Slider1
slider2

Column Corvers: Dromen over politiepost

HELVOIRT – 15 mei 2024. Helvoirt had ruim 30 jaar geleden, tot 1993, nog een politiebureau aan de Oude Rijksweg. In dat jaar gingen de rijkspolitie en de gemeentelijke politiekorpsen op in de regionale politie. Dat betekende het einde van het eigen bureau in Helvoirt.

Archief HelvoirtNet/Mat Belzer

Vanaf die tijd is de politieorganisatie danig veranderd. Reorganisatie op reorganisatie volgde. Tot 1993 vormden gemeente- en rijkspolitie de scheiding in grootte van de gemeente: in dorpen tot 25.000 inwoners was er rijkspolitie. Zo had Helvoirt in die tijd een groep van acht rijkspolitiemensen. In Haaren waren dat er evenveel, in Esch zat een postcommandant. In die drie dorpen waren dus in totaal zeventien politiemensen actief! Vught was destijds gemeentepolitie en had een korps van ruim vijftig politiemensen.

Tegenwoordig zijn die aantallen politiemensen in Helvoirt en Vught nog nauwelijks voor te stellen. Na het opheffen van rijks- en gemeentepolitie ging die bezetting snel achteruit, eerst kwam de regiopolitie, later de landelijke afdelingen. Vught moet het nu met zes wijkagenten doen, inclusief Cromvoirt en Helvoirt. En dan te bedenken dat voor het extra politiewerk zoals voor de Penitentiaire Inrichting (PI) al zo’n tien formatieplaatsen nodig zijn, volgens de gemeente.

Door die organisatorische veranderingen bij de politie en de tekorten aan politiepersoneel is de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) een steeds belangrijker plaats in gaan nemen. De BOA is taken van de politie gaan overnemen al heeft die niet dezelfde bevoegdheden als een politieman/vrouw.

In Vught, Helvoirt en Cromvoirt zijn nu zeven BOA’s actief. Volgens het Coalitieakkoord 2021-2026 ‘Een nieuwe start’ van Gemeentebelangen, PvdA/GL, VVD en CDA moet er ‘scherper worden gestuurd’ op inzet van BOA’s en moeten zij vooral aanwezig zijn waar ‘overlast en hufterig gedrag wordt verwacht’. Is het bijtincident met een hond in januari in de Molenstraat waarbij een BOA bemiddelde typisch iets voor een BOA? In het Coalitieakkoord staat verder dat meer BOA-inzet is vereist in het buitengebied nu dat sinds toevoeging van Helvoirt veel groter is. Dat is nodig vanwege ‘onder meer ondermijning’, staat er. Het meer serieuze werk dus voor een BOA! Er stopten al veel boeren en de komende tien jaar houden nog zo’n dertig agrarische ondernemers in Vught ermee op. Maar worden BOA’s ook daadwerkelijk naar leegstaande stallen gestuurd? En zo ja, wat zijn de ervaringen tot nu toe? Vanuit het politieke circuit hoor je daar vrijwel niets over. Wat doet een BOA nou precies?

Een politiebureau in Helvoirt is intussen allang voltooid verleden tijd. Naar aanleiding van vragen van VVD en Gemeentebelangen die in 2021 pleitten voor terugkeer van die post schetste burgemeester Roderick van de Mortel nog maar eens de treurige situatie. “Terugkeer van een bureau is een illusie. Dat ieder dorp weer een eigen politiepost heeft daar droom ik wel eens van. (…) Het is in dit land verschrikkelijk gesteld met de capaciteit van de politie. De hele politieorganisatie is erop gericht om de krapte die er is in te zetten op momenten dat het ook nodig is. Zo min mogelijk in stenen maar zoveel mogelijk op de plaats delict.”

Een mannetje in zo’n politiebureau dat zit te wachten totdat er toevallig iemand langskomt… Dat is niet meer van deze tijd! Een ding staat vast: inwoners zagen toen nog wel regelmatig politie op straat. Laat die BOA maar zoveel mogelijk de fiets nemen!

Download onze gratis app

2 Comments

Avarage Rating:
 • 0 / 10
 • Ell slegers , 15 mei 2024 @ 17:52

  Ik woon in het politie bureau, het luikje van de cel zit nog in mijn badkamer.
  Lieve groet Ell Slegers.

 • Martin Jansen , 17 mei 2024 @ 06:59

  Zo herkenbaar voor mij als oud rijkspolitie diender.
  De BOA heeft niet alleen minder bevoegdheden maar ook minder opsporingsmiddelen.

  Het stoort mij zeer dat iemand denkt dat een diender op een bureau zit te wachten. Er is altijd wel schriftelijk werk af te handelen od een digitale cursus te volgen.
  Het tekent het beeld wat bij veel bestuurders wordt voorgehouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *