Slider

“Nalatigheid onderhoud Haarendael is strafbaar feit”

HAAREN 2 september 2019. De Stichting Maatschappelijk Platform Haarendael (SMPH) verwijt de eigenaar van Haarendael, Wim Vugts, geen doeltreffende maatregelen te hebben genomen ter bescherming van Haarendael.

Daardoor kon de brand die het monumentale pand op zaterdag 31 augustus goeddeels verwoestte ontstaan. De stichting pleit voor een diepgaand onderzoek en wijst erop dat “systematische onderhoudsnalatigheid van een Rijksmonument” een strafbaar feit is.

In een verklaring schrijft de stichting, die bestaat uit verontruste Haarenaren die zich sterk maken voor het behoud van Haarendael als monumentaal erfgoed, dat Vugts “volledig in gebreke is gebleven om het landgoed veilig te maken via effectieve maatregelen”. De stichting noemt de reactie van Vugts “niet gemeend” en spreekt over “krokodillentranen”. Vugts noemde de brand van zaterdag “een drama”. De vele berichten van de laatste tijd over braak, vandalisme met ontvreemding van waardevolle materialen en de nog zeer recente brand in de keuken, wijzen volgens het SMPH op “buitengewoon slecht beheer van het gehele landgoed”.

De stichting stelt verder dat het altijd heeft gewaarschuwd voor vandalisme en brand en daarvoor ook een plan heeft gepresenteerd om de risico’s tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. De gemeente Haaren, de vorige eigenaar zorginstelling Cello en Wim Vugts negeerden dit voorstel. Maar zij namen ook geen andere maatregelen om Haarendeal te beschermen, stelt het SMPH.
Het SMPH noemt de rol van Cello als verhuurder-eigenaar “zeer opmerkelijk” omdat Cello in de periode als verhuurder van Haarendael “geen enkele druk op de huurder (Vugts, red.) heeft uitgeoefend om de steeds ernstiger verloedering tegen te gaan”.

De stichting heeft “grote argwaan over de hele gang van zaken” en pleit voor een diepgaand onderzoek van politie, justitie, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de verzekeraars, de belastingdienst en de provincie Noord-Brabant. “Systematische onderhoudsnalatigheid van een Rijksmonument is strafbaar” stelt het SMPH. Het wijst ook op de unieke positie die de gedenkplaats Haarendael heeft met vele onvervangbare en onherstelbare historische unica.

Tekst: Peter Corvers

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net

2 Comments

  • Eric van den Dungen , 2 september 2019 @ 08:59

    Dat Wim Vugts in de tijd dat hij Haarendael in bezit had c.q huurde van Cello, slecht/niet voor het pand zorgde is net zo min de vraag als verrassend. Dat Cello er bij hem niet op heeft aangedrongen het pand beter te beveiligen en beschermen toen Vugts het van Cello huurde , is ook al niet zo verrassend. In de jaren voordat Vugts de scepter zwaaide over Haarendael, was Cello eigenaar en heeft het pand 20 jaar lang, langzaam maar zeker, door heel slecht onderhoud, steeds verder laten verloederen. Dat al die jaren met de gemeente geen overeenstemming kon worden bereikt over de bestemming van Haarendael, hielp ook niet mee natuurlijk in de motivatie om het pand goed in stand te houden maar mag voor een eigenaar van een Rijksmonument nooit een reden zijn om de boel maar te laten verkrotten. Wat Wim Vugt nu “brandwachten” noemt die van de gemeente niet mochten, waren drie jaar geleden een paar honderd oosteuropeanen die door Vugts onder idioot slechte en brandgevaarlijke omstandigheden werden gehuisvest in Haarendael zonder dat Vugts daar vergunning voor had. En nu gaat Wim Vugts doen alsof hem allemaal niets te verwijten is. Tsja.

  • will , 2 september 2019 @ 21:42

    tjaa ik zou niet te veel zeggen als ex wethouder .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *