Archief

week 38

HAAREN DOET MEE AAN VEILIGHEIDSMONITOR Hoe veilig voelt u zich in uw buurt? Bent u slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele vragen die vanaf 19 september in het kader van de Veiligheidsmonitor worden gesteld aan inwoners van verschillende Brabantse gemeenten. Met…

Demografische Scheefgroei

 Samenwerking’95 Op de agenda  van de eerstvolgende Haarense raadsvergadering staat een concept-woonvisie. Met als basis de dorpsontwikkelingsplannen, die enige tijd geleden zijn  opgesteld, wordt beschreven hoe het gemeentelijk woonbeleid er de komende jaren uit zal zien. De navolgende zaken springen er, wat mij betreft, uit:

week 37

OPEN MONUMENTENDAG 2009 Het landelijke thema van de Open Monumentendag 2009 op 12 en 13 september is “OP DE KAART” De werkgroep Open Monumentendag van de gemeente Haaren heeft zich daarbij vooral gericht op historische kaarten en oude ansichten van Biezenmortel, Esch, Haaren en Helvoirt. U kunt dit jaar in…

Drempelvrees

Samenwerking’95 Wandelend met mijn dochter in de buggy door Esch, is het onvermijdelijk om her en der op de rijbaan te komen. Door paaltjes, geparkeerde auto’s en lantaarnpalen word je gedwongen om van het trottoir te gaan. Dit is op zich niet zo erg, tenzij er veel verkeer op de…

week 36

STIMULERINGSKADER GROEN BLAUWE DIENSTEN Op donderdag 10 september a.s. wordt bij de Hemelrijksche Hoeve in Biezenmortel het gebiedscontract voor Midden Brabant ondertekend. Met deze ondertekening wordt het startsein gegeven voor het Stimuleringskader Groen Blauwe diensten in de gemeenten Haaren, Heusden, Oisterwijk, Tilburg en Vught. Met deze subsidieregeling willen de gemeenten,…

'Populisme'

Samenwerking’95 Tijdens, maar vooral na de laatste Haarense raadsvergadering van vóór de zomervakantie liepen de emoties hoog op. Viel het bij de behandeling van het belangrijkste onderwerp van die avond, het vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied, allemaal nog mee; anders was het gesteld bij het raadsvoorstel om de salarissen van…

De 39e Kindervakantieweek zit er weer op!

Ruim 250 kinderen hebben dit jaar hieraan deelgenomen! Helaas wat minder als voorgaande jaren, maar het was er niet minder gezellig om!  We hebben heerlijk weer gehad, met uitzondering van een paar buien op dinsdag. We hebben de Inbreng goed weten te benutten. Gelukkig maakte de zeskamp (en het weer)…

week 35

GELUK LIGT OP STRAAT, VOORAL TIJDENS DE BURENDAG 2009! Op zaterdag 26 september is het weer zover: Nederland viert dan voor de vierde keer Burendag! Burendag 2009 staat in het teken van ‘burengeluk’, want hoe meer men tevreden is met de buurt, hoe gelukkiger men in het leven staat, zo…

Zoektocht in 'komkommertijd'

Samenwerking’95 Zoals altijd in de vakantieperiode is er, in ieder geval wat het nieuws betreft, wekenlang sprake geweest van ‘komkommertijd’. Een periode waarin, bij het ontbreken van echt nieuws, minder belangrijke zaken tot belangrijk nieuws worden ‘gebombardeerd’. Zo werd er in het Brabants Dagblad uitgebreid aandacht geschonken aan illegaal gebouwde…

Kampioenschappen van de gemeente Haaren

Na 4 succesvolle toernooien is de cirkel rond en mag Esch het 1e lustrum organiseren De 5de Haarense kampioenschappen worden dit jaar gehouden van 10 t/m 18 oktober 2009 Deze data wijken overigens in verband met de herfstvakantie af van wat in het bewaarnummer van het Klubbuukske vermeld staat. De…