Slider1
slider2

Corvers Column: Onzin

HELVOIRT/VUGHT/HAAREN – 25 mei 2020. Over de N65 is al heel veel gezegd en geschreven. Eerst enkele feiten op een rij.

De weg wordt in Vught vanaf het spoor tot voorbij het kruispunt met de Boslaan en Vijverbosweg verdiept aangelegd. De kruisingen worden ongelijkvloers en de verkeerslichten verdwijnen. Het oversteken van de weg wordt dus een stuk veiliger, dat is een groot winstpunt, zeker voor de vele leerlingen die dagelijks naar het Maurickcollege gaan en de weg over moeten. Vooral de situatie bij de Boslaan is een belangrijke verbetering. In eerdere plannen bleef dat kruispunt gelijkvloers en ontoegankelijk voor fietsers en voetgangers.

En dan de tunnel die door velen wordt bepleit. In 2013 en 2018 is onderzocht of een tunnel mogelijk is. In 2018 is bij de opwaardering van VKA naar VKA-Plus opnieuw een kostenraming gemaakt voor een boortunnel. Ook is geraamd hoe duur een tunnel is op basis van een open bouwput principe. Daaruit blijkt dat een tunnel onbetaalbaar is en uitkomt op tenminste zo’n 400 miljoen, volstrekt onbetaalbaar dus. De totale kosten van het huidige plan bedragen 155 miljoen, een bedrag dat na jaren lobbyen met uiterste inspanningen door het Vughts college is bereikt.

Wat stellen bezwaarmakers hier tegenover? Vught Participeert stelt dat een tunnel (uiteindelijk) goedkoper is. Het burgerinitiatief wijst op nieuwe technieken. Maar hoe dat precies zit, welke technieken dat zijn wordt totaal niet duidelijk. Het college moet dat maar uitzoeken, vindt Vught Participeert! Dat is de wereld op zijn kop. Als je vindt dat met nieuwe, innovatieve technieken veel winst te halen valt en daarmee zelfs voorgestelde plannen van tafel moeten, moet je met nadere informatie komen. De bal bij het college leggen is onzinnig en een zwaktebod!

En dan de SP: citaat van de site: “Dit college stort Vught in de schulden voor een plan waarbij alleen het verkeer tussen Den Bosch en Tilburg erop vooruit gaat.” Volgens deze partij blijkt uit een kosten- en batenanalyse (MKBA) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat Vught er 15% op achteruit gaat. Datzelfde ministerie, dat 115 miljoen voor de N65 op tafel legt, komt dus met onderzoek waaruit blijkt dat de reconstructie voor Vught per saldo nadelig is. Volgens de SP. Waarom slaat deze partij niet wat harder op de trom als dat echt waar zou zijn? Onzin dus. De SP wil onderzoek naar een techniek waarbij een win-win situatie ontstaat. Via haar site kun je doorklikken naar de website van Vught Participeert….! De cirkel is rond.

De Stichting Comité N65 Ondergronds Helvoirt maakt het nog bonter. In een pamflet aan het Vughtse college en de raadsleden pleit de stichting voor een tunnel. Aan het slot schrijft de stichting: “Wij adviseren u dan ook dringend dit N65-bestemmingsplan af te stemmen. Mocht uw partij toch voorstemmen, mag u ervan uitgaan dat wij dit najaar via de pers, tv, folders, affiches, bijeenkomsten etc. u de grootst mogelijke verkiezingsnederlaag zullen trachten te bezorgen. Dit in samenwerking met veel andere bewoners.”
Als je dit leest vraag je je af hoe serieus je het hele epistel nog moet nemen!

Prima om argumenten uit te wisselen. Maar hou op met die onzin!

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net

1 Comment

Avarage Rating:
 • 0 / 10
 • Corneel Spil , 29 mei 2020 @ 10:12

  Beste Peter,

  Als dorpsomroeper is het je plicht feiten te verzamelen in plaats van ongefundeerd te roeptoeteren dat je je je afvraagt hoe serieus je het ons epistel nog moet nemen! Het is inderdaad prima om argumenten uit te wisselen. Vandaar dat ik je voorstel om bijlage III van deze EU Luchtkwaliteitsrichtlijn te lezen:
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0050&from=lv

  Vervolgens moet het je duidelijk zijn uit de site:
  http://www.n65.nl/Civiel/Civiele-Procedure.htm dat wij al meer dan 10 jaar procederen over het feit dat onze overheid het 10 meter criterium uit de Richtlijn Bijlage III C aan zijn laars lapt door zich ten onrechte te beroepen op het blootstellingsbeginsel (Bijlage III B. macro schaal) en het toepasbaarheids­beginsel (Bijlage III A.overal toetsen behalve waar dat niet zinvol is. Er er dus nauwelijks twijfel kan bestaan dat Nederland met deze uitleg welbewust een zeer belangrijk fundament uit de Richtlijn onderuit haalt. En al eerder heb ik je uitgenodigd kennis te nemen van onze reactie op het schone lucht akkoord:
  http://www.n65.nl/Schone-Lucht-Akkoord-N65-V2.pdf te zien op http://www.n65.nl onder nieuws.

  En dan blijkt dat omwonenden van drukke wegen door bebouwde kommen zoals in Helvoirt en Vught eerder sterven door verkeersgerelateerde luchtverontreiniging. Voorts blijkt, gebruik makend van gegevens afkomstig van de overheid zelf, dat de overheid domme en kortzichtige beslissingen neemt door haar weigering tunnelalternatieven onder drukke wegen door bebouwde kommen bespreekbaar te maken. De huidige VKA plannen voor de N65 bijv. leveren een negatief maatschappelijk rendement blijkt. Via een voorfinanciering van rond 100 Mio boven op de toegezegde €137 Mio, ontstaat daarentegen een zeer hoog positief maatschappelijk rendement. Zelfs als je een dubbeltelling van 4 Mio die in de berekeningen is geslopen elimineert, resulteert een maatschappelijk rendement van mogelijk meer dan 1.000 Mio. Hopelijk staan genoeg politieke partijen op met voldoende gezond verstand die de dwaasheid van de huidige VKA-plannen inzien.

  Daarom nodig ik je graag uit om gefundeerd en in detail uit te leggen waarom je deze feiten en argumenten niet serieus kunt nemen. Mocht je daar niet in slagen dan laat ik het aan de lezer over te beoordelen wie je nu eigenlijk niet serieus moet nemen. En dan staan de politieke partijen vooraan die de nu voorgestelde N65-oplossing willen doorzetten, die meer schaadt dan baat. Stem dit najaar dus op CDA, D66 en SP en niet op Samenwerking, VVD en PvdA-GL .

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *