlandse stages.

Al het informatiemateriaal is in veelvoud aanwezig. U kunt de brochures uitzoeken die u speciale interesse hebben en die mee naar huis nemen om ze op uw gemak te bekijken.

 

De tentoonstelling in het gemeentehuis is op zaterdag 23 en zondag 24 februari geopend van 11.00 – 16.00 uur. Van maandag 25 t/m vrijdag 29 februari kunt u de tentoonstelling bezoeken tussen 09.00 en 16.00 uur.

 

Ik hoop u te mogen begroeten,

Frans Ronnes,
burgemeester.

 

DORPSONTWIKKELINGSPLAN BIEZENMORTEL
HET WOORD IS AAN U! 
2e Discussiebijeenkomst:woensdag 20 februari 200820.00 uur in De Vorselaer 

Kijk op: www.haaren.nl >wonen en omgeving>projecten bouwen

en wonen>overige projecten>dorpsontwikkelingsplannen

 reisdocumenten zomer- en wintertarief  

Per 1 januari 2008 hanteert de gemeente Haaren voor paspoorten en identiteitskaarten een zomer- en wintertarief. Het invoeren van een voordeliger tarief in het voor- en najaar is bedoeld om de reisdocumentaanvragen beter te spreiden over het jaar en topdrukte en lange wachttijden in de zomer te voorkomen. Inwoners van wie bekend is dat het reisdocument op korte termijn verloopt, krijgen een brief van de gemeente als herinnering en tevens informatie over de nieuwe tarieven.

 

Bent u vanaf 1 januari 2008 aan een (nieuw) paspoort toe, dan bent u goedkoper uit als u het paspoort vóór 1 april of na 30 september aanschaft. U betaalt dan    38,60 (wintertarief), terwijl u in de periode van 1 april tot en met 30 september    48,35 (zomertarief) euro moet neertellen. Dit geldt ook voor identiteitskaarten, wintertarief:    32,55 en zomertarief:    40,75.

 

 WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?  

Bijeenkomsten die voor u –als inwoner van de gemeente- van belang zijn

 Ø       21 februari: Vervolg vergadering raadscommissie (samenwerking op ICT gebied)Vanaf 19.30 vindt in de raadzaal van het gemeentehuis het vervolg van de openbare, informatieve vergadering van de raadscommissie plaats. Ø       23 t/m 29 februari: Tentoonstelling Europa en het platteland
         
In het weekend van 11.00 tot 16.00 uur, op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur in de hal van het gemeentehuis.
Ø       27 februari: Bijzondere raadsvergadering i.v.m. afscheid van wethouder Van Nistelrooij

Vanaf 17.30 uur vindt deze openbare vergadering plaats in de raadzaal

Ø       27 februari: Afscheid wethouder Wil van Nistelrooij

Tussen 18.30 en 20.00 uur in de hal van gemeentehuis

Ø       28 februari: Opiniërende en besluitvormende raadsvergadering

Vanaf 19.30 uur vindt in de raadzaal van het gemeentehuis de openbare opiniërende en besluitvormende vergadering van de raad plaats.

Ø       6 maart: Mondelinge toelichting voorontwerp bestemmingsplan “Kantstraat”

Vanaf 19.30 uur mondelinge toelichting “Ruimte voor Ruimte woningen” in de raadzaal van het gemeentehuis.

Ø       18 maart: Inloopspreekuur college van B&W

Van 17.00 tot 18.00 uur in elk gemeenschapshuis in ieder dorp van onze gemeente.

 U BENT VAN HARTE WELKOM!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *