Slider1
slider2

De herindeling is een feit…

HAAREN/HELVOIRT – 13 juli 2020. Wist u dat de opsplitsing van Haaren een zó unieke gebeurtenis is, dat er een speciale wet voor gemaakt is om die opsplitsing mogelijk te maken?

Dinsdag 7 juli is deze wet door de Eerste Kamer aangenomen. Hiermee is de herindeling een feit. De weg naar deze opsplitsing was lang. Wie weet nog hoe en wanneer dit verhaal begon?

Binnen Progressief ’96 werd jaren geleden al gediscussieerd over de bestuurskracht van Haaren in zijn huidige omvang. Als “kleine” gemeente kun je vaak geen vuist maken op momenten dat je dat wel heel graag zou willen.

Rond de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 was de zelfstandigheid van Haaren als gemeente nog niet echt een issue voor de inwoners. Maar achter de schermen was men het er wel over eens dat helemáál zelfstandig blijven niet lang meer vol te houden was. Het toenmalige college van B&W had een ambtelijke fusie in gedachten met Boxtel en Sint Michielsgestel. Progressief ’96 was hier een felle tegenstander van; deze constructie waarbij iedere gemeente een voltallig college van B&W zou behouden, zou veel te duur worden en niet werkbaar. En bij de inspraakavonden die over dit thema gehouden werden, bleek dat heel veel inwoners dit plan van B&W ook niet steunden.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 was het standpunt van de meeste partijen over dit onderwerp niet duidelijk. Wij van Progressief ’96 wisten echter wél wat wij wilden, en wat de inwoners wilden. De verkiezingsposter uit dat jaar maakt dat duidelijk; wij vonden dat het vijf voor twaalf was en dat de kaarten hoognodig opnieuw geschud moesten worden. Progressief ’96 vond dat Haaren opgesplitst moest worden.

De andere politieken partijen wilden er niet aan. Maar we kregen steun van buitenaf: Belangengroep Toekomst Haaren verzamelde handtekeningen om de opsplitsing op de politieke agenda te krijgen. Helaas waren zo’n 3000 à 4000 handtekeningen nog niet voldoende om het toenmalige college te overtuigen. Progressief ’96 zette zich in voor een referendum zodat de inwoners zich dan maar zélf over dit onderwerp konden uitspreken.

Het college en de andere partijen hebben nog fors proberen te vertragen, maar op 4 oktober 2017 was de burgerpeiling een feit. De inwoners van de gemeente Haaren spraken zich in meerderheid uit vóór opsplitsing. Een besluit tot herindeling kon niet uitblijven.

Carine Blom

Daarna raakte alles in een stroomversnelling. Zeker toen er na de verkiezingen een wethouder kwam die zich speciaal met de herindeling ging bezighouden: “onze” Carine Blom. Dat zij die functie ging vervullen was verdiend, en ook heel logisch. Jarenlang was zij het boegbeeld vóór de opsplitsing. Ze heeft jarenlang tegen de stroom op moeten roeien, maar ze hield vol… met dit resultaat. Nu is zij degene die het karwei mag afmaken.

Gelukkig hebben de andere partijen inmiddels ook ingezien dat de inwoners achter deze opsplitsing staan. We proberen zoveel mogelijk samen op te trekken om ervoor te zorgen dat de dorpen goed worden overgedragen aan hun nieuwe gemeenten. Er hebben veel discussies plaatsgevonden over welke zaken Haaren nog zelf moet afronden en welke projecten we al samen met de ontvangende gemeenten aanpakken of al geheel overgedragen hebben aan de nieuwe gemeente.

Het uitzoeken en klaarmaken voor overdracht van de gemeente Haaren is bijna klaar. De volgende uitdaging is het invlechten van onze dorpen in Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught. Voor u als inwoner vindt de verandering plaats op 1 januari 2021, en voor ons als politici is er in het komende halfjaar dus nog heel veel te doen…

Marion Das
Fractielid Progressief ’96

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *