Slider1
slider2

Corvers Column: Schoolstrijd

De Vughtse politiek hakt op 25 mei een lastige knoop door: blijven de basisscholen De Koningslinde en Het Molenven onder een dak in kindcentrum Het Kwartier of splitsen beide scholen en krijgt Het Molenven nieuwbouw.

De Koningslinde, dat met de Het Molenven en kinderopvang Partou is gehuisvest in onderwijscluster Het Kwartier in het Stadhouderspark, heeft al jaren een ernstig ruimtegebrek en nu negen tijdelijke noodlokalen in gebruik. Deze school is de afgelopen jaren flink gegroeid en een permanente oplossing is noodzakelijk. Uitbreiding op de huidige plek is een van de mogelijkheden. Een tweede optie is dat Het Molenven, nieuwbouw krijgt op de hoek van de J.F. Kennedylaan en de Loonsebaan.

De Vughtse politiek is verdeeld. Bij de start van Het Kwartier in 2014 hebben beide basisscholen gekozen voor samenwerking. De voordelen lijken evident: multifunctioneel gebruik van lokalen en flexibel kunnen inspelen op gewijzigde omstandigheden, zoals leerlingenaantallen. De voorstanders van uitbreiding op de huidige plek wijzen vooral op deze argumenten. VVD, PLV en de fractie Rasenberg zijn voor deze optie, Gemeentebelangen neigt daar ook naar. Dat zou betekenen dat een krappe raadsmeerderheid voor uitbreiding op de huidige plek is.

Voorstanders van nieuwbouw voor Het Molenven wijzen vooral op de verkeersonveiligheid die verder toeneemt in de omgeving van de Postweg waar Het Kwartier is gevestigd. Dat levert nu dagelijks gevaarlijke situaties op, aldus de scholen. Ook de massaliteit van een groot onderwijscluster zien zij als een schrikbeeld, zowel voor de leerlingen als voor de ruimtelijke kwaliteit. CDA en D66 zijn voor een nieuw schoolgebouw. PvdA/Groen Links en SP hebben nog geen (definitief) standpunt.

Beide schoolbesturen zijn ook voorstander van splitsing. Dat is opmerkelijk. Wat is er gebeurd sinds beide scholen in 2014 ervoor kozen samen onder een dak te gaan en te gaan samenwerken? Die samenwerking gaat niet van een leien dakje, gonst het in Vughts onderwijsland. Dat beide scholen wijzen op de verkeersgevaarlijke situatie rondom Het Kwartier als reden om uit elkaar te willen lijkt een gezocht argument. Waarom hebben zij niets gedaan met het onderzoek van DTV Consultants over verbetering van de verkeersveiligheid rondom de Postweg? Het adviesbureau komt tot de conclusie dat afwijkende schooltijden en inzet van klaar-overs de veiligheid kunnen verbeteren. Het onderzoek serieus nemen zou hun wens om te splitsen alleen maar ondergraven, lijkt de echte reden.

Ouders van kinderen in de wijk rondom Het Kwartier hebben een petitie ondertekend die aandacht vraagt voor de verkeersveiligheid in hun wijk en door 400 ouders is ondertekend. Maar hoeveel handtekeningen zijn daarbij van Jeugd Actief?, vragen anderen zich af. Jeugd Actief wijst erop dat uitbreiding van Het Kwartier de jaarlijkse jeugdweek op de tocht zet. Maar uitbreiding hoeft daarvoor geen sta in de weg te zijn met uitzondering van de bouwperiode.

Terwijl de verkeersdruk op de Postweg in de toekomst alleen maar toeneemt. Als de ontwikkeling van het spoor start en veel verkeer over de Postweg wordt geleid wordt dat een van de drukste wegen van Vught. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de omgeving van Het Kwartier. Als de keus op nieuwbouw valt voor Het Molenven krijgt de rotonde bij de Loonsebaan een extra aansluiting. Onderzoek moet duidelijkheid geven wat dat voor gevolgen heeft voor de verkeersveiligheid.

Een nieuw schoolgebouw voor Het Molenven stuit op fel verzet van bewoners aan de J.F. Kennedylaan en in villawijk De Koepel. De bewoners wijzen vooral op het waardevolle groen dat verloren gaat. Maar dat is niet het echte argument: zij kijken alleen naar zichzelf en willen geen school in de buurt. Dat geeft alleen maar onrust…. Vanuit die hoek komt ook het argument dat met het op en neer lopen van leerlingen tussen beide scholen, dat noodzakelijk wordt bij nieuwbouw van Het Molenven omdat dit bouwplan geen gymzaal kent, jaarlijks vierduizend schooluren verloren gaan… Tja, als je echt geen school in je buurt wilt…. Dit louter opkomen voor puur eigen belangen moet de gemeenteraad maar snel terzijde schuiven.

Download onze gratis app

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *