ALLE HAARENSE SCHOLEN HEBBEN NU HET BRABANTS VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL


Op woensdag 25 juni a.s. wordt aan de St. Franciscusschool in Biezenmortel het Brabants Verkeersveiligheidslabel uitgereikt. Hiermee hebben alle vijf scholen in de gemeente Haaren het Label behaald.

Het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL) biedt scholen en gemeenten de helpende hand om praktijkgerichte verkeersonderwijs te geven en te blijven geven. Het is een verkeersonderwijs project van de provincie voor jongeren van 4 tot 18 jaar. Deelname aan het BVL zorgt ervoor dat verkeersonderwijs op Brabantse scholen een blijvende plaats krijgt.

Het BVL krijgt een school niet zomaar. Om in aanmerking te komen moet de school kunnen aantonen dat er actief en structureel aandacht wordt besteed aan verkeer en verkeersonderwijs. Daarbij hoort ook dat de schoolomgeving verkeersveilig is.

Om dit alles voor elkaar te krijgen worden de scholen ondersteund door andere BVL-scholen, de gemeente, de politie, VVN en vele andere particuliere organisaties. Daarnaast heeft elke school een eigen BVL-team aangesteld. Een groep ouders die de benodigde activiteiten coördineert en zorgt dat de scholen klaar gemaakt worden voor behalen van het label. Na behalen van het label zit hun taak er echter niet op. Het BVL is geen eenmalig actie, maar de school moet zorgen dat ze ‘label waardig’ blijft.

Door deelname aan het Brabants Verkeersveiligheids Label dragen scholen bij aan een veiliger Haaren voor jonge verkeersdeelnemers en dus ook aan een stukje veiliger Brabant. Nu, met het behalen van het BVL door St. Fransiscusschool in Biezenmortel zijn alle scholen in de gemeente Haaren in het bezit van het Brabants VeiligheidsLabel. Gefeliciteerd, een hele mooie prestatie!

Carine Blom
Wethouder
 

GEMEENTEHUIS GESLOTEN OP VRIJDAG 27 JUNI 2007

In verband met het jaarlijkse personeelsuitje is het gemeentehuis op vrijdag 27 juni de hele dag gesloten.


AANSLAG AFVALSTOFFENHEFFING / RIOOLRECHT LAATSTE VERVALDATUM 30.06.2008

Hebt u eind maart jl. de aanslag Afvalstoffenheffing / Rioolrecht over het tweede halfjaar van 2007 (met dagtekening 31.03.2008) ontvangen en wordt uw aanslag niet automatisch geïncasseerd, dan dient uw laatste (deel)betaling uiterlijk 30 juni 2008 op onze rekening te zijn bijgeschreven.

Om verdere invorderingskosten te voorkomen is het verzoek aan u om te controleren of u de aanslag volledig hebt voldaan. Hebt u nog niet betaald? Betaal dan nu met de bijgevoegde acceptgiro. Bent u de acceptgiro kwijt of betaalt u via telebankieren, maak dan het openstaande bedrag over op rekening 28.50.76.884 van de gemeente Haaren onder vermelding van het aanslagnummer en stamnummer.


GEZOCHT: BEHEERDER VOOR DIERENWEIDE HAAREN

De dierenweide in het Tempeliersdal vervult een belangrijke functie voor de woonwijk en omgeving. De dieren zorgen voor leven in de wijk. Veel kinderen en volwassenen brengen regelmatig een bezoek aan de dierenweide om naar de dieren te kijken of ze te voeren voeren.

De huidige beheerder van de dierenweide heeft na ruim vijftien jaar te aangegeven te willen stoppen. Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe beheerder voor de dierenweide.  Heeft u, eventueel samen met andere dierenliefhebbers, interesse om de dierenweide te gaan beheren dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente. Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met dhr. A.J.H. van de Ven, telefoonnummer 0411-627282, a.van.de.ven@haaren.nl.

NETBEHEERDER
 

Hallo, ik ben Sven van Keulen, ik ben 10 jaar, ik zit in groep 6, bijna groep 7 van de Klim-Op uit Haaren. Aangezien ik graag voetbal, ben ik vaak te vinden op het veldje op de hoek van de Andre visserstraat-Lindelaan. Er staan wel mooie goals, maar zonder netten waardoor de bal steeds op straat rolt. Aangezien er veel verkeer komt is de situatie soms wel eens gevaarlijk. Dat is de reden dat ik een brief naar de burgemeester heb gestuurd, met de vraag of er netten in de goals mogen.
Tot mijn verrassing kwamen vanmiddag om twee uur wethouder mevrouw Blom en twee heren van project BOS (Buurt-Onderwijs-Sport) mij mooie netten aanbieden voor in de goals. Die heb ik natuurlijk met beide handen aangepakt.
Ook hadden ze de vraag of ik voor deze netten zorg wil dragen dat ze netjes blijven en of ze mij nettenbeheerder van Haaren mochten maken. Dat vind ik een hele eer en wil dat graag doen.
Ook wordt er gedacht aan een soort buurttoernooitje, ook dit wil ik graag mee organiseren.
Heb je vragen over de netten of heb je ideeën voor het toernooi, neem dan contact met mij op.
Groetjes van Sven van Keulen
Nettenbeheerder van Haaren


PERSPECTIEFNOTA 2009

Met de “Perspectiefnota 2009” brengt het college van Burgemeester en Wethouders de raad op de hoogte van mogelijke beleidsmatige plannen voor 2009 en volgende jaren en de financiële gevolgen daarvan. Over een aantal belangrijke punten wil het college graag met de gemeenteraad van gedachten wisselen in de raadsvergadering van 3 juli. Het college zal vervolgens de zomerperiode benutten om nadere keuzes te maken om de gemeenteraad in het najaar een sluitende (meerjaren)begroting te kunnen presenteren.
U vindt de perspectiefnota op
www.haaren.nl > bestuur en organisatie > visie en beleid > financiën.


DOORKIJK APRIL 2008

Met de “Doorkijk april 2008” geeft het college van burgemeester en wethouders de raad een tussentijdse evaluatie van de voortgang van het beleidsprogramma voor deze bestuursperiode: ‘Bouwen en vertrouwen op sterke en levendige dorpen’. Bovendien verschaft de “Doorkijk” inzicht in de stand van zaken van het beleid en de budgetten uit de Programmabegroting 2008. Deze “Doorkijk” wordt ook besproken in de raadsvergadering 3 juli a.s.
U vindt de “Doorkijk” op
www.haaren.nl > bestuur en organisatie > visie en beleid > financiën.


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- van belang zijn
• 28 juni: veteranendag in de gemeente Haaren
nadere informatie: 0411 – 727350
• 30 juni: informatieavond over Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan in Haaren
aanvang 19.30 uur in Gemeentehuis Haaren
• 1 juli: inspraak over voorontwerpbestemmingsplan ’t Hopveld II’ Haaren
aanvang 19.30 uur in Gemeentehuis Haaren
• 2 juli: informatieavond over Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan in Esch
aanvang 19.30 uur in Dorpshuis De Es
• 6 juli: Streekfestival Het Groene Woud
Van 10.00 tot 17.00 uur op Landgoed Velder

U BENT VAN HARTE WELKOM!


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *