HET WOORD IS AAN U!!!! Aan: alle inwoners van Esch van 16 jaar en ouder Samen denken en doen, dat staat centraal tijdens het ontwikkelen van het dorpsontwikkelingsplan (DOP) in Esch. Velen van u hebben uw stem laten horen door de enquête over de leefbaarheid van Esch in te vullen. Bedankt daarvoor! Bent u benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek? Kom dan naar de discussiebijeenkomst op 12 december in dorpshuis de Es. Tijdens deze avond zullen de resultaten van de enquête gepresenteerd worden door het PON.  De resultaten laten zien hoe de inwoners van Esch denken over de leefbaarheid in Esch. Op deze avond moeten de enquêteresultaten ´kleur ´ krijgen. De kwaliteit van de argumenten over de leefbaarheid staat centraal. Hoe ervaart u bijvoorbeeld de woonomgeving, de veiligheid en de communicatie met de gemeente? Maar vooral waarom en met welke argumenten moet er iets veranderen of juist behouden blijven. Tijdens deze avond is er veel ruimte voor interactie. We laten u graag aan het woord. Waarom bent u over bepaalde onderwerpen ontevreden en waar komen bepaalde problemen voor? In kleine groepen worden de verschillende thema’s besproken. Iedereen komt zo aan het woord.  Gebruik de mogelijkheid om uw stem te laten horen en kom naar dediscussiebijeenkomst voor het dorpsontwikkelingsplan Esch op woensdag 12 december20.00 uurdorpshuis de Es. Op deze avond worden onder de mensen die de enquête hebben ingevuld een boeket en een taart verloot. Vergeet daarom niet uw lootje mee te nemen!  Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente HaarenCarine Blom, wethouderJan Brenninkmeijer, wethouder  

Alle vrijwilligers, verenigingen, winkeliers en gemeenschapshuizen in Esch, Helvoirt, Biezenmortel en Haaren die een bijdrage leveren of hebben geleverd aan het wegbrengen en inzamelen van de enquêtes voor het dorpsontwikkelingsplan: BEDANKT!!!!

   

 INLEVEREN ENQUÊTE DORPSONTWIKKELINGSPLAN HAARENVOOR 12 DECEMBER 2007Gemeenschapshuis Den DompAlbert HeijnEM-TÉGemeentehuis 

 Frans ronnes Nieuwe voorzitter GGD Hart voor Brabant Het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant heeft in zijn vergadering van 22 november 2007 de heer F. Ronnes aangewezen als zijn nieuwe voorzitter. Als voorzitter is hij de opvolger van de heer Frankfort, de burgemeester van de gemeente Veghel en sinds 2003 voorzitter van de GGD. De GGD Hart voor Brabant is de gezondheidsdienst van 29 gemeenten in Midden-Brabant en Brabant-Noord. De heer Ronnes wil er als voorzitter voor zorgen dat elke gemeente de GGD nog meer ziet als verlengstuk van haar eigen gemeentelijke dienst en als adviesorgaan bij alle vragen rond gezondheid. Klanttevredenheidsonderzoek WMO.  De gemeente Haaren biedt ondersteuning aan mensen met een beperking. Deze ondersteuning verschilt van persoon tot persoon. Sommige mensen hebben een scootmobiel of rolstoel nodig om zich te kunnen verplaatsen. Anderen hebben hulp nodig om het huishouden te runnen en zo zijn er nog veel meer ondersteuningsmogelijkheden op te noemen. De gemeente levert deze ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en vindt het belangrijk om te weten wat mensen van deze ondersteuning vinden. Daarom voert de gemeente een onderzoek uit.  Het onderzoek vindt plaats door middel van een korte schriftelijke vragenlijst waarin vragen worden gesteld over de verschillende aspecten van deze ondersteuning. De enquête zal in december 2007 worden verstuurd aan ongeveer 500 willekeurig gekozen cliënten in de gemeente Haaren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door SGBO, een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau. Naar verwachting zullen in het voorjaar de uitkomsten van het onderzoek bekend worden gemaakt. Wij hopen dat u, als u een vragenlijst ontvangt, de tijd neemt om deze in te vullen en in te sturen. De gemeente Haaren heeft immers de mening van u als cliënt nodig om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten op uw behoeften. Als u hulp nodig heeft bij het invullen van de vragenlijst willen de ouderenadviseurs u hierbij graag helpen. Mocht u toch nog vragen hebben kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 10.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken Cluster Zorg & Inkomen, tel. 0411-655321.  Grof afval aan huis ophalen 

Op vrijdag 21 december aanstaande wordt er een inzamelronde gereden om grof afval aan huis op te halen. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u tot 13 december een telefonische afspraak maken.

 

De voorrijkosten bedragen € 20,00 per adres. Het tarief voor het afval dat wordt opgehaald is gelijk aan het tarief van grof huishoudelijk afval op de milieustraat. Voor Wit- en Bruingoed betaalt u alleen de voorijkosten. Gevaarlijk afval mag niet door de medewerkers van de gemeente Haaren worden meegenomen. Betaling dient contant plaats te vinden.

 

Heeft u nog vragen, dan adviseren wij u contact op te nemen met de front-office van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, bereikbaar via telefoonnummer (0411) 627 260. Dagelijks te bereiken van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.30 en 16.00 uur (m.u.v. de vrijdagmiddag). Op donderdag tot 19.00 uur

te bereiken. Ideeën voor het platteland of dorp? Op dinsdag 18 december 2007 ’s-avonds start de leergang

Iedereen is gebaat bij een mooi buitengebied, met natuur, met leefbare dorpen, waar het veilig is en waar grondeigenaren een inkomen vinden. Om het buitengebied ‘vitaal’ te houden, kan iedereen een beroep doen op de zogenoemde Reconstructie De Meierij van provincie en gemeenten.

De Reconstructie De Meierij vindt het belangrijk dat de plannen die op het platteland en in dorpen leven ook daadwerkelijk van de grond komen. Met een zogenoemde ‘leergang’ wil de Reconstructie u graag (kosteloos) helpen. Hoe dat werkt, staat hieronder aangegeven.

 

De Leergang

 

Voor wie? Voor: potentiële projecttrekkers op het platteland

Dit kunnen ondernemers, maatschappelijke instellingen, vrijwilligersorganisaties of particulieren zijn.

Hoofddoel: begeleiden van een idee naar een concreet plan (of projectvoorstel)

Subdoel: combinaties maken van ideeën; meer mensen betrekken bij het platteland

Opzet: in vijf dagdelen idee met begeleiding uitwerken

In vijf dagdelen wordt u meegenomen van idee naar projectvoorstel. Tussendoor werkt u aan uw project. U heeft dus al een concreet idee waar u een project van wilt maken. Aan bod komen vragen over: structuur van succesvol project; noodzaak partners en opzet financiering; mogelijkheden beleid en subsidies; vereisten presentatie. Vaste begeleiding door Helmer Wieringa (streekmanager).

Iets voor u ?!

Tafeltje dek-systeem voor het platteland? Nieuwe vormen van kinderoppas? Nieuwe samenwerking van dorp met boeren? Actie regenton? Samenwerken rond vervoer? Maatschappelijk verantwoord ondernemen? Theetuin? Alle ideeën zijn welkom.

 

Kosten: beperkt tot bijdrage eventuele consumptie; kosten van kopieën indien nodig.

Data: Start op 18 december, 19.30 uur. Erna in principe nog vier maal.

Plaats: wordt bekend gemaakt na aanmelding (centraal in De Meierij).

Aanmelden: per e-mail aan hwieringa@landco.nl, streekmanager Helmer Wieringa. Vermeld uw naam, email, telefoonnummer. Ook eventuele vragen graag per e-mail.

                              

Gemeenten: Tilburg, Sint-Oedenrode, Heusden, Vught, Son en Breugel, Best, Haaren, Oisterwijk, Boxtel, Loon op Zand, Dongen.          Algemene info: www.duurzamemeierij.nl.       WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD? Ø       6 december: inloopavond plannen 30km/uur-zone Tempeliersdal IIVanaf 18:30 tot 19:30 in de raadzaal van het gemeentehuisØ       12 december: eerste discussiebijeenkomst dorpsontwikkelingsplan Esch

Aanvang 20.00 uur dorpshuis de Es

Ø       13 december: opiniërende en besluitvormende raadsvergadering

Vanaf 19.30 uur vindt in de raadzaal van het gemeentehuis de openbare opiniërende en besluitvormende vergadering van de raad plaats.

Ø       6 januari: nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners

Aanvang 11.30 uur in de hal van het gemeentehuis. Op deze nieuwjaarsreceptie wordt de vrijwilliger van het jaar van ieder dorp gehuldigd door burgemeester Ronnes

Ø       8 januari: eerste discussiebijeenkomst dorpsontwikkelingsplan Helvoirt

Aanvang 20.00 uur in ontmoetingscentrum ’t Gastenbosch

Ø       10 januari: Vergadering raadscommissie

Vanaf 19.30 vindt in de raadzaal van het gemeentehuis de openbare, informatieve vergadering van de raadscommissie plaats.

Ø       13 januari: 10-jarig Haaren speelt bridgeAanvang 12.30 uur in ontmoetingscentrum ’t Gastenbosch in Helvoirt.

Kampioenschappen voor al onze inwoners van alle vier de dorpen

Ø       15 januari: eerste discussiebijeenkomst dorpsontwikkelingsplan Biezenmortel

Aanvang 20.00 uur in gemeenschapshuis De Vorselaer

Ø       21 januari: eerste discussiebijeenkomst dorpsontwikkelingsplan Haaren

Aanvang 20.00 uur in gemeenschapshuis Den Domp

Ø       24 januari: Opiniërende en besluitvormende raadsvergadering

Vanaf 19.30 uur vindt in de raadzaal van het gemeentehuis de openbare opiniërende en besluitvormende vergadering van de raad plaats.

  U BENT VAN HARTE WELKOM!    

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *