In een bijdrage van het CDA in de dorpsbladen schrijft fractievoorzitter Hein van Poppel dat provinciebestuurder Anne-Marie Spierings op 8 november in de gemeenteraad niet nader kon toelichten waarom de provincie een procesbegeleider heeft aangesteld.
Hein heeft slecht geluisterd maar waarschijnlijk heeft hij niet willen luisteren.
Spierings stak in die bijzondere raadsvergadering een glashelder en bondig betoog af. Zonder mitsen en maren. Je kunt het daar niet mee eens zijn of niet, maar dat is wat anders. Menig raadslid, ook Van Poppel, kan van deze provinciebestuurder nog veel leren. Spierings liet er geen twijfel over bestaan waarom een procesadviseur nodig is. “Wij willen helderheid over de datum van opsplitsing omdat geen datum vaststellen veel onduidelijkheid creëert, voor inwoners, bedrijven, ambtenaren en buurgemeenten.” Daarom dus, Hein.
Van Poppel begrijpt ook niet waarom de provincie de Haarense situatie eruit licht nu alle Brabantse gemeenten een toekomstvisie moeten neerleggen voor de meest wenselijk samenwerking tussen (provincie en) gemeenten. Waarom de Haarense situatie naar voren halen?, vraag Van Poppel zich af. Wat dacht je, Hein, de gemeenteraad heeft op 21 april besloten, inclusief jouw partij, om Haaren op te splitsen. Dan vraag je er toch zelf om.
Op die historische donderdagavond maakten vier partijen, Samenwerking 95, VVD, CDA en LLH in een amendement een voorbehoud: wel opsplitsen maar (pas) “op het moment dat voor alle dorpen een toekomstbestendige en bestuurskrachtige oplossing voorhanden is”. De raad loopt daarbij kritiekloos achter de wagen van organisatie-adviesbureau WagenaarHoes die het toekomsttraject voor Haaren begeleidde en ‘toekomstbestendig’ koppelt aan inwoneraantal. Zo zijn Vught en Oisterwijk (nog) niet toekomstbestendig omdat die in de nabije toekomst nog gaan herindelen. Die gemeenten zijn te klein om nog lang zelfstandig door te gaan, praat de raad WagenaarHoes na. Daar is dus het wachten op!
Maar er zijn meer factoren die een gemeente toekomstbestendig maken, zegt het provinciebestuur dat het Haarense argument voor uitstel gemakkelijk aan flarden schiet. Tja, vergelijk Vught en Oisterwijk maar eens met Haaren. Wat bestuurskracht betreft maken deze twee gemeenten in elk geval een veel steviger indruk. Dat juist de raad van Haaren vindt dat deze buurgemeenten niet toekomstbestendig zijn…!
Intussen legt Van Poppel de lat meters lager: “Er is geen sprake van een dreigend faillissement van de gemeente, noch van bestuurlijke of organisatorische chaos.”
Klopt, Hein, nog niet.
Toch klinkt scheidend CDA-voorzitter Harry van Hal in weekkrant De Meierij een stuk reëler: Haaren moet een datum noemen voor opsplitsing, vindt deze CDA-coryfee. “Want zelfstandig blijven is geen optie. Ambtelijk kan een gemeente als Haaren dat niet aan.”

2 Comments

Avarage Rating:
  • 0 / 10
  • Jos , 18 januari 2017 @ 21:32

    Beter kun je het niet verwoorden maar wat doe je er aan? Je kunt er niet meer om heen dat het College doelbewust obstructie pleegt , ijverig bijgestaan door een overgrote meerderheid van de Raad, inclusief “oppositiepartij” CDA. Zo lang Progressief ’96 de enige club is die tegenwicht biedt, kan het College zich in ieder geval tot de verkiezingen op de dijen kletsen van plezier.

  • Peter Dirks , 20 januari 2017 @ 09:19

    Uitstekend verwoord Peter. Behoud van onze 4 prachtige dorpen kan enkel door deze zo snel als mogelijk van elkaar te splitsen. Uitstel betekent verlamming en een vacuum. Groot Haaren heeft geen toekomst. Zonodig moet de Provincie ingrijpen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *