HERSTEL GEBIED BROKKENBROEK TIJDENS BOOMFEESTDAG OP 23 MAART 2011

 

Traditiegetrouw vindt op de eerste woensdag van de lente de Boomfeestdag plaats, dit jaar is dat op 23 maart. Het doel van de Boomfeestdag is om kinderen de functies en de waarde van bomen in hun directe leefomgeving te laten inzien, door middel van het laten planten van een eigen boom. Er wordt naar gestreefd dat ieder kind tijdens zijn of haar lagere schooltijd minimaal één keer een eigen boom plant. Ook dit jaar doet de gemeente Haaren mee met dit project.

Samen met de onderwijsinstellingen is een roulatieschema opgesteld waarbij jaarlijks een school deelneemt aan de boomfeestdag. Dit jaar gaan schoolkinderen van de Dr. Landmanschool uit Helvoirt en cliënten van Prisma bomen planten aan het ‘Rooie Pad’ (gebied Brokkenbroek).

De kinderen volgen tevens een aantal workshops, waaronder ‘Vogels kijken’ en ‘Natuurbeleving’.

 

Waarom het gebied Brokkenbroek?

Dit jaar krijgt tijdens de boomfeestdag het ‘Rooie Pad’ meer aandacht van de gemeente. Het ‘Rooie Pad’ is onderdeel van het gebied Brokkenbroek, een kleinschalig natuurgebied. Deze streek – eigendom van Brabants Landschap – is een belangrijke verbinding tussen het natte Helvoirtse Broek en de droge Loonse en Drunense duinen. Er komen ecologische verbindingszones (EVZ) van 10 tot 20 meter breed, vaak in combinatie met een waterloop. Verder zijn en worden enkele goed gedocumenteerde wandelroutes aangelegd, met als centraal knooppunt een landschapswinkel die tevens dienst doet als educatieruimte.

De doelstelling van de aanplanting is het herstel van het kleinschalig gebied door het aanplanten van houtwallen in het gebied. Hiermee wordt tevens het gebied Brokkenbroek toegankelijker gemaakt om de recreatieve waarde te vergroten.

 

 

LANDELIJKE COMPOSTDAG

 

Gratis compost als beloning voor scheiden groenafval

Inwoners van de gemeente Haaren kunnen op vrijdagmiddag 25 maart in Helvoirt of zaterdag 26 maart in Haaren en in Esch gratis compost ophalen. Met deze actie bedankt de gemeente en Van Iersel Compost uit Biezenmortel u voor uw inspanning om groenafval gescheiden aan te leveren. Van Iersel Compost verwerkt dit groenafval en u krijgt uw ingezamelde groenafval terug in de vorm van compost.

 

Op de volgende locaties kunt u gratis compost ophalen:

 

Haaren

Zaterdag 26 maart (vanaf circa 9.00 uur): op het parkeerterrein bij de sporthal (Pastoor Verrijtlaan). Let op: op de milieustraat in Haaren kunt u geen compost ophalen.

 

Helvoirt

Vrijdagmiddag 25 maart (vanaf circa 14.00 uur): op het parkeerterrein aan de Sportlaan in Helvoirt.

 

Esch

Zaterdag 26 maart (vanaf circa 13.00 uur): bij parkeerterrein voetbalclub Esch (Haarenseweg).

 

Het compost is niet in zakken verkrijgbaar, dus breng zelf een schep mee en zorg voor een aanhanger of stevige zakken. In 2009 werd door u 75.000 kg compost opgehaald. In 2010 was dit gestegen naar 100.000 kg. Zorg dat u op tijd bent want op = op.

 

 

KERMIS IN HELVOIRT IN 2011 NAAR HET EERSTE WEEKEND VAN JULI

 

Dit jaar zijn er op de vierde zondag van juni te weinig kermisattracties beschikbaar  om de kermis in Helvoirt te kunnen organiseren,

Dat er zo weinig attracties beschikbaar zijn komt  waarschijnlijk doordat de feestdagen, zoals Hemelvaartsdag en Pinksteren laat vallen dit jaar, waardoor kermisweekenden opschuiven. Dat heeft weer zijn invloed op het landelijke kermisrooster. Het is nu eenmaal zo dat kermisexploitanten toch proberen in te schrijven op grote en meest aantrekkelijke kermissen.

Om toch ook in 2011 in Helvoirt een kermis te kunnen organiseren, is gekeken naar de mogelijkheid om de kermis te verplaatsen naar het eerste weekend van juli. En dat kan! Voor dit weekend zijn voldoende aantrekkelijke kermisattracties beschikbaar.

Het college besloot daarom om de verplaatsing van de Helvoirtse kermis naar het weekend van 2 t/m 5 juli 2011 goed te keuren.

 

 

BURO SOCIALE RAADSLIEDEN HAAREN WEER OPEN!

 

Na een onderbreking van enkele maanden, start 11 maart Jacqueline van den Dobbelsteen weer het wekelijkse spreekuur van Buro Sociale Raadslieden. Dit spreekuur wordt gehouden op vrijdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur in het gemeentehuis van Haaren. U bent daar van harte welkom met uw vragen over belastingen, uitkeringen, sociale zekerheid, studiefinanciering, consumentenzaken, enz.

Jacqueline kan samen met Henk Ermes (vrijwilliger van Buro Sociale Raadslieden) u advies en informatie geven of u helpen bij het invullen van formulieren.

 

 

COMPUTERCURSUSSEN VOOR BEGINNERS IN HAAREN

 

Begin april start het Koning Willem 1 College weer twee computercursussen in de gemeente Haaren.

Deze cursussen zijn bedoeld voor alle volwassenen in onze gemeente die niet of nauwelijks ervaring hebben met de computer. De cursussen worden gegeven in basisschool “de Klimop” in Haaren en wel op maandagavond of woensdagmiddag. Het zijn 18 lessen van 2,5 uur en de cursus kost 40 euro. Informatie kunt u opvragen bij Henny Ketelaar, ( 073) 689 32 17 en ( 06) 135 07 482

 

 

BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER IN HELVOIRT EN BIEZENMORTEL

 

Op 21 maart 2011 start Bevolkingsonderzoek Zuid met het bevolkingsonderzoek borstkanker in Helvoirt. Tot nu toe kan gesproken worden van een succesvol verlopen bevolkingsonderzoek in Helvoirt. De opkomst bedroeg tijdens de vorige ronde 84,43%. Dit is ruim boven het landelijk vereiste minimum van 70%.

 

Waarom deelnemen?

Ieder jaar wordt in Nederland bij ongeveer 13.000 vrouwen borstkanker vastgesteld. Daarmee is borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. De kans op genezing wordt met name bepaald door het stadium waarin de ziekte verkeert op het moment van ontdekking. De grote verdienste van het bevolkingsonderzoek is dat borstkanker in zo’n vroeg stadium kan worden ontdekt dat een knobbeltje vaak nog niet voelbaar is. Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien is vaker een borstsparende operatie mogelijk.

 

Het digitale borstonderzoek

Het borstonderzoek bestaat uit het maken van enkele röntgenfoto’s van de borsten. Omdat met moderne apparatuur wordt gewerkt, is de stralingsbelasting minimaal. Binnen twee weken ontvangt de vrouw een schriftelijke uitslag van het onderzoek. Het bevolkingsonderzoek borstkanker wordt digitaal uitgevoerd. Het belangrijkste voordeel is dat de radiologen die de foto’s beoordelen meer technische mogelijkheden hebben bij het bekijken en beoordelen van de borstfoto’s. Ze kunnen bijvoorbeeld sterker inzoomen op verdachte plekken op de foto. Het onderzoek is gratis en wordt uitgevoerd door speciaal hiervoor opgeleide, vrouwelijke radiodiagnostisch laboranten.

 

Voor wie?

Voor de cliënten van Bevolkingsonderzoek Zuid verandert er nauwelijks iets. Het maken van de foto´s gaat op dezelfde manier als zij gewend zijn. Ze worden, net als nu, eenmaal per twee jaar uitgenodigd voor het onderzoek als ze tussen de 50 en 75 jaar oud zijn. Conform de landelijke richtlijnen, zijn dat in 2010 de vrouwen geboren in de jaren 1936 t/m 1961.

 

Resultaten vorige ronde

Tijdens de vorige ronde was de opkomst in de gemeente Helvoirt 84,43%. Dit betekent dat 759 vrouwen van 50 tot en met 75 jaar hebben deelgenomen aan het onderzoek. Hiervan zijn 35 vrouwen (4,6%) doorverwezen voor nader onderzoek.

 

Onderzoekscentrum

Het borstonderzoek vindt plaats in een vernieuwd verplaatsbaar digitaal onderzoekscentrum. Het onderzoekscentrum staat van 21 maart t/m begin april 2011 op de parkeerstrook naast de Nicolaaskerk, Kastanjelaan 14, 5268 CA in Helvoirt.

 

Meer informatie

Voor vragen over het bevolkingsonderzoek borstkanker of voor het verzetten van de afspraak kunt u terecht bij het Informatiepunt bevolkingsonderzoek borstkanker, 088 00 01 330 op maandag t/m vrijdag van 9.00-13.00 uur.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.bevolkingsonderzoekzuid.nl  

 

 

Alzheimer Café Regio ’t Groene Woud

 

Alzheimer Café is een maandelijks trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn welkom. Elke keer staat een onderwerp centraal. Het is in principe elke vierde maandag van de maand. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis.

Kom gerust eens kijken!

 

28 maart 2011 Thema-avond: Juridische zaken: wat kan ik beter goed gaan regelen?

Er komt een moment dat mensen met dementie hun eigen zaken niet goed meer kunnen regelen.

Door wie wordt iemand dan vertegenwoordigd bij juridische zaken? Op welk moment ga je deze zaken regelen en hoe maak je dit bespreekbaar? Met welke juridische aspecten, wetten en regels krijg je te maken wanneer een familielid aan dementie lijdt? Wat moet en kun je zelf regelen? Wat houdt bewindvoering, mentorschap of curatele in?

Mia Schrik van Alzheimer Nederland zal hierover uitleg geven.

Tijdstip: van 19.00 – 21.30 uur

Waar: Herberg de Bourgondiër, Bosscheweg 133 in Boxtel

 

Meer Informatie?

U kunt bellen met Erna van Roosmalen, maatschappelijk werker (0411) 63 40 00 of met

Adriënne Verstijnen-van Gennip, psycholoog (073) 544 33 00

 

 

NIEUWS UIT DE RAAD

 

Op 24 maart a.s. vindt in het gemeentehuis de commissie- en raadsvergadering plaats. De agenda voor deze vergadering en ander nieuws van de gemeenteraad vindt u in het huis-aan-huisblad “De Leije” op de pagina Nieuws uit de Raad.

De onderliggende stukken voor de commissie- en raadsvergadering vindt u op www.haaren.nl (onder bestuur en organisatie > vergaderingen > 24 maart 2011)

De commissie- en raadsvergadering kunt u achteraf beluisteren via www.haaren.nl (onder bestuur en organisatie > vergaderingen > 24 maart 2011)

 

                                                                              

PRIKBORD

 

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

 

  • 23 maart: nationale Boomfeestdag
  • 24 maart: commissie- en raadsvergadering

aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

  • 28 maart: Alzheimer Café regio ’t Groene Woud

van 19.00 tot 21.30 uur in Herberg de Bourgondiër in Boxtel

  • 29 maart: informatiebijeenkomst en tentoonstelling “Blijvend thuis in eigen huis”

informatiebijeenkomst van 13.30 tot 15.30 in ’t Gastenbosch in Helvoirt

            tentoonstelling van 10.00 tot 16.00 uur en van 17.30 tot 22.00 uur in ‘t Gastenbosch

  • 31 maart: informatiebijeenkomst en tentoonstelling “Blijvend thuis in eigen huis”

informatiebijeenkomst van 13.30 tot 15.30 in Den Domp in Haaren

            tentoonstelling van 8.30 tot 23.00 uur  in Den Domp

 

U BENT VAN HARTE WELKOM!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *