Archief

Belerende praatjes

Samenwerking’95 Het CDA maakt in ons land bijna traditioneel deel uit van de regering. In de gemeente Haaren is dat niet anders. Op één bestuursperiode na heeft het CDA, in de nieuwe gemeente Haaren, steeds in het centrum van de macht gebivakkeerd.

Eerste concert met nieuwe dirigent harmonieorkest Kunst Adelt

Op zondag 1 november zal het harmonieorkest Kunst Adelt uit Helvoirt zich voor de eerste keer o.l.v. Mark van Mil presenteren tijdens het Regioconcert De Meierij in Perron 3 te Rosmalen. Om 11.00 uur staat het optreden gepland. Ondanks de korte voorbereidingstijd …..

Korte termijn (woon)visie

Samenwerking’95 Haaren gaat 1100 woningen bouwen tot 2015. De voornaamste doelgroepen waar voor gebouwd gaat worden zijn starters, senioren, doorstromers en vooral mensen van buiten de gemeente, want 600!! van deze woningen zijn voor deze laatste groep bedoeld.Wellicht denkt u als u dit leest: “beste columnist ouwehoer toch niet zo,  …

week 43

START INZAMELING PLASTIC VERPAKKINGSMATERIAAL AAN HUIS Binnenkort ontvangt u een brief met informatie over het ophalen van plastic verpakkingsmateriaal bij u aan huis. Bij deze brief zit een informatiefolder en een paar transparante zakken. Alleen plastic verpakkingsmateriaal wat u in deze zakken aanbiedt, wordt door de afvalinzamelaar meegenomen. Vanaf november…

week 43

START INZAMELING PLASTIC VERPAKKINGSMATERIAAL AAN HUIS Binnenkort ontvangt u een brief met informatie over het ophalen van plastic verpakkingsmateriaal bij u aan huis. Bij deze brief zit een informatiefolder en een paar transparante zakken. Alleen plastic verpakkingsmateriaal wat u in deze zakken aanbiedt, wordt door de afvalinzamelaar meegenomen. Vanaf november…

11-11 Bal

11-11 Bal Keiespellersdurp  

Begroting 2010 en de

Samenwerking’95 De Haarense gemeenteraadsleden hebben een paar dagen geleden de programmabegroting 2010 in hun postvakjes aangetroffen. Het belangrijkste stuk van het jaar! In deze begroting worden de  piketpaaltjes geslagen voor de financiële huishouding van onze gemeente en worden speerpunten van beleid benoemd voor het begrotingsjaar 2010 met een doorkijkje naar…

Karikatuur

Karikatuur Herindeling van de gemeente is niet aan de orde als het aan de politieke partijen in Haaren ligt. Samenwerken met andere gemeenten staat bovenaan het lijstje. Maar als de VVD in Tilburg een halfjaar voor de gemeenteraadsverkiezingen het idee oppert om toch maar eens te bekijken of Udenhout niet…

Udenhout bij Haaren

                                    Samenwerking’95 Eerlijk is eerlijk, ik ben geboren en opgegroeid in Udenhout. Maar ik woon ook al weer bijna dertig jaar in Haaren. En daar kom je dan thuis van een raadsvergadering en lees je op teletekst “Udenhout bij Haaren”. Meteen natuurlijk het bericht gelezen. “De VVD in Tilburg schrijft…

Convenant

Samenwerking’95 Net voor de zomervakantie werd de Haarense gemeenteraad door het college van B&W verrast met de mededeling dat men op 8 juni 2009 een afsprakenconvenant had gesloten met een bekende Haarense ondernemer. Het belangrijkste doel van de gemaakte afspraken is om te komen tot het beëindigen van bestaande overtredingssituaties…