Archief

week 22

OPROEP AAN  VETERANEN IN DE GEMEENTE HAAREN Veteranendag Sinds 2005 vindt de Nederlandse Veteranendag plaats. Dat is een nationaal initiatief, een eerbetoon aan alle Nederlandse Veteranen waarbij erkenning en waardering centraal staan. Ook de gemeente Haaren wil dit jaar op weer aandacht schenken aan de Nederlandse Veteranendag. Omdat 29 juni…

week 21

DIE VERDIENT EEN LINTJE! Ik wil uw aandacht vragen voor de viering van Koninginnedag in 2009. De voorbereidingen op de volgende lintjesregen zijn namelijk van start gegaan. Als u iemand wilt voordragen voor een onderscheiding bij gelegenheid van Koninginnedag 2009, dan moet u die aanvraag indienen vóór 1 juli 2008.…

week 20

BURGERJAARVERSLAG 2007 Beste inwoners, Onlangs hebt u allemaal het burgerjaarverslag weer ontvangen. Dit jaar heb ik voor een iets andere opzet gekozen. Het verslag heeft een nieuw jasje gekregen dat, zoals u kunt lezen in de inleiding, tot stand is gekomen met medewerking van studenten van sintlucas@work uit Boxtel. De…

WEEK 17

PORTEFEUILLE VERDELING COLLEGE VAN B&W Na het aantreden van de nieuwe wethouder Eric van den Dungen heeft het college ook zijn portefeuille opnieuw verdeeld. Hieronder vindt u een overzicht van deze nieuwe verdeling. Burgemeester, de heer F.H.G.M. (Frans) Ronnes,                 – Openbare orde en veiligheid                 – Algemene Zaken                …

RARE VERGADERING

RARE VERGADERING  Zie je het voor je, dat leeshoekje in de Leyenhof? Eerst moet je een paar oudjes bij de voordeur opzij duwen, je trapt bijna in een spuit die de zuster van de prikpost heeft laten vallen en als je de nieuwe van Geert Mak wilt pakken blijkt het…

Leyetoernooi 2008

Van zaterdag 31 mei t/m zondag 8 juni wordt er op de kunstgrasbanen van HTV Helvoirt het 28e Leyetoernooi georganiseerd. Dit open toernooi voor iedereen van 25 jaar en ouder wordt gespeeld in de categorieën 5, 6, 7 en 8 in de dames dubbel, heren dubbel en gemengd dubbel.Er wordt…

week 15

BETAALBARE VAKANTIES Vakantie is in onze cultuur tot een belangrijk goed geworden, maar op vakantie gaan of leuke uitstapjes maken is helaas niet voor iedereen weggelegd. Bij mensen met een laag inkomen wordt het vakantiegeld vaak gebruikt voor andere zaken. Zoals het aflossen van schulden, het kopen van noodzakelijke kleding,…

week 14

GEBRUIK PEUTERSPEELZALEN & KINDERDAGVERBLIJVEN GEMEENTE HAAREN In 2006 heeft de gemeente Haaren i.s.m. de scholen de kwaliteitsmeter Primair Onderwijs (KMPO) uitgevoerd waarin ouders zijn gevraagd hun mening te geven over het lokaal onderwijsbeleid (LOB) in de gemeente Haaren. N.a.v. deze analyse en Wet kinderopvang die op 1 januari 2005 in…

week 11

BRABANTS VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL (BVL) VOOR DE HASSELBRAAM EN ST. WILLIBRORDUSSCHOOL BVL staat voor Brabants VerkeersveiligheidsLabel. Het BVL biedt scholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerseducatie te geven. Het is een parapluproject van de provincie voor verkeerseducatie gericht op jongeren van…

AKKOORD

AKKOORD Het Pact van Helvoirt. Een akkoord op ‘Schrikkelvrijdag’ over de woningbouw. Of beter, over de woningbouw in nauwe samenhang met natuurontwikkeling in het Helvoirts Broek. Op aandrang van het Haarens gemeentebestuur zijn de afspraken in een overeenkomst vastgelegd. Het akkoord kon op een enthousiast onthaal rekenen. Dat heeft vooral te…