Ingezonden brief:

haarendaelHet College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haaren presenteert haar ten opzichte van Cello, de eigenaar van Haarendael, behaalde gelijk bij de bestuursrechter met betrekking tot het al dan niet terecht vestigen van het voorkeursrecht als een overwinning. Wanneer dit als een overwinning moet worden beschouwd, ben je als College echt de weg kwijt. Een en ander betekent namelijk niet meer dan dat Cello Haarendael aan de gemeente gaat aanbieden voor een bedrag van minimaal 3,25 miljoen euro te vermeerderen met kosten koper. Vervolgens begint de teller pas echt te lopen, wanneer Haarendael dient te worden afgenomen. Buiten de 3,5 miljoen euro aan koopsom zal de gemeente minimaal 900.000 euro direct moeten uitgeven aan acuut achterstallig onderhoud. Voorts krijgt de gemeente nog de volgende lasten te voldoen: rente (5% op jaarbasis), energiekosten (160.000 euro per jaar), onderhoudslasten (50.000 euro per jaar), verzekeringspremies en beheerskosten (100.000 euro per jaar), totdat het object kan worden doorverkocht aan een derde. En dan zullen we het nog maar niet hebben over de te maken advieskosten,

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.