Slider1
slider2

Regionale thuisbegeleiding van mensen met hartfalen in de laatste levensfase

Mevrouw Lepper is 76 jaar oud maakt al enige tijd gebruik van thuismonitoring voor hartfalen. Ze is erg tevreden over de begeleiding. Zo vertelt ze: “Het is enorm prettig dat ik goed in de gaten wordt gehouden door alle zorgverleners om mij heen. Ik heb snel en prettig contact.” Toch vindt ze het ook confronterend. “Wanneer ik via de telefoon mijn waardes doorgeef zie ik dat mijn gezondheid achteruitgaat. Dit is confronterend.”

JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS 12 oktober 2023. Patiënten geven via een app op de telefoon informatie over hun gezondheidswelzijn. Mensen geven hun waardering door over de zes dimensies van ‘positieve gezondheid’.

Dit varieert van benauwdheid, verdriet en pijn tot angstgevoelens. Deze waarden worden bekeken door verpleegkundigen in het monitoringscentrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) en zo nodig wordt er (telefonisch)contact opgenomen met de patiënt. Als de doorgegeven waarden een ingestelde drempelwaarde overschrijden, wordt door de verpleegkundige beoordeeld wie in het regionale zorgnetwerk van de patiënt het beste kan helpen. Zo kan er op tijd geacteerd worden door de cardioloog, verpleegkundig specialist, (wijk)verpleegkundigen of huisartsen. De term ‘thuisbegeleiding’ omschrijft dit programma mooi. De begeleiding zorgt voor een gevoel van nabijheid van zorg. Tegelijkertijd hoeft er zo min mogelijk kostbare tijd en energie van patiënten besteed te worden aan een reis naar het ziekenhuis of de huisarts en wordt achteruitgang eerder gesignaleerd om patiënten beter te kunnen ondersteunen.

Ilona van der Loos is wijkverpleegkundige en vanuit haar rol bij het palliatief adviesteam, betrokken bij dit project: ‘Ik ben erg positief over dit programma. Een palliatiefverpleegkundige kan veel voor een hartfalen patiënt betekenen. Ziekte wordt voornamelijk thuis beleefd, daar gebeuren dingen die soms in het ziekenhuis niet worden voorzien. Thuis bij de patiënten voeren we in alle rust gesprekken over vroegtijdige zorgplanning, met daarbij ook de context van thuis. De ingevoerde meetwaarden kunnen een goed startpunt zijn voor zo’n gesprek.’

Regionale thuisbegeleiding gaat om het vinden van de juiste balans
Het inrichten van regionale thuisbegeleiding gaat om het vinden van de juiste balans tussen de potentie van technologie en tegelijkertijd het belang van contact tussen patiënt en zorgverleners. Een belangrijk inzicht uit dit monitoringsprogramma is dat niet alles is vast te leggen in cijfers en grafieken. Zeker bij zorg voor mensen in hun laatste levensfase kunnen meetwaarden niet alleen een reden zijn om in te grijpen bij een overschrijding, maar juist een heel waardevol startpunt zijn voor een gesprek. Door dit gesprek kan de proactieve zorgplanning, waarin patiënten zijn of haar wensen en behoeften delen met zorgverleners, goed vormgegeven worden met regiopartners.

Gezamenlijke regionale ambitie waarin gezondheidswelzijn centraal staat
Dit regionale thuismonitoringsprogramma is ontwikkeld op basis van een gezamenlijke regionale ambitie: eraan bijdragen dat mensen in de laatste fase van hun leven zo lang mogelijk kunnen doen wat zij het liefste doen, hun gezondheidswelzijn vergroten en deze levensfase zo comfortabel mogelijk maken. Gezondheidswelzijn staat hierbij centraal. Het accent niet ligt op ziekte, maar op de persoon zelf en wat zijn of haar leven betekenisvol maakt.

Download onze gratis app

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *