De eerste resultaten van de Burgertop!

HELVOIRT – 15mei 2023. Woensdagavond 10 mei is Burgerberaad G1000Helvoirt van start gegaan met de Burgertop.

Ruim 110 enthousiaste deelnemers zijn in ontmoetingscentrum HelvoirThuis actief met elkaar in gesprek gegaan over de vraag ‘Hoe maken we samen Helvoirt duurzaam’. De meest besproken onderwerpen worden de komende weken door hen verder uitgewerkt en als concrete voorstellen gepresenteerd tijdens het burgerberaad op 24 juni 2023.

Een impressie van de avond is te zien in DIT FILMPJE.  Meer informatie over de Burgertop is te vinden op website https://g1000helvoirt.nl en https://www.coophot.nl

De enthousiaste deelnemers van Helvoirt hebben zich aangemeld voor Burgerberaad G1000Helvoirt, samen met werkgevers, ambtenaren en politici uit het dorp. De betrokkenheid was groot, er werd vol overgave gesproken, geluisterd en gezocht naar het gezamenlijk belang voor Helvoirt.

Een van de deelnemers gaf aan: ‘Ik vond het een ontzettend inspirerende avond. Iedereen was erg geïnteresseerd en de inhoud van de gesprekken was goed. Ook vond ik het erg leuk om op deze manier nieuwe contacten te maken met andere inwoners van Helvoirt 

In het eerste deel van de bijeenkomst werd gewerkt in groepjes van vier deelnemers, die steeds 20 minuten met elkaar spraken en dan weer van tafel wisselden. Zo kreeg iedereen de kans om met verschillende mensen in gesprek te gaan. Uit een ‘wolk’ van meest besproken onderwerpen hebben de deelnemers 10 onderwerpen gekozen en de agenda bepaald voor het tweede gedeelte.

Daarna zijn alle deelnemers, in zelfgekozen groepen per onderwerp, verder in gesprek gegaan. De thema’s waren divers, van Biodiversiteit, Leefbaarheid, Lokale energie en Consuminderen tot de komst van een Rondweg en Station in Helvoirt. In elke groep werd gezocht naar de belangrijkste punten die men samen verder wil uitwerken. Daarnaast is een selectie gemaakt van ‘inspiratoren’ om hun verder te informeren en te inspireren tijdens de volgende bijeenkomst op 24 mei. In de bijeenkomst van 7 juni worden deze voorstellen verder uitgewerkt. 

Op 24 juni komen alle deelnemers van de Burgertop weer bij elkaar en vormen samen een Burgerraad. Dan worden de uitgewerkte voorstellen gepresenteerd en wordt hierover gestemd. Alle aangenomen voorstellen komen in het Burgerakkoord dat wordt voorgelegd aan de gemeente Vught en HOT.

Download onze gratis app

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *