[vc_row rt_row_background_width=”fullwidth” rt_row_content_width=”default” rt_row_style=”default-style” rt_row_height=”” rt_column_gaps=”” rt_row_shadows=”” rt_row_borders=”” rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”cover” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll” rt_bg_layer=”” rt_bg_video_format=”self-hosted”][vc_column rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”auto auto” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll”][vc_column_text]De Rijksweg N65 wordt aangepast met als doel om de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in onze gemeente te verbeteren. Op 24 maart 2016 stelde de stuurgroep N65 – met daarin het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeentes Vught, Haaren en ’s-Hertogenbosch – het zogenaamde voorkeursalternatief (VKA) vast. Het VKA beschrijft de maatregelen we aan de N65 gaan nemen.
Van VKA naar bestemmingsplan Op 27 juni 2016 nam de minister het VKA over en maakte er een voorkeursbeslissing van. Dit besluit werd bekend gemaakt aan de Tweede Kamer. Het (Vughtse deel van) het VKA wordt nu uitgewerkt in een bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan begint ten oosten van de aansluiting Helvoirtseweg/John F. Kennedylaan (hectometer 4.18) en loopt in westelijke richting tot aan de gemeentegrens met Haaren.
Voornemen bestemmingsplan In overeenstemming met het gestelde in artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het voornemen dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de N65.
Over dit voornemen worden geen stukken ter inzage gelegd. Ook is er geen gelegenheid een inspraakreactie of zienswijze in te dienen. Daarnaast wordt er in deze fase geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld een advies over het plan of het voornemen uit te brengen.
Inspraak In een latere fase gaat het formele inspraakproces van start. Dan maken wij bekend wanneer u inhoudelijk op het plan kunt reageren en waar en wanneer u stukken kunt inzien. Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt u contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling van de gemeente Vught.
Bron: Gemeente Vught[/vc_column_text][vc_single_image image=”26760″ img_size=”medium” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *